Inga recensioner än

Kapitalskyddet i AB

BG Institute, i Stockholm
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 juni, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 juni, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Det svenska kapitalskyddssystemet består av två delar: bestämmelser om ett lägsta aktiekapital och en tillskottsplikt vid bolagsbildning och emissioner samt det så kallade läckageskyddet.

Läckageskyddet består främst av bestämmelserna om värdeöverföringar i 17-20 kap. aktiebolagslagen respektive det så kallade kapitalbristregelverket i 25 kap. 13-20 a §§ aktiebolagslagen. Dessa bestämmelser vållar en hel del teoretiskt och praktiskt intressanta frågeställningar och tillämpningsproblem inte minst i samband med olika typer av affärstransaktioner. Då sanktionerna vid regelöverträdelser är mycket kännbara är det av stor vikt för praktiskt verksamma jurister och revisorer samt för företagsledare att känna till innebörden av reglerna och de tillämpningsproblem och tolkningssvårigheter som finns. Kursen inleds med en kort genomgång av bestämmelserna om tillskottsplikten i samband med bolagsbildning och vid nyemissioner. Därefter behandlas bestämmelserna i 17 och 18 kap. aktiebolagslagen om värdeöverföringar och vinstutdelning ingående. Fokus ligger på de frågor som bereder särskilda svårigheter såsom förtäckta värdeöverföringar, inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit, försvarlighetsprövningen i 17 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen, bestämmelsernas dispositivitet, förhållandet till aktieägarskyddsreglerna, förskottsutdelning och efterutdelning, återbäringsplikten och bristtäckningsansvaret. Härefter behandlas övriga värdeöverföringar kort, dvs. minskning av aktiekapitalet och återköp av egna aktier. Det avslutande passet ägnas åt kapitalbristregelverket, inklusive det personliga ansvaret för styrelseledamöter. Vidare behandlas kort frågan om ansvarsgenombrott och skadeståndsansvar. Under kursen får du således kunskap om bl.a.:
 • Viktiga regler rörande tillskottskapitalet
 • Vilka transaktioner som kan utgöra värdeöverföringar (försäljning av egendom, koncernbidrag, upptagande av lån, eftergift av skulder och utbetalning av höga arvoden etc.), inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit
 • Förskottsutdelning och efterutdelning samt koncernbidrag
 • Den så kallade laglighetsprövningen av en värdeöverföring
 • Vilka personer som träffas av återbärings- och bristtäckningsansvaret och vad som gäller ifråga om ond tro
 • Handlingsplikten för styrelseledamöter vid kapitalbrist enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen
 • Ansvarsprövningen enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen
 • Tidpunkten för ansvarsperiodens upphörande
 • Under vilka förutsättningar ansvarsgenombrott kan aktualiseras
 • Senaste praxis på området
Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel. Målgrupp: Advokater och bolagsjurister samt revisorer och styrelseledamöter Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

16 juni, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Kursledare

Docent Jessica Östberg disputerade under våren 2016 på doktorsavhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter. Hon är verksam som tillförordnad lektor vid Stockholms universitet, där hon undervisar i associationsrätt och bolagsrätt. Vidare är hon biträdande avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law. Jessica har tidigare arbetat som advokat i tio års tid med fokus på bolagsrätt och har även praktisk erfarenhet av styrelsearbete.

Hur uppfattas Jessica av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,46 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,28 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kapitalskyddet i AB, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights