Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Certified Agile Service Manager (CASM ®) - Processförbättring, Service Management - e-learning, inkl. online-examen

Längd
Egen takt
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning


Certified Agile Service Manager (CASM ®) - Processförbättring, Service Management - e-learning, inkl. online-examen

Certified Agile Service Manager (CASM®) är en kvalifikation baserad på agil verksamhet. Den omfattar kärnvärdena och principerna i Agile Manifesto, samt andra agila koncept och metoder som DevOps, Scrum, Kanban och Lean. Den omfattar även två metoder för Agile Service Management: Agil processförbättring och Agil processdesign.

CASM hjälper kandidater att bygga upp de färdigheter och kunskaper som behövs för att införliva agila metoder i tjänstedesign. Detta hjälper företag att anpassa sig och växa snabbare för att möta utmaningarna i modern affärsverksamhet och frodas på de mest konkurrenskraftiga marknaderna.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED CASM?

CASM erbjuder ett antal fördelar för företag, bland annat:

 • Genom att integrera Agile i tjänsteutvecklingen skapas en stil för att skapa iterativa mål. Detta skapar jobbtjänster som genererar feedback och intäkter för att driva vidare utveckling.
 • Fokusering på kortsiktiga mål ökar anpassningsförmågan och hjälper teamen att reagera mer effektivt på kundfeedback och förändrade affärsbehov och omständigheter.
 • Stödja effektiva implementeringsprocesser och arbetsflöden samt inlärnings- och tillväxtprocesser
 • CASM hjälper organisationer att skapa en miljö för ständiga förbättringar.

CASM-certifieringen är utformad för en mängd olika kandidater. Detta inkluderar ägare av metoder och processdesigners, utvecklare som är intresserade av att göra processer mer agila, chefer som vill ansluta flera metoder och skapa en DevOps-miljö, medarbetare och chefer som ansvarar för att utveckla eller förbättra processer, konsulter som vägleder kunder genom processförbättring och DevOps-initiativ. Kort sagt, CASM riktar sig till alla som ansvarar för att hantera processrelaterade krav, säkerställa processeffektivitet och effektivitet eller maximera processvärdet.

DETALJER OM CASM ONLINE-KURS

 • Kurslängd: 16+ timmar
 • 180 dagars tillgång, med prov
 • Frågesporter och övningsprov
 • Lämplig för mobil

MÅL

 • Vad betyder Agile?
 • Kärnvärden och principer i det agila manifestet
 • Hur man översätter agilt tänkande och agila värderingar till service management
 • Agila koncept och relaterade metoder, inklusive DevOps, ITIL, SRE, Lean och Scrum
 • Hur Scrum-roller, artefakter och händelser tillämpas på processen
 • Två aspekter av agil service management: agil processförbättring och agil processteknik
 • Allt som behövs för att klara examen Certified Agile Service Manager (CASM)

FÖR VEM

 • Praxisägare och processdesigners
 • Utvecklare som är intresserade av att bidra till att göra processer mer agila
 • Chefer som vill överbrygga flera metoder och skapa DevOps-liknande miljöer
 • Medarbetare och chefer som ansvarar för att utveckla eller förbättra processer
 • Konsulter som vägleder sina kunder genom processförbättring och DevOps-initiativ
 • Alla som ansvarar för att hantera processrelaterade krav, säkerställa processernas effektivitet och ändamålsenlighet eller maximera värdet av processerna

INNEHÅLL

 • Introduktion till Agile Service Management
 • Agil tjänstehantering
 • Använda relaterade riktlinjer
 • Roller för Agile Service Management
 • Agil processutveckling
 • Artefakter för Agile Service Management
 • Händelser för Agile Service Management
 • Agil processförbättring

Kursplan

Välkommen till Certified Agile Service Manager

Inlärningsmål

Modul 'noll' introducerar dig till denna CASM e-learningkurs huvuddrag, inlärningsplan, syften, mål och struktur. Den innehåller också en kursplan, diagrampaket, ordlista, vidare läsning och länkar samt länkar för att ladda ner viktiga kopior av ramverkets publikationer. Slutligen besvaras några av de vanligaste frågorna om certifieringen Certified Agile Service Manager (CASM).

Modul 1: Introduktion till Agile Service Management

Inlärningsmål

Modul 1 introducerar IT Service Management (ITSM), allmänna agila principer och det agila manifestet. Den jämför också ITSM och Agile för att bedöma deras kompatibilitet.

Modul 2: Agil tjänstehantering

Inlärningsmål

Modul 2 utforskar de allmänna principerna för Agile Service Management och definierar några nyckelbegrepp som Agile Process Engineering och Agile Process Improvement.

Modul 3: Utnyttja relaterad vägledning

Inlärningsmål

Modul 3 tar upp olika tillvägagångssätt för utveckling och leverans av tjänster och hur organisationer kan dra nytta av ett holistiskt, tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för tjänstedesign. Modulen täcker också:

 • DevOps
 • ITIL
 • SRE
 • Lean
 • Kanban
 • Scrum

Modul 4: Roller för Agile Service Management

Inlärningsmål

Modul 4 utforskar de tre kärnrollerna i ett Agile service management-team och tittar på vikten av "tjänande ledarskap" i Agile-arbete. De roller som behandlas i modulen är:

 • Ägare av agila metoder
 • Agil service manager
 • Agilt serviceteam

Modul 5: Genomgång: Modul 1-4

Inlärningsmål

Denna modul innehåller en serie spel och aktiviteter som hjälper dig att komma ihåg de viktigaste termerna och begreppen från modul 1-4

Modul 6: Agil processutveckling

Inlärningsmål

Modul 6 utforskar Agile processteknik i detalj. Den tittar på:

 • Agile processer
 • Micro processarkitektur
 • Service arkitektur för hantering

Modul 7: Artefakter för Agile Service Management

Inlärningsmål

Modul 7 tar upp viktiga processer och artefakter som används vid utveckling av Agile-tjänster. Dessa inkluderar:

 • The backlog för praxis
 • User berättelser och epics
 • The sprint backlog
 • Increments

Modul 8: Händelser inom Agile Service Management

Inlärningsmål

Modul 8 handlar om processen för att utveckla Agile-tjänster under en sprint. Den börjar med att titta på planering före sprint, utforskar sedan vad som händer under en sprint och kulminerar med sprint-retrospektivet.

Modul 9: Agil processförbättring

Inlärningsmål

Modul 9 utforskar Agile processförbättring. Den förklarar varför processer kräver ständiga förbättringar, hur man använder processförbättringsgranskningar och vilken roll automatisering spelar för att förbättra processer.

Modul 10: Genomgång: Modulerna 6-9

Inlärningsmål

Denna modul innehåller en serie spel och aktiviteter för att hjälpa till att minnas de viktigaste termerna och begreppen från modulerna 6-9.

Modul 11: Certifierad Agile Service Manager (CASM) - sammanfattning

Inlärningsmål

Den här modulen sammanfattar kursen Certified Agile Service Manager (CASM). Den innehåller också en kort video som förklarar hur man bokar provet, tillsammans med länkar till andra relevanta kurser.

Modul 12: Övningsprov

Inlärningsmål

Denna modul innehåller två övningsprov, ett som tillhandahålls av DevOps Institute 

FORMAT OCH FUNKTIONER FÖR ONLINEPROV

 • 40 frågor med flera val
 • Godkänt resultat: 65% - 26/40
 • 60 minuters varaktighet
 • Tentamen med öppen bok

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certified Agile Service Manager (CASM ®) - Processförbättring, Service Management - e-learning, inkl. online-examen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights