Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Barnkonsekvensanaklys i praktiken

Barnrättskonsulterna
Kort om utbildningen
4 timmar
Nästa tillfälle: Kontakta oss. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Barnkonsekvensanalys i praktiken

Tillämpning av barnets bästa enligt artikel 3 är central för genomförandet av hela konventionen. Det är ett område där Sverige av FN:s barnrättskommitté uppmanas att göra mer. Prövning av barnets bästa, även kallad barnkonsekvensanalys ska göras i både strategiska beslut och i individuella ärenden.

Utbildningen ger kunskap om innebörden av begreppet barnets bästa och vad som krävs för att uttala sig om detta. Vi går igenom de krav en prövning kan ställa på verksamhetens rutiner och arbetssätt, samt hur man kan resonera vid svåra avvägningar mellan t ex andra intressen eller annan lagstiftning.

Under utbildningen arbetar vi med konkreta fallbeskrivningar, och deltagaren får möjlighet att göra en fiktiv prövning.

Det är även möjligt att genomföra utbildningen digitalt, med arbete i mindre grupper och möjlighet att ställa frågor och föra samtal med kursledaren. 

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Målgrupp: Handläggare eller utredare som gör bedömningar som rör barn individuellt eller som grupp. Till exempel:

  • Socialtjänst
  • Elevhälsan
  • Rektorer och skolledare
  • Samhällsplanerare

Kursinnehåll

Utbildningen ger en introduktion till barnkonventionens grundläggande innehåll och betydelsen av att konventionen nu är lag. Vi tittar på de krav som konventionen ställer på våra verksamheter och vad som krävs för att möta dessa utmaningar. Utgångspunkten är bland annat den statliga barnrättighetsutredningen från 2016, samt de implementeringsnycklar som tagits fram i samarbete mellan SKR och Barnrättskonsulterna.  

Där efter fördjupar vi oss i begreppet barnets bästa. Vad menas med barnets bästa, och vem avgör vad detta är? Vad händer när barnets bästa krockar med andra intressen? Vi utgår från riktlinjer och rekommendationer från bland annat FN:s barnrättskommitté.

Slutligen tittar vi på en modell för prövning av barnets bästa och får i några fallbeskrivningar prova att göra en enkel barnkonsekvensanalys. Fallbeskrivningarna anpassas till deltagarna, och kan handla om beslut som rör individuella barn inom t ex skola och socialtjänst, eller mer strategiska beslut inom till exempel samhällsplanering och byggnation.

Ur innehållet:

  • Vad säger barnkonventionen och hur relaterar den till min verksamhet?
  • Barnkonventionen som lag- vad kan det betyda för min verksamhet?
  • Barnets bästa – innebörd och utmaningar
  • Barnkonsekvensanalysen som en del av beslutsprocessen – hur och när ska detta göras?
  • Barnets inflytande i planprocesser och beslut – hur kan man gå tillväga? – vi tittar på några goda exempel.
  • Arbete med fallbeskrivningar utifrån en modell för barnkonsekvensanalys

Kursledare

 Utbildar gör Emma Fagerstrand, grundare av barnrättskonsulterna. Emma har under de senaste 6 åren arbetat med implementering av barnkonventionen framför allt i offentlig förvaltning. Emma har tidigare arbetat som chef med ansvar för demokratiutveckling och barnrätt i en kommun och har därför god kunskap om beslutsprocesser och utredningsarbete. Emma har stor erfarenhet av att genomföra verksamhetsanpassade workshops, alltid med fokus på att göra barnkonventionen konkret. Emma har skrivit boken Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete. Implementeringsnycklarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner.Emma närbild

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Barnkonsekvensanaklys i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 51 recensioner.

Ami Netzler, Västerås stad
(5)
Emma Fagerstrand har ett in lyssnade och problemlösande förhållningssätt då Västerås stad tillsammans med Emma lade upp en större seminarieserie, riktat till olika förvaltningar och till politik. Vidare är Emma konkret, ger bra exempel och bra flöde i sina presentationer. Från både stadens förvaltningar och från det stora seminariet för 280 per...
Visa mer
Kursdeltagare
(4)
Jag fick en förståelse för barnkonsekvensanalyser.
Kursdeltagare
(4)
Utbildningen gav mig nya perspektiv när jag läser styrdokument

Barnrättskonsulterna

Barnrättskonsulterna

Barnrättskonsulterna

Barnrättskonsulterna har god kunskap, en genomarbetad och interaktiv pedagogik och metoder och verktyg som gör tillämpningen begriplig. En bra utbildning ska vara konkret och meningsfull för varje deltagare. Våra utbildningar och workshops ger både den kunskap som krävs, men också...


Läs mer om Barnrättskonsulterna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Barnrättskonsulterna

Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57
113 56 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 51 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 131 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Mer inom området

Liknande utbildningar