IHM Growth and Marketing Strategy

IHM Business School, i Göteborg (+3 orter)
Längd
14 tillfällen
Pris
64 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande starter (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
14 tillfällen
Pris
64 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande starter (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 64 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

 Growth & Marketing Strategy

Growth & Marketing Strategy

Det finns en rad konkurrensfördelar att vinna på att förstå vad som får varumärken att växa. Det övertaget vill vi ge dig som har eller är på väg in i organisationens säljledning, marknadsledning eller produktfunktion.

VAD DU LÄR DIG

Målet är att du ska framkalla en marknadsstrategi som skapar tillväxt och är affärsmässigt hållbar. I Growth & Marketing Strategy utvecklas därför dina kunskaper inom varumärkesutveckling, produktutveckling och tjänsteutveckling.

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan utveckla och genomföra en verkningsfull marknadsstrategi utifrån företagets affärsutmaning
 • Du kan bedöma marknadsstrategins genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och affärsrisk
 • Du har ett helhetsperspektiv på varumärkesutveckling, värdeerbjudande, tjänstedesign och produktutveckling
 • Du kan analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer som uppkommer i arbetet med en marknadsstrategi (både inom B2C och B2B)
 • Du är ett steg närmare enMarknadsekonom DIHM-examen

SÅ GÅR DET TILL 

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Kommande kursstarter

Välj mellan 4 kursstarter

Löpande starter

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Löpande starter

 • Öppen utbildning
 • Malmö

Löpande starter

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Löpande starter

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursinnehåll

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt och tillsammans med övriga funktioner inom företaget, utveckla och genomföra en marknadsstrategi för en produktkategori.

 • Du lär dig att, utifrån företagets affärsutmaning i produktkategorin, skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som krävs för att skapa en sammanhållen och konsekvent genomförd marknadsstrategi.
 • Du lär dig analysera och bedöma en marknadsstrategis genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för organisationen.
 • Du lär dig att, utifrån ett helhetsperspektiv på varumärkes- och produkt-/tjänsteutveckling, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer som uppkommer under arbetet med att utveckla och genomföra en marknadsstrategi inom både B2C och B2B.
 • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om IHM Growth and Marketing Strategy, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
IHM Business School
Fabriksgatan 25
41250 Göteborg

IHM utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet.

Ju högre tempo som präglar förändringarna i vår omvärld, desto mer behövs IHM. Utveckling kräver utveckling, och på IHM Business School erbjuder vi affärsutbildningar för företag och individer som vill utvecklas och nå framgång. Vi erbjuder ett brett utbud av...

Läs mer om IHM Business School och visa alla utbildningar.

Highlights