Visa utbildning.se som: Mobil

Kommunalrätt

Fakultetskurser
Kort om utbildningen
6 timmar
6 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-03-10 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Beskrivning av: Kommunalrätt

Kommunalrätt

Kommunalrätt

Kursen innehåller en genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen. Den kommunala verksamheten är av central betydelse för såväl enskilda som kommersiella aktörer. Vad kommuner får göra styrs av kommunallagen och de kommunalrättsliga principerna. De allmänna kommunalrättsliga principerna gås igenom utifrån praxis och förarbeten. Även hur den kommunala kompetensen påverkas av statsstöd- och upphandlingsreglerna berörs. Det finns även en mängd undantag från de kommunalrättsliga principerna. På kursen beskrivs de viktigaste undantagen och hur de påverkar förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten.

Kommunerna bestämmer själva i stor utsträckning hur verksamheten ska bedrivas. Valet av verksamhetsform kan emellertid medföra behov av särskilda rättsliga överväganden. Under kursen behandlas regleringen av organisations- och verksamhetsformerna som fullmäktige och nämnder, men med särskild fokus på kommunala bolag.

De kommunala besluten överklagas som utgångspunkt genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Laglighetsprövning brukar inte ses som något egentligt rättsmedel, utan mer som en medborgartalan. Genom den får kommunmedlemmarna möjlighet till en domstolskontroll av att de kommunala beslut som fattas i kommunen är lagliga. Laglighetsprövning skiljer sig starkt från vanligt förvaltningsrättsligt överklagande med t.ex. speciella processuella begränsningar för domstolens prövning. I kursen görs en genomgång av laglighetsprövningens speciella förtecken ur ett förvaltningsprocessuellt perspektiv.

Kursen bygger på såväl föreläsningar som praktiska moment där kursdeltagarna bereds möjlighet att diskutera och lösa kommunalrättsliga frågor. Syftet är att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper främst om innebörden av de rättsregler som styr kommunernas kompetens och domstolarnas beredning av laglighetsprövningsmål.

Målgrupp

Kursen riktar sig till kommunjurister och andra jurister inom kommun, landsting och kommunala bolag. Kursen är också av intresse för andra anställda i kommuner och landsting som exempelvis kanslichefer och utredare. Kursen vänder sig även till domare och föredragande på domstolar samt till advokater.

Kursinnehåll

  • Den allmänna kommunala kompetensen och grundläggande principer
  • Den kommunala avgiftsmakten
  • Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna m.m.
  • Kommunala bolag och förutsättningar att överlämna verksamhet till privata aktörer
  • Domstolsprövning av kommunala beslut; medlemskap och laglighetsprövning (processuella bestämmelser m.m.)

Föreläsare

Johan Höök är docent i offentlig rätt och rådman vid förvaltningsrätten i Stockholm. Johan är även utredningssekreterare för utredningen om tillståndskrav för utländska direktinvesteringar. Johan har tidigare bl.a. varit särskild utredare av 2018 års kommunallag. 

Åsa Örnberg är lektor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Åsa är särskilt inriktad på kommunalrätt och de frågor som uppkommer när kommunal verksamhet ska överlämnas till privaträttsliga subjekt.

Plats

Kursen hålls hos Fakultetskurser på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm. 

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kommunalrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Fakultetskurser

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...


Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Fakultetskurser

Fakultetskurser

Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Kommunalrätt!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 736 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kommunalrätt från Fakultetskurser, fyll i dina uppgifter: