Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Frågor och svar om omställningsstudiestödet

Är du mitt i arbetslivet och och vill kompetensutveckla dig? Nu kan du ansöka om omställningsstudiestöd! Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring omställningsstudiestöd.

Befinner du dig mitt i arbetslivet och börjar sukta efter kompetensutveckling? Lysande! Då har du hittat rätt. I den här artikeln har vi samlat svar på vanliga frågor kring det nya omställningsstudiestödet – ett studiestöd för dig som vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Omställningsstudiestödet är ett nytt studiestöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet. Med hjälp av studiestödet kan du bredda din kompetens, antingen genom att vidareutbilda dig inom det område där du redan arbetar eller genom att byta bana helt. 

Det nya omställningsstudiestödet öppnar upp för en helt ny värld inom vidareutbildning, framförallt för dig som tidigare velat kompetensutveckla dig men inte vågat lämna tryggheten av din anställning. Med omställningsstudiestödet får du nämligen ett bidrag som motsvarar upp till 80 procent av din tidigare inkomst och utöver bidraget erbjuds du även möjligheten att ta ett lån som baseras på din inkomst. 

Det finns dock vissa krav för att du ska kunna ansöka om omställningsstudiestöd. Vi har därför samlat några av de vanligaste frågorna och besvarat dem i en “frågor och svar”-sektion här nedan.

💡 Vad innebär omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är namnet på CSN:s studiestöd som innebär att du som är etablerad på arbetsmarknaden kan vidareutbilda dig med ett stöd på upp till 80 procent av din lön. 

💡 Vem har rätt till omställningsstudiestöd?

För att ha rätt till omställningsstudiestöd finns det en del villkor som du behöver uppfylla. Du behöver till exempel: 

  • vara minst 27 år men inte äldre än 62
  • ha arbetat i minst 8 år av de senaste 14 åren
  • ha arbetat minst 1 år av de senaste 2 åren
  • välja en utbildning som ger rätt till studiemedel
  • välja en utbildning som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det behöver alltså finnas ett behov av både arbetskraften och kompetensen 

💡 Hur vet jag vilken utbildning jag får läsa? 

Utbildningen du väljer måste först och främst ge rätt till omställningsstudiestöd. Du kan utgå från att alla utbildningar i Sverige som idag ger rätt till studiemedel också ger dig rätt till omställningsstudiestöd. Det finns även vissa utbildningar som finansieras av en omställningsorganisation som kan ge rätt till omställningsstudiestöd. 

Utbildningen måste även stärka din position på arbetsmarknaden, alltså möta arbetsmarknadens behov. En omställningsorganisation kan oftast hjälpa dig bedöma om utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden och de kan i sin tur skicka in ett yttrande till CSN som de tar med i sin bedömning.

Du kan inte söka omställningsstudiestöd för utbildningar som din arbetsgivare är skyldig att ge dig och heller inte utbildningar som ger dig en kompetens kopplad till en specifik arbetsgivare. 

💡 Hur länge kan man få omställningsstudiestöd?

Du kan som längst få omställningsstudiestöd i 44 veckor om du studerar på heltid. 44 veckor motsvarar ungefär ett års studier. Om du istället väljer att läsa en utbildning på deltid, alltså 50 procent, kan du istället få omställningsstudiestöd i 88 veckor. Du kan även välja att ta ut mindre studiestöd än din faktiska studietakt. På så sätt får du antalet veckor där du har rätt till omställningsstudiestöd att räcka längre. 

Om du är under 40 år får utbildningen du väljer att läsa inte vara längre än 80 heltidsveckor eller motsvarande antal veckor om utbildningen ges på deltid. Från det att du fyller 40 år finns det ingen gräns på hur lång utbildningen får vara. 

💡 Hur mycket kan jag få? 

Hur mycket du kan få ut av omställningsstudiestödet beror helt på hur din inkomst tidigare sett ut. Bidraget ska motsvara 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp som under 2024 är satt till 5 275 kronor per vecka. Du kan även i vissa fall söka kompletterande omställningsstudiestöd genom din omställningsorganisation. Bidraget är pensionsgrundande men tänk på att det även är skattepliktigt. 

Utöver bidraget kan du även ta ett omställningsstudielån. Det finns för att du ska kunna komma upp i din normala inkomst efter skatt samtidigt som du studerar. Precis som med bidraget baseras lånet på din inkomst. För lånet finns också ett maxbelopp och för 2024 är det satt till 13 704 kronor i månaden.

💡 Hur är det om jag jobbar vid sidan av? 

Du får arbeta samtidigt som du studerar med omställningsstudiestöd. Till skillnad från ett vanligt studielån finns det heller inget fribelopp. Dock kan du enbart få omställningsstudiestöd för den tiden du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar 50 procent kan du bara få omställningsstudiestöd för resterande 50 procent även om du studerar 100 procent. 

💡 Jag har använt alla mina studiemedelsveckor – kan jag ändå ansöka om omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestödet är frånkopplat från vanligt studiemedel vilket innebär att du kan ansöka om omställningsstudiestöd fast du studerat tidigare.

💡 När kan jag ansöka? 

Det finns två ansökningsomgångar per år och när du kan ansöka beror på när du har tänkt påbörja dina studier. För studier under våren 2024 är tidigaste dagen för ansökan den 1 oktober 2023. Om du planerar att studera under hösten 2024 är tidigaste dagen för ansökan 1 april 2024. Du ansöker via CSN:s hemsida. 

💡 Blir jag återbetalningsskyldig? 

Bidragsdelen är pengar som du får. Du blir enbart återbetalningsskyldig för pengarna som du lånar av CSN. Du börjar inte betala tillbaka lånet förrän tidigast sex månader efter att du avslutat dina studier. 

💡 Måste jag tillhöra en omställningsorganisation för att kunna få omställningsstudiestöd?

För dig som saknar kollektivavtal och därmed inte tillhör någon omställningsorganisation finns det en nyinrättad, offentlig omställningsorganisation från Kammarkollegiet dit du kan vända dig för rådgivning. 

Källa: Centrala Studiestödsnämnden

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på utbildning.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för hjälpa fler människor att hitta rätt kompetensutveckling. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. Hon drömmer om att kompetensutveckla sig inom grafisk design. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om personlig utveckling och självledarskap. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på utbildning.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för hjälpa fler människor att hitta rätt kompetensutveckling. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar gillar Wilma att arbeta med kreativa uppgifter och sociala medier. Hon drömmer om att kompetensutveckla sig inom grafisk design. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om personlig utveckling och självledarskap.

Annonser