Inga recensioner än

Egenvård

Längd
1,2 timmar
Pris
2 395 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Längd
1,2 timmar
Pris
2 395 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Bli en expert på egenvård och förstärk din hälsa med vår utbildning online. Lär dig nya strategier och tekniker redan idag!

Egenvård handlar om hälso- och sjukvårdsåtgärder som bedömts kunna utföras av den enskilde själv eller med hjälp av någon annan istället för hälso- och sjukvårdspersonal. Åtgärderna räknas inte som hälso- och sjukvård, utan som just egenvård av den enskilde. Själva bedömningen av om en sjukvårdsåtgärd kan anses vara egenvård eller inte, avgörs däremot av hälso- och sjukvård och är särskilt reglerad. Från och med 1 januari 2023 införs en ny lag om egenvård.

I den här utbildningen får du veta mer om befintlig reglering av egenvård och vad den nya lagstiftningen innebär. Utbildningen ger en genomgång av regleringen kring egenvårdsbedömningar, hur egenvårdbedömning går till och vad som kan vara bra att tänka på. Även närliggande reglering om frågor kring ansvarsfördelning mellan huvudmännen, dokumentation och patientsäkerhet gås igenom. Utbildningen tar även upp frågor som information och uppföljning, vårdgivarens ansvar för rutiner samt hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar i samband med bedömningen.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom den kommunala vården och omsorgen, regionala eller privata hälso- och sjukvården eller för dig som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR. Utbildningen kan även var värdefull för dig som arbetar med socialtjänst, vård eller omsorg på annat sätt privat, i kommun eller region och som i din yrkesroll kommer i kontakt med frågor kopplat till egenvård och bedömning av egenvård. Utbildningen är därmed även relevant för andra tjänstemän, handläggare, jurister och förtroendevalda som hanterar frågeställningar i sin verksamhet.

Publicerad: 2022-11-25

Spara tid med streamad version av din utbildning

 • Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.
 • Uppspelningstiden för kursen är 1 timme och 10 minuter vilket motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.
 • Kursen leder till diplom.
!

Kursinnehåll

 • Vad är egenvård?
 • Vad är syftet med egenvård?
 • Vad innebär egenvårdsbedömning?
 • Hur är ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudmännen?
 • Vilket ansvar har vårdgivaren?
 • Vilket ansvar har hälso- och sjukvårdspersonalen?
 • Vilken information ska ges?
 • Hur ska dokumentationen av egenvården och egenvårdsbedömningen göras?
 • Hur förhåller sig egenvården till patientsäkerhetsaspekter?
 • När ska egenvårdsintyg skrivas?
 • När ska egenvården omprövas?
 • Vad gäller för den kommande nya lagen om egenvård?

Video

Premium ifrån Diploma Utbildning

Denna utbildning kan även köpas som en del i paketet Diploma Premium.Premium ger dig som användare obegränsad tillgång till 490 av våra streamade utbildningar i ett helt år för endast 4795 kr exklusive moms.

För mer information om möjligheter för grupper, allmänna villkor och liknande vänligen kontakta oss.

Se utbildningskatalogen för att se alla utbildningar som ingår i DIPLOMA PREMIUM

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Egenvård, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Diploma Utbildning
Hantverkargatan 52
112 31 STOCKHOLM

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett sätt att sprida...

Läs mer om Diploma Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights