Visa utbildning.se som: Mobil

Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder

Diploma Utbildning
Kort om utbildningen
0,9 timmar
1 700 SEK exkl. moms
Onlineutbildning
   
Distans
Svenska

Kursbeskrivning

Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder är en utbildning som klargör när poliser, vakter och andra tjänstemän samt privatpersoner har rätt att begå handlingar som under andra omständigheter skulle anses brottsliga. Utbildningen tar upp objektiva och subjektiva ansvarsfrihetsgrunder, vad som gäller i situationer när våld eller hot riktas mot tjänsteman samt vad Arbetsmiljölagen föreskriver avseende krishantering och efterarbete vid hot och våld på arbetsplatsen.

Utbildningen berör vilken grad av våld som får brukas vid fara för liv, hälsa och egendom, och syftar till att du ska känna dig insatt i dina rättigheter och trygg i att agera med civilkurage vid ingripande för att skydda dig själv och andra människor från våldsamma angrepp.

Utbildningen riktar sig till såväl säkerhetspersonal som medarbetare inom vård och skola och andra som kan tänkas hamna i hotfulla situationer.

Spara tid med streamad version av din utbildning

 • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
 • Uppspelningstiden för kursen är 52 minuter vilket motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.
 • Kursen leder till diplom.
Prova utbildningen här nu direkt!

Kursinnehåll

 • Ansvarsfrihetsgrunder
 • Objektiva rekvisit
 • Subjektiva rekvisit
 • Nödvärn
 • Laga befogenhet
 • Lydnads upprätthållande
 • Nöd
 • Bistå annan
 • Excess
 • Samtycke
 • Förmans befallning
 • Putativ gärning
 • Angrepp på egen rättssfär
 • Envarsgripande
 • Särskilt rättsskydd för tjänsteman
 • Krishantering och efterarbete vid hot- och våldssituationer

Video

Premium ifrån Diploma Utbildning

Denna utbildning kan även köpas som en del i paketet Diploma Premium. Premium ger dig som användare obegränsad tillgång till 257 av våra streamade utbildningar i ett helt år för endast 3895 kr exklusive moms.

För mer information om möjligheter för grupper, allmänna villkor och liknande vänligen kontakta oss.

Se utbildningskatalogen för att se alla utbildningar som ingår i DIPLOMA PREMIUM

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Diploma Utbildning

Diploma Utbildning

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...


Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Diploma Utbildning

Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

 Visa telefonnummer