SIAM™ Foundation - klassrumsutbildning, inkl. examen

Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Fråga oss om ett erbjudande: klassrum online/ på plats/ blandat se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Fråga oss om ett erbjudande: klassrum online/ på plats/ blandat se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

SIAM™ Foundation - klassrumsutbildning, inkl. examen


I SIAM Foundation-utbildningen lär du dig bästa praxis för att integrera tjänster från flera tjänsteleverantörer till kundtjänster från början till slut.

Under utbildningen går vi igenom fördelar, utmaningar och risker med att implementera Service Integration and Management. Vi går igenom olika leveransmodeller, roller och ansvar, implementeringssteg och bästa praxis för styrning, avtal, processer, mätning, verktyg och kultur, bland annat.

Allmänt om SIAM

Service Integration and Management (SIAM) har utvecklats i takt med att organisationer i allt högre grad går från fullständig outsourcing till en enda leverantör till en miljö med flera tjänsteleverantörer.

SIAM föddes ur de utmaningar som är förknippade med dessa mer komplexa leveransmodeller. Det handlar om styrning, ledning, integration, försäkran och samordning för att säkerställa att kundorganisationen får ut maximalt värde från sina tjänsteleverantörer.

Fördelarna med SIAM är enorma. Från kostnadsminskningar till förbättrad service för användarna och bättre tillgång till leverantörernas expertis gör SIAM det möjligt för en organisation att dra nytta av fördelarna med att kunna välja leverantörer. Samtidigt säkerställer det konsekvens, processer är tydliga och överenskomna och styrning håller allt under kontroll.

Kandidater som framgångsrikt slutför SIAM Foundation-utbildningen vet hur Service Integration and Management tillför värde till företag. De kommer också att kunna bidra till implementering och användning av Service Integration and Management i en organisation.

Mål

SIAM Foundation-utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar i en organisation som köper tjänster från olika (interna och externa) leverantörer eller överväger att göra det.

Dessutom är denna SIAM-certifiering avsedd för tjänsteleverantörer som vill implementera och hantera en leveransmodell för tjänsteintegration i sin egen organisation. Eller som vill erbjuda den här tjänsten till sina kunder.

Resultat

När du har slutfört den här utbildningen kommer du att kunna:

 • Förklara de grundläggande termerna och begreppen inom SIAM.
 • Beskriva de olika SIAM-strukturerna för service integrator-lagret.
 • Namnge faserna i SIAM-implementeringens färdplan och förklara de viktigaste målen och aktiviteterna i varje fas.
 • Namnge de olika SIAM-rollerna och deras ansvarsområden.
 • Förklara de olika metoderna för SIAM.
 • Förstå målen och övervägandena för nyckelprocesser i ett SIAM-ekosystem.
 • Förstå de viktigaste utmaningarna, deras associerade risker och möjliga begränsande åtgärder i ett SIAM-ekosystem.
 • Förklara mervärdet av andra bästa metoder för SIAM.

Studiebelastning

SIAM Foundation-utbildningskursen varar 3 utbildningsdagar från 09:00 - 17:00. De två första dagarna är på varandra följande, den tredje dagen är en eller två veckor senare. På den sista dagen tas tentamen på eftermiddagen.

För SIAM Foundation-utbildningen bör du räkna med en studiebelastning på cirka 16 timmar (beroende på befintlig kunskap). Denna tid behövs för att studera materialet, göra hemuppgifterna och förbereda sig för tentamen.

Inga specifika förkunskaper krävs för denna kurs.

Certifiering

SIAM Foundation-kursen förbereder dig för EXIN Internationals officiella SIAM Foundation-examen. Tentamen är en sluten bok och består av 40 flervalsfrågor. Du behöver minst 26 korrekta svar (65%) för att bli godkänd. Provet tar 60 minuter och kan göras både på papper och online.

När du har klarat provet får du SIAM Foundation-certifikatet från EXIN.

Arbetsmetod

Våra utbildningar är praktiskt orienterade. Vi ber deltagarna att förbereda sig genom att gå igenom teorin. Vi arbetar med konkreta exempel, diskussioner, inlämningsuppgifter och övningar.

Vi uppmuntrar alla deltagare att aktivt delta i sessionerna. Genom att öva tillsammans med andra deltagare kan deltagarna snabbt tillämpa de nya kunskaperna och färdigheterna i sin yrkesutövning.

Och vi förbereder deltagarna för tentamen genom att ge dem övningar och uppgifter för att göra det.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Fråga oss om ett erbjudande: klassrum online/ på plats/ blandat

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige
 • Svenska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om SIAM™ Foundation - klassrumsutbildning, inkl. examen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights