Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Recensioner av Chefshuset

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 65 recensioner.

Johan Blaus, KTH Business Liaison, Director Strategic Partnerships
(5)
Kursen ”Ny som chef” var verkligen givande för mig som relativt ny i chefsrollen. Kursen gav konkreta verktyg för att underlätta, effektivisera arbetet samt stärka mig som chef. Dessutom gav det mig viktiga reflektioner för ökad personlig medvetenhet om vad chefsrollen innebär, vilka utmaningar jag kan möta och insikter om vad jag behöver utveck...
Visa mer
Malin Lindman, Servicetjänsteman - Svenska Fotbollsförbundet
(5)
Jag rekommenderar kursen för att den gav mig mer insikter och mer verktyg för att kunna gå vidare i min roll. Vår kursledare var mycket erfaren och väldigt öppen och bjöd in till samtal, utbyte av erfarenheter och funderingar. Det fanns flera aha upplevelser! Toppbetyg!
Marie Neffler, Sektionschef - Akademikernas a-kassa
(5)
Jag har fått nytändning på jobbet sen utbildningen. Vi fick så många bra verktyg, metoder och insikter för att för att bli en ännu mer medveten chef och ledare. Nu har jag koll på vad som krävs för en målinriktad verksamhet och att kunna bidra till att få ännu mognare medarbetare. Erfarna utbildare med egna erfarenheter som chefer och kursare fr...
Visa mer
Kelly Haag, Field Service Manager - Diebold Nixdorf
(5)
En otroligt givande kurs som gav mig många användbara verktyg för både min personliga utveckling i chefsrollen samt för att utveckla min organisation. Lärde dessutom känna en massa erfarna chefskollegor att nätverka vidare med! Denna kurs är helt rätt för dig som är beredd att ta nästa steg som ledare
Linda Wiman, Chef Affärsområdesutveckling - Magnolia Bostad AB
(4)
Jag har deltagit på ett flertal av Chefshusets utbildningar. Jag uppskattar de inspirerande och engagerande föreläsningarna samt att det är matnyttigt, med många bra verktyg som är användbara i praktiken. Generellt proffsigt arrangerat med duktiga och erfarna föreläsare. Väl värt investerad tid.
Helena Wall, Manager, Customer Service Sweden - Posti Messaging
(4)
Kursen har givit mig viktiga pelare att stå på inför min resa som ny chef
Isabella Grigoriou, Enhetschef - Stiftelsen Danviks hospital
(5)
I kursen Att sätta individuella mål, tydliggjordes vikten av att chefen synliggör för medarbetarna VAD verksamheten gör för andra, HUR vi ska gå till väga och VARFÖR samt vilken betydelse det har för att medarbetarna ska känna meningsfullhet och kontroll över sitt arbete. Vi fick också tips på verktyg att använda oss av när det handlar om att sä...
Visa mer
Jenny Hagberg, Projektadministratör/Teamledare - Läkemedelsakademin
(5)
Engagerad, pedagogisk, kunnig och entusiasmerande föreläsare som tog upp relevanta råd och tips för att leda mot mer engagerade medarbetare, jag rekommenderar kursen varmt
Kai-Yee Thim, Skogsindustrierna, Director Product Safety
(4)
Jag tyckte att kursen var väldigt inspirerande och lärorik! Jag har fått många konkreta verktyg att tillämpa och jag fick även massor med energi att komma igång med att skapa ännu mer engagemang hos mina medarbetare. Extra plus är att kursen har vetenskapligt underlag.
Sea Kallin, Tyresö kommun, Verksamhetsansvarig, Stadsbyggnadsförvaltningen
(5)
Jag upplevde kursen som otroligt ögon-öppnande, en sanningsenlig fläkt som reflekterar hur samhället och människor har förändrats och hur detta verkligen har påverkat vårt ledarskap och engagemang på ett negativt sätt. Hur lätt det är idag att påverkas av yttre faktorer istället för att lyssna på sitt inre, det egentligt logiska som ni förmedlar...
Visa mer
Mathias Lindeberg, Newsec, Property Manager
(5)
Jag är väldigt nöjd med kursen. Kursledaren var mycket kunnig och professionell. Extra plus är att hon berättade om egna upplevda situationer där jag kände igen mig i många fall. Det blev även en ögonöppnare för mig med insikt om hur pass mycket jag har att lära vad gäller ledarskap, coaching och kommunikation. Jag lämnade lokalerna med utökad k...
Visa mer
Camilla Silfverling, Chef för ekonomienheten, Skolfastigheter i Stockholm AB
(4)
Kursen Att sätta individuella mål, var både inspirerande och lärorik. Eftermiddagen innehöll både teori som förankrades i exempel från näringslivet och givande gruppdiskussioner. Efter kursen hade jag en djupare förståelse för betydelsen av mål och uppföljning vilket jag omedelbart kunde använda mig av i mitt dagliga arbete.
Robin Kvist, need+mannerfeldt - Projektledare
(5)
Jag har redan haft stor behållning av kursen. Att dela erfarenheter och utmaningar med andra ledare som arbetar i samma position var väldigt givande. Eva guidade oss igenom 2 dagar fulla av information med exempel från hennes egna erfarenheter och fick oss bland annat att utmana oss i konsten att vara en mer coachande som ledare. Kursen har en b...
Visa mer
Anna Lans, Egen företagre - Uppdrag inom coachning, talang- och ledarutveckling
(5)
För mig har HR-nätverket inneburit nya insikter och relationer med oerhört kunniga och erfarna HR-personer inom vitt skilda områden. Miljön har varit avslappnad, inspirerande och inbjudit till många utbyten både på ett professionellt och personligt plan. Jag känner mig stärkt i min roll och har på kort tid och på ett väldigt kul och givande sä...
Visa mer
Kristin Engstedt, Svenska Filminstitutet - Chef Distribution & visning
(5)
Kursen Ny som chef ger både en helhetsbild av vad ett gott chefskap kräver samt möjligheten att borra ner och fördjupa sig i olika moment. Kursen innehöll en bra blandning av föreläsningar, gruppdiskussioner och självreflektion. Bäst var den humanistiska människosynen som genomsyrade alla moment som är nödvändig om du ska kunna bli en bra ledare.
Carina Leijon, Nybro kommun - Omsorgschef
(5)
Chef för chefer är en kurs med möjlighet till reflektion inte bara över det egna ledarskapet utan också organisationens förutsättningar att kunna bedriva ett gott ledarskap
Theres Oppagård, Samhall AB, Distrikschef
(5)
Chef för chefer var en kurs jag hade direkt nytta av i mitt arbete. En inspirerande och kompetent kursledare belyste utmaningarna i att vara chef för chefer och för varje område vi tog upp fanns det tid för dialog i gruppen och för egen reflektion. Efter kursen hade jag dels en förnyad inspiration att utveckla mitt ledarskap, dels en egen handli...
Visa mer
Henrik Åhlenius, CrossControll, Kvalitetschef
(5)
Att gå in i en chefsroll är en stor uppgift med många utmaningar. Jag tycker kursen Ny som chef ger dig en bra insikt vad man skall tänka på och verktyg för att hantera utmaningarna. Duktiga och erfarna kursledare guidar dig och inspirerar dig genom föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar i en personlig och välkomnande miljö. Kursen ...
Visa mer
Thommy Siverman, QBOX, Consultant
(5)
Leda utan att vara chef reder pricksäkert ut många av de utmaningar som ledare möter.
Veronica Lejsved, SSAB, VP and head of SSAB Europe
(5)
Som HR chef är det är oerhört viktigt att förstå vad rollen som högsta arbetsgivarrepresentant innebär. Du behöver alltid sätta ditt företag i första rummet, leva som du lär och kunna lämna bra argument inför svåra ärenden. Dessutom behöver du tänka utifrån ett långsiktigt perspektiv. I många fall är du ensam och utlämnad, därför är det skönt at...
Visa mer
Fredrik Wiktorsson, Vinnergi AB, Regionchef Väst
(5)
Tack för en givande dag med en mycket bra föreläsare. Kul och nyttigt att få träna i att hantera personal utifrån det skrivna materialet vi fick. Jag fick då mycket bra tips på hur man ska tänka och agera i de olika situationer som kan uppkomma i den dagliga verksamheten.
Lotta Bäck, Workday - Senior solution consultant
(5)
Kursen var givande och lärorik, både med teori och praktik. Svårt, oväntat och utvecklande. Intressant att diskutera med övriga kursdeltagare och lära känna deras organisationer och dilemman som kan uppstå i vardagen. Kompetent och erfaren kursledare som pratade utifrån egna erfarenheter.
Tanja Rasmusson, Sveriges Byggindustrier, Näringspolitisk chef
(5)
Jag uppskattade kursen väldigt mycket. Jag fick konkreta verktyg och kloka råd kring hur man hanterar situationer där man måste vara tydlig och ärlig med medarbetare, men när det man har att säga inte är roligt att vare sig säga eller höra. Kursledaren var kunnig och erfaren, och det var otroligt givande att få lyssna till henne. Det bästa insla...
Visa mer
Maria Wiik, Glitter International AB - HR manager
(5)
’’En mycket bra dag fylld med nyttiga insikter och nya kunskaper. Fick även massor med inspiration och energi från andra deltagare; en dynamisk grupp-sammansättning helt enkelt (minst lika viktigt).
Christine Cars-Ingels, Kanslichef, Riksförbundet HjärtLung
(5)
På kursen fick jag tid att analysera min och andras bild av mig som ledare. När jag ringade in min värdegrund och mina drivkrafter kunde jag lättare sätta upp en vision för framtiden, och på sista dagen hade jag målbilden klar för mig.
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!