Inga recensioner än

Certifierad Resurspedagog

Academy Online, Distans
Längd
5 veckor
Pris
10 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
När du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
5 veckor
Pris
10 800 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
När du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 10 800 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Certifierad Resurspedagog

Läs en distansutbildning till Certifierad Resurspedagog på Academy Online

Vill du vara med och skapa framtidens skola? En stor fråga, men ett enkelt svar om du är social, kreativ och ser möjligheter där andra ser hinder. Det viktigaste är att du genuint tycker att det är roligt att jobba med barn och ungdomar.

Vi lever i ett samhälle som förändras fort och nya yrkestitlar tillkommer för att möta efterfrågan. I skolan betyder det att elevassistenter, lärarassistenter och coacher har banat väg för en ny generation av professionella resurspedagoger. Med teoretisk kunskap, färdigheter i samtalsmetodik, sociologi och digital medvetenhet så är resurspedagoger en kraft att räkna med.

Särskilt eftersom den traditionella skolan översvämmas med appar, trender och fenomen, så ställs krav på vuxenvärlden att undersöka, jämföra och försöka förstå unga människors digitala språk, bruk och effekten av sociala medier. Hur använder man det för att få en framgångsrik undervisningsmiljö?

I denna utbildning behandlas också specialpedagogiska termer och fakta kring rutinerna kring detta. Det finns exempel på utmaningar man kan stöta på som kräver anpassningar, stöd samt lågaffektivt bemötande och motiverande samtal.

Upplägget är skärminspelade föreläsningar, material, relevanta filmer, quiz och Inlämningsuppgifter där du redogör dina reflektioner kring olika teoriers förhållningssätt. I och med att detta yrke handlar om "mjuka värden" så blir det flertal övningar med ett "case". Det vill säga en situation som du ska tolka, reflektera över och lyfta fram olika förhållningssätt och problematisera.

Denna utbildning skiljer sig från liknande utbildningar på så sätt att den inte är utformad för en viss målgrupp, utan ger ett brett perspektiv och kan användas även i äldre elevgrupper. Du har då inte bara fått inblick i de yrken som finns i och runt skolan, utan eventuellt också möjlighet till jobb inom vissa vårdinstanser och kommunala ungdomsverksamheter.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL RESURSPEDAGOG INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

MODUL 1
Ditt nya yrke- resurspedagog
Arbetsbeskrivning
Dina egenskaper
Arbetsplatsen och arbetslaget
Organisation
Yrkesroller i arbetslaget
Din roll I arbetslaget
Förskollärare och klasslärare
Fritidspedagog, Barnskötare, Elevassistent
Elevhälsa
Registerkontroll av personal
Skolverket
Skollagen och förordningar
Skolformer
Läroplaner
Förskola lpfö 18
Grundskola lgr 11
Fritidshem
Grundsärskolan
Barnkonventionen
Inlämningsuppgift

MODUL 2
Skolans historik
Klassiska teorier
Utvecklingspsykologi
Pedagogik
Metodik
Pedagogik och Metodik i praktiken
Pedagogiska inriktningar
Klassisk inrikting
Reggio Emilia
Montessori
Waldorf
Inlämningsuppgift

MODUL 3
Diagnoser
Utvecklingsstörning
Downs syndrom
Neuropsykiatriska funktionshinder
Autism Aspbergers syndrom
ADHD och ADD
Tourettes syndrom
Dyslexi Dyskalkyli
Psykiska funktionshinder
Tvångssyndrom/OCD
Depressioner Fysiska funktionshinder
Förvärvad hjärnskada Traumatisk hjärnskada Cerebral Pares
Synnedsättning Hörselnedsättning
Föräldrarkontakt
Åtgärdsprogram
Dokumentation
Inlämningsuppgift

MODUL 4
Barngruppen
Din roll I barngruppen
Stödjare
Vågskålen
Språkrör
Bollplank/slagpåse
Utmaningar i arbetet
Barn i svåra livssituationer
Aggressivitet, hot och våld
Professionellt förhållningssätt
Anmälningsplikt
Sekretess
Samtalsmetodik
Konflikthantering
Lågaffektivt bemötande
Kränkande behandling
Inlämningsuppgift

MODUL 5
Ut i arbetslivet
Söka arbete
CV och personligt brev
Intervju
Lön och Anställning
Inlämningsuppgift

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

När du vill

  • Onlineutbildning
  • Distans
  • Alltid öppet

Tid & plats

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret eller via mail till support3(at)academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Investering

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Resurspedagog är 12 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 2 400 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1 208 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

Examen, diplom m.m.

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Resurspedagog.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad Resurspedagog, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Academy Online

Välkommen till Academy Online! Nordens största utbildningsföretag för digitala yrkesutbildningar. Är det dags att ta nästa steg i din karriär? Academy Online Sweden erbjuder idag ett 160-tal digitala yrkesutbildningar samt många fristående kurser inom olika ämnen. Detta är ett modernt...

Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar.

Highlights