Six Sigma Black Belt

CANEA, i Göteborg (+1 orter)
Längd
13 dagar
Pris
68 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 december, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
13 dagar
Pris
68 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 december, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 68 000 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

CANEA om Lean SixSigma utbildningar

Six Sigma Black Belt 13 dagar

Utbildningen ger dig avancerad kunskap inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer.

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, skapa bestående förändringar och mätbara resultat.

Utbildningen ger dig även kunskap inom områden som projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys. Efter avslutad utbildning förväntas du kunna anta en drivande och ledande roll inom förbättringsarbetet på ditt företag.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

16 december, 2024

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Denna kurs sätts upp när vi har tillräckligt många intressenter. Kontakta CANEA

 • Öppen utbildning
 • Sverige

Program

Program

Utbildningsmodul 1: Introduktion / Uppstart av förändringsprojekt 3 dagar

 • • Programintroduktion
 • • Presentation av deltagare / projekt
 • • Rollen som Black Belt i Six Sigma
 • • Strategi och verksamhetsutveckling
 • • Mål / nyckeltal / KPI:er
 • • DMAIC repetition
 • • ”Design for Six Sigma”
 • • Förstå och kvantifiera kvalitetsbristkostnader
 • • Kvantifiera Business case
 • • Förstå och kommunicera behovet av förändring
 • • Retorik
 • • Hantera intressenter
 • • Skapa team
 • • Förbereda en förändring
 • • Projektstyrning
 • • Uppstart och planering av datainsamling

Utbildningsmodul 2: Förstå nuläget - mäta & analysera del 1 av 3 dagar

 • • Kartläggning av processer & värdeflöden del 1
 • • Förstå olika former av data
 • • Normalitetstest i data
 • • Grafisk analys
 • • MSA & Gauge R&R
 • • Statistisk processtyrning (SPC)
 • • Kapabilitetsanalys- och duglighetstester
 • • Förstå Shift & drift
 • • Hypotes-test
 • • Proportionstest & konfidensintervall

Utbildningsmodul 3: Förstå orsak & verkan - mäta & analysera del 2 av 3 dagar

 • • Kvalitativ rotorsaksanalys med 7 + 7 QMT
 • • Korrelations- och regressionsanalys
 • • Stratifiering av data
 • • ANOVA
 • • DoE – ”Design of experiment”
 • • Brainstorming - Innovation & nytänkande
 • • Fastställa rotorsaker och Identifiera lösningsförslag
 • • Kartläggning av processer & värdeflöden del 2 – skapa ett framtida läge
 • • Fastställa rotorsaker och Identifiera lösningsförslag
 • • Riskanalys
 • • Styra mot mål och resultat
 • • Examination/prov

Utbildningsmodul 4: Förändringsledning och förändringsledarskap 3 dagar

 • • Förändringsledning & Förändringsledarskap
 • • Motstånd i förändring
 • • Modell för förändringsledning
 • • Roller, skapa förändringsambassadörer
 • • Jag som förändringsledare
 • • Analys av förutsättningar för förändring
 • • Ledarskap i Förändringskurvan
 • • Kraften i delaktighet
 • • Strukturella hinder och skapa incitament
 • • Ägarskap och eget ansvarstagande
 • • Att komma förbi begränsande tankar
 • • Coaching, skapa motivation
 • • Kommunikationsverktyg
 • • Mäta och följa upp
 • • Applicera kunskapen på en verklig förändring
 • • Personlig handlingsplan

Projektpresentation & Certifiering 1 dag

 • • Projektpresentation / Examination
 • • Certifieringsceremoni
 • • Framtiden som Black Belt i Six Sigma
 • • Avslutning med coaching & feedback

Målgrupp

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i din organisations förbättringsarbete. Deltagare har ofta roller som förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare och vill fördjupa sina kunskaper inom projektledning med förbättringsmetodik.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör. Läs mer om vår utbildning”Six Sigma Green Belt”.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare avancerade kunskaper inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer.

Investering

Deltagarna förväntas vid kursstart ha ett identifierat problem/förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämning under utbildningen. Projektet som drivs av kursdeltagaren inom utbildningen skall vid måluppfyllnad ha potential att generera minst 1 MSEK i årlig besparing för deltagarens verksamhet.

Vid avklarad kurs med godkänt test samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Black Belt certifikat.

Önskar ni gå både Green Belt och Black Belt inom en 12 månaders period så infaller en rabatt på 10 500 SEK kontakta oss på 010-459 00 11

I grundpriset ingår omfattande och detaljerad dokumentation, lunch, kaffe och smörgås. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Aktuella utbildningsdatum Göteborg: Block 1 startar den 16 december 2024 och det sista blocket för utbildningen kommer att vara 19 maj 2025

Block 1: 16 - 18 december 2024

Block 2: 27 - 29 januari 2025

Block 3: 10 - 12 mars 2025

Block 4: 7 - 9 april 2025

Block 5: 19 maj 2025

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI,som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
104.0 PDUs. Technical: 56.0, Leadership: 24.0, Strategic: 24.0

.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Six Sigma Black Belt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
CANEA
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...

Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Highlights