Vidareutbildning för grundskollärare

Vidareutbildning för grundskollärare

Grundskollärare är ett både viktigt och varierande uppdrag där din uppgift är att undervisa och skapa engagemang bland dina elever, som kan vara barn och ungdomar mellan 6 till 9 år. Som grundskollärare arbetar du självständigt med allt från planering och genomförande av lektioner till att hålla kontakt med föräldrar och genomföra utvecklingssamtal och andra aktiviteter som stödjer eleverna i den personliga utvecklingen.

Framtidsutsikter för grundskollärare

Arbetsmarknaden för lärare i grundskolan ser mycket god ut på såväl fem till tio års sikt, bedömer Arbetsförmedlingen i sin prognos Yrkeskompassen. Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms bli otillräcklig. Antalet personer som tar lärarexamen kommer inte vara tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan, samtidigt som elevunderlaget fortsätter att öka. Efterfrågan på lärare för såväl grundskolans tidiga som senare del kommer att öka under de kommande tio åren.

Vilka möjligheter till vidareutbildning finns det för grundskollärare?

Det är viktigt att du som grundskollärare under hela din din karriär fortsätter att vidareutbilda dig för att kunna bidra till en god kvalitet i skolan. På dagens marknad blir det allt viktigare för lärare att hålla sig uppdaterade inom den senaste tekniken. Därför kan det vara bra att vässa din kompetens i Microsoft Office.

Undersökningar visar även att lärare som får fortbildning i pedagogik presterar bättre. För att bättre kunna tackla de konflikter som kan uppstå i relationerna mellan lärare, elever och föräldrar kan det dessutom vara bra för dig som lärare att gå en kurs i konflikthantering och motiverande samtal. En kurs i stresshantering eller mindfulness kan också vara ett bra sätt att främja både din och dina elevers hälsa. För att kunna hjälpa dina elever och medarbetare om en olycka inträffar bör du dessutom ha kunskap om Första hjälpen och/eller HLR.

Vill du tar mer ansvar för den pedagogiska verksamheten? Då kan du välja att vidareutbilda dig till skolledare. Det finns också kursen som riktar sig till dig som leder utan att vara chef, till exempel om du har rollen som arbetslagsledare.


Grundskollärare – att tänka på om du vill vidareutbilda dig

Att läsa en utbildning samtidigt som du arbetar kräver engagemang och planering. Även om du läser en kurs på distans kommer du att behöva avsätta tid för att kunna ta till dig de nya kunskaperna. Ett första steg när du bestämt dig för att du vill läsa en utbildning kan vara att kolla upp det finns en policy för kompetensutveckling på din arbetsplats.

När du väljer utbildning är det bra att försöka kartlägga de egna kunskapsluckorna och se om det finns något område du skulle kunna bli bättre på. Om du har svårt att välja vilken utbildning du vill läsa kan du tala med dina kollegor, kanske har de tips på en kurs eller arrangör som varit bra.

Svårt att få tiden att räcka till för vidare studier? I dag finns ett allt bredare utbud av e-learning och blended-learning, där du själv kan bestämma var och när du studerar.


Förslag på vidareutbildning för grundskollärare


Annonser