Kommunalrätt

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
23 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Kommunalrätt

Kommunalrätt

Kursen innehåller en genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen. Den kommunala verksamheten är av central betydelse för såväl enskilda som kommersiella aktörer. Vad kommuner får göra styrs av kommunallagen och de kommunalrättsliga principerna. De allmänna kommunalrättsliga principerna gås igenom utifrån praxis och förarbeten. Även hur den kommunala kompetensen påverkas av statsstöd- och upphandlingsreglerna berörs. Det finns även en mängd undantag från de kommunalrättsliga principerna. På kursen beskrivs de viktigaste undantagen och hur de påverkar förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten.

Kommunerna bestämmer själva i stor utsträckning hur verksamheten ska bedrivas. Valet av verksamhetsform kan emellertid medföra behov av särskilda rättsliga överväganden. Under kursen behandlas regleringen av organisations- och verksamhetsformerna som fullmäktige och nämnder, men med särskild fokus på kommunala bolag.

De kommunala besluten överklagas som utgångspunkt genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Laglighetsprövning brukar inte ses som något egentligt rättsmedel, utan mer som en medborgartalan. Genom den får kommunmedlemmarna möjlighet till en domstolskontroll av att de kommunala beslut som fattas i kommunen är lagliga. Laglighetsprövning skiljer sig starkt från vanligt förvaltningsrättsligt överklagande med t.ex. speciella processuella begränsningar för domstolens prövning. I kursen görs en genomgång av laglighetsprövningens speciella förtecken ur ett förvaltningsprocessuellt perspektiv.

Kursen bygger på såväl föreläsningar som praktiska moment där kursdeltagarna bereds möjlighet att diskutera och lösa kommunalrättsliga frågor. Syftet är att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper främst om innebörden av de rättsregler som styr kommunernas kompetens och domstolarnas beredning av laglighetsprövningsmål.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

23 september, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

Målgrupp

Kursen riktar sig till kommunjurister och andra jurister inom kommun, landsting och kommunala bolag. Kursen är också av intresse för andra anställda i kommuner och landsting som exempelvis kanslichefer och utredare. Kursen vänder sig även till domare och föredragande på domstolar samt till advokater.

Kursinnehåll

  • Den allmänna kommunala kompetensen och grundläggande principer
  • Den kommunala avgiftsmakten
  • Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna m.m.
  • Kommunala bolag och förutsättningar att överlämna verksamhet till privata aktörer
  • Domstolsprövning av kommunala beslut – medlemskap och laglighetsprövning (processuella bestämmelser m.m.)

Föreläsare

Johan Höök är docent i offentlig rätt och rådman vid förvaltningsrätten i Uppsala. Johan var även utredningssekreterare för utredningen om tillståndskrav för utländska direktinvesteringar. 

Johan har tidigare bl.a. varit särskild utredare av 2018 års kommunallag. Han var tidigare departementsråd och chef för enheten för kommunal lagstiftning på finansdepartementet. Han har även doktorerat på en avhandling som handlar om kompetensfördelning inom kommuner.

Åsa Örnberg är universitetslektor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Åsa disputerade i mars 2014 på avhandlingen Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt. Sedan år 2017  är hon kursföreståndare bl.a. för kursen Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, vilken ges inom ramen för juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Åsa undervisar främst inom kommunalrätt, offentlighet- och sekretess samt allmän förvaltningsrätt vid såväl universitetet som myndigheter. Hon har en bred forskningsinriktning, som förutom kommunalrätt även omfattar t.ex. skoljuridik. Åsa arbetade en period under år 2009 vid enheten för kommunal lagstiftning på finansdepartementet.   

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm. 

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kommunalrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights