SAFe® 6 Lean Portfolio Manager (LPM), inkl. exam

Längd
2 dagar
Pris
24 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
7 december, 2023 (+6 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Engelska
Längd
2 dagar
Pris
24 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
7 december, 2023 (+6 kursstarter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Engelska
Från 24 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

SAFe® 6 Lean Portfolio Manager (LPM), inkl examen

I denna tvådagarskurs i workshopstil får deltagarna de praktiska verktyg och tekniker som krävs för att implementera Lean Portfolio Management-funktionerna strategi och investeringsfinansiering, Agile Portfolio Operations och Lean Governance. Genom att delta i kursen förbereds du för att ta SAFe® Lean Portfolio Manager-examen och bli en certifierad SAFe® 6 Lean Portfolio Manager (LPM).

Utbildningen Lean Portfolio Management 6 tillhandahålls enligt Scaled Agile, Inc. avtal för partnerprogram.

Beskrivning av kursen

Scaled Agile Framework (SAFe®) hjälper företag att hantera de stora utmaningarna med att utveckla och leverera programvara och system i företagsklass på kortast hållbara ledtid. Det är en online, fritt tillgänglig kunskapsbas med beprövade framgångsmönster för implementering av Lean-Agile programvara och system i företagsskala.

SAFe synkroniserar inriktning, samarbete och leverans för ett stort antal Agile-team. SAFe är skalbart och konfigurerbart, vilket gör att varje organisation kan anpassa det till sina egna affärsbehov. Det stödjer såväl småskaliga lösningar med 50-125 medarbetare som komplexa system som kräver tusentals personer.

En Certified SAFe® 6 Lean Portfolio Manager är en SAFe-professionell som arbetar med företagsledare, produkt- och lösningschefer, företagsarkitekter, Agile PMO-personal och Agile-team för att anpassa strategi och genomförande genom att tillämpa Lean- och systemtänkande på strategi och investeringsfinansiering, agila portföljoperationer och styrning.

Deltagarna i kursen har möjlighet att fånga det nuvarande och framtida tillståndet för sin portfölj med verktyget Portfolio Canvas och identifiera viktiga affärsinitiativ för att uppnå det framtida tillståndet. Deltagarna utforskar också metoder för att skapa portföljflöde med Portfolio Kanban och prioritera initiativ för maximal ekonomisk nytta. Kursen ger också insikter i hur man upprättar värdeflödesbudgetar och Lean-budgeträcken och mäter Lean-portföljens prestanda.

Deltagande i kursen förbereder individer för att ta examen och bli en certifierad SAFe® 6 Lean Portfolio Manager (LPM).

Fördelar

Under denna kurs kommer du att lära dig att:

 • Förbereda dig för SAFe® 6 Lean Portfolio Manager-examen och bli en certifierad SAFe® Lean Portfolio Manager (LPM)
 • Beskriva Lean Portfolio Management (LPM)
 • Koppla portföljen till företagets strategi
 • Etablera portföljens vision
 • Implementera Lean budgetering och skyddsräcken
 • Upprätta flöde med portföljens Kanban
 • Stöd operativ excellens med ett Agile Program Management Office (PMO) och Communities of Practice (CoPs)
 • Samordna värdeflöden
 • Mät LPM-prestanda
 • Skapa en plan för implementering av LPM

Viktiga funktioner

Priset för kursen inkluderar:

 • Leverans av en tvådagars Lean Portfolio Management-utbildning som genomförs live online av en erfaren utbildare som är certifierad av Scaled Agile, Inc, leverantör av SAFe®.
 • Förberedelser och behörighet för att ta SAFe® Lean Portfolio Manager (LPM) certifieringsexamen (SAFe® 5 Lean Portfolio Manager Exam)
 • Modern plattform för onlineutbildning
 • Arbetsbok för deltagare licensierad av Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform, med tillgång till resurser endast för medlemmar som webbseminarier, arbetsböcker, vägledande presentationer och förhandsbesked om kommande SAFe-produkter
 • Ett försök till certifieringsprov vid kursens allmänna tillgänglighet
 • Kursintyg för slutförd kurs
 • SAFe® Lean Portfolio Manager-certifiering efter godkänt prov

Förkunskaper

Alla är välkomna att delta i kursen, oavsett erfarenhet. Följande förkunskaper rekommenderas dock:

 • Förtrogenhet med agila koncept och principer
 • Deltagande i Leading SAFe eller SAFe PM/PO-kurs
 • Erfarenhet av att arbeta i en SAFe-miljö

Arbetsmetoder

Multimediapresentationer, gruppövningar och diskussioner, praktiska workshops, fallstudier och övningsprov online.

Licensiering av SAFe®-utbildningskursen

Lean Portfolio Management som erbjuds av AVC tillhandahålls enligt Scaled Agile, Inc. Partner Program Agreement och uppfyller kraven för Scaled Agile, Inc. Licensavtal för kursmaterial.

Vem bör delta i kursen?

Följande personer kommer att ha nytta av denna kurs:

Chefer och ledare (CIO, CEO, CFO, CTO och Vps), Enterprise Architects, Project, Program or Portfolio Managers, Solution Managers, Business Unit Managers, Program Office Personnel, Enterprise Agile Coaches, SAFe Program Consultants, Human Resources, Epic Owners, Release Train Engineers, Consultants och Directors.

Kursens agenda

Mål för utbildningen:

För att kunna utföra rollen som Lean Portfolio Manager ska deltagarna kunna:

 • Beskriva Lean Portfolio Management (LPM)
 • Koppla portföljen till företagets strategi
 • Fastställa portföljens vision
 • Implementera Lean budgetering och skyddsräcken
 • Upprätta flöde med portföljens Kanban
 • Stöd operativ excellens med ett Agile Program Management Office (PMO) och Communities of Practice (CoPs)
 • Samordna värdeflöden
 • Mät LPM-prestanda
 • Skapa en plan för implementering av LPM

Ämnen som omfattas

 • Introduktion till Lean Portfolio Management (LPM)
 • Fastställande av strategi och investeringsfinansiering
 • Tillämpning av agil portföljverksamhet
 • Tillämpning av Lean Governance
 • Implementering av LPM-funktionen
 • Sammanfattning

Utbildningsmaterialet är baserat på SAFe® Courseware licensierat av Scaled Agile, Inc.

Certifieringsprov

När du har slutfört kursen får du tillgång till provet och allt relaterat studiematerial som en del av din Learning Plan i SAFe Community Platform.

En certifierad SAFe® 6 Lean Portfolio Manager (LPM) förstår hur finansiering av strategi och investeringar fastställs, hur man tillämpar Agile Portfolio Operations och Lean Governance samt hur man bygger upp en plan för implementering av Lean Portfolio Management-funktionen.

Genom att delta i kursen förbereds du för att ta examen och bli SAFe® 6 Lean Portfolio Manager (LPM).

Krav för examen

Det första steget mot att bli en certifierad SAFe® Lean Portfolio Manager är att delta i Lean Portfolio Management-kursen. Detta är ett krav, eftersom deltagande i kursen ger tillgång till allt studiematerial och tentamen. Observera att deltagande i kursen inte garanterar att du klarar provet.

Färdigheter eller kunskaper som krävs för examen:

 • Grundläggande till mellanliggande förståelse för SAFe
 • Grundläggande förståelse för strategi
 • Grundläggande förståelse för finansieringsmodeller
 • Förståelse för hur man organiserar värdeströmmar

Deltagarna måste delta i de två kursdagarna för att vara berättigade till examen.
Mer detaljerad information om SAFe-examen hittar du på Scaled Agiles webbplats.

Detaljer om examen

 • Examensnamn: SAFe® 6 Lean Portfolio Manager-examen
 • Examensformat: Flervalsfrågor; Flervalsfrågor
 • Leverans av examen: Webbaserad (en webbläsare), sluten bok, ingen hjälp från utomstående, tidsbestämd
 • Tillgång till provet: Kandidater kan komma åt provet inom SAFe Community Platform efter att ha slutfört kursen Lean Portfolio Management
 • Examens varaktighet: När provet börjar har deltagarna 120 minuter (2,0 timmar) på sig att slutföra provet
 • Antal frågor: 60
 • Godkänd poäng: 32 av 45 (71% godkänd poäng)
 • Examensspråk - engelska
 • Kostnad för examen: Första tentamensförsöket ingår som en del av kursregistreringsavgiften om tentamen görs inom 30 dagar efter avslutad kurs.

Studiematerial för examen

Provet är utformat för att mäta kunskaper och färdigheter relaterade till arbetsrollen. Vi rekommenderar starkt att kandidater använder en mängd olika resurser för att förbereda sig för detta prov, inklusive:

 • Kursmaterial - Kursmaterialet är en viktig artefakt från kursen och kan laddas ner från SAFe Community Platform. Dessa material kan användas för att referera tillbaka till det innehåll som specifikt presenterades under klassen.
 • Studieguide - Denna omfattande guide beskriver arbetsrollen och alla resurser relaterade till provet, inklusive en detaljerad litteraturlista. Guiden är tillgänglig via Learning Plan i SAFe Community Platform efter avslutad kurs.
 • Övningstest - Övningstestet är utformat för att förutsäga framgång på certifieringsexamen*, och det har samma antal frågor, svårighetsgrad och tidsåtgång. Det är en del av Learning Plan i SAFe Community Platform och kan göras ett obegränsat antal gånger utan kostnad. *Detta är inte det faktiska provet och godkänt resultat garanterar inte framgång på certifieringsprovet.

Vad du får

För att bli en certifierad SAFe® 6bLean Portfolio Manager krävs ett exceptionellt utbud av färdigheter. Certifieringen omfattar:

 • Ett PDF-certifikat för certifierad SAFe® 6 Lean Portfolio Manager
 • En certifierad SAFe® Lean Portfolio Manager digital badge för att marknadsföra prestationen online.
 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform, som inkluderar tillgång till LPM Community of Practice
 • En användarguide för SAFe® Lean Portfolio Manager-certifiering med LPM-certifieringsmärken
 • Tillgång till Meetup-grupper och evenemang som ger kontakter med andra certifierade SAFe-proffs
 • En mängd olika läranderesurser som stöd under din SAFe-resa

Vi lägger stor vikt vid att skapa en positiv inlärningsmiljö för dig

Vi bryr oss verkligen om detaljerna. Positiva och effektiva inlärningsmiljöer är nyckeln till våra deltagares framgång i förberedelserna inför SAFe®-examen. Vi strävar efter att skapa bekväma förutsättningar för lärande som optimerar deltagarnas förmåga att lära sig:

 • Klimat av säkerhet och öppna autentiska samtal
 • Modern onlineutbildningsplattform, klasser som genomförs live av kvalificerade instruktörer
 • Rutinerat, certifierat och erfaret instruktörsteam
 • Välstrukturerade och övertygande system som leder till höga provresultat
 • Licensierat utbildningsmaterial och många interaktiva onlineövningar

Scaled Agile Framework och SAFe är registrerade varumärken som tillhör Scaled Agile, Inc.

Kommande kursstarter

Välj mellan 6 kursstarter

7 december, 2023

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

25 januari, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

21 mars, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

18 april, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

16 maj, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

13 juni, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om SAFe® 6 Lean Portfolio Manager (LPM), inkl. exam, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights