Visa utbildning.se som: Mobil

Barnrätt och barnkonventionen 2020

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
3 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-07 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Denna utbildning ger en överblick över barnrätten som den ser ut idag med fördjupningar inom viktigare delar. Inledningsvis ges en översikt över barnkonventionen och hur den kommenterats i sina centrala delar. Sedan tittar vi på hur barnkonventionen redan har transformerats i svensk rätt, och vilken praxis som skapats kring olika bestämmelser. Barnkonventionen träder i kraft i Sverige den 1 januari 2020.

Vi fokuserar särskilt på det social- och familjerättsliga området samt utbildningsväsendet och hälso- och sjukvården. Till exempel går vi genom bestämmelser i socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om stöd och särskild service för vissa funktionshindrade (LSS) och föräldrabalken (FB). Men även ett urval lagar från andra rättsområden som innehåller barnrättsliga regleringar eller som påverkar barns rättsliga ställning kommer att tas upp som skollagen, diskrimineringslagen med flera.

Vi kommer bland annat tala om barns rättigheter i svensk rätt mot bakgrund av barnkonventionen och eventuella glapp som kan uppmärksammas. Vi tittar på barns rättsliga ställning i förhållande till vårdnadshavarna i svensk rätt, även mot bakgrund av den praxis som skapats med hänsyn artikel 6 i Europakonventionen.

Kursen riktar sig främst till kommunanställda inom socialtjänst och skola i det vardagliga arbetet kring barn och kan tjäna som en förberedelse i det barnrättsliga arbetet inför en eventuell inkorporering av barnkonventionen som svensk lag. Efter utbildningen bör man ha kunskap om status quo inom barnrätten i kommunal eller landstingskommunal verksamhet.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Givande och riktigt kunnig föreläsare - avspänt i ett svårt ämne"
"Mycket informativt, intressant och bra tempo"
"Skickligt och engagerat sammanställt och framställt, lätt att lyssna och ta till sig"

Investering

3 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 3 590 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hon för processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på kommunens vägnar och avfattar överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Natalie håller utbildningar inom socialrätt, skoljuridik och förvaltningsrätt för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet, JP Socialnet och JP Förvaltningsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Barnrätt och barnkonventionen 2020, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Kursdeltagare
(5)
Fantastiskt bra föreläsning. Jättebra organiserat, trevligt och informativt.
Kursdeltagare
(5)
En mycket bra utbildningsdag. Entusiastisk och kompetent föreläsare.
Kursdeltagare
(5)
Givande och riktigt kunnig föreläsare - avspänt i ett svårt ämne.

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Barnrätt och barnkonventionen 2020
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 9 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1502 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området