Allt om utbildningar inom kvartsdamm och stendamm

Kvarts är en beståndsdel av våra vanligaste bergarter. Här kan du läsa mer om utbildningar inom kvartsdamm och hur du skyddar dig vid arbete med kvartshaltigt material.

Kvartsdamm utbildning

Kvarts är en beståndsdel av våra vanligaste bergarter, exempelvis granit, gnejs och sandsten. När man krossar eller sågar i dessa material så bildas det kvartsdamm. Det är ett fint stendamm som kan nå långt ner i lungorna och orsaka skador. Det är därför viktigt att du som arbetar på ställen där kvartshaltigt material används har rätt utbildning. 

Var finns kvartsdamm?

Eftersom kvarts är en så pass vanlig mineral så återfinns det på många olika arbetsplatser. Det bildas framförallt vid krossning, sågning och borrning. Särskilt utsatt är du som arbetar som håltagare och rivningsarbetare, menen du kan även utsättas för kvartsdamm om du arbetar med bland annat:

 • hantering, brytning eller krossning av sten
 • bilning, borrning eller slipning av tegel, puts, murbruk och betong
 • gjutning på stålverk eller gjuteri
 • blästra sand
 • anlägga sten
 • rivning
 • anlägga tunnlar

Utbildning för arbete med kvartsdamm

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 ska du som leder eller arbetar med kvartshaltigt material ha gått en utbildning om kvartsdamm. Under utbildningen får du kunskaper om hälsorisker med kvartsdamm och hur du ska arbeta för att minska riskerna för dig själv och dina kollegor. 

🖥️ Under utbildningen får du bland annat lära dig: 

 • vad kvartsdamm är och var det finns
 • riskhantering och förebyggande åtgärder
 • mätningsteknik
 • hälsorisker
 • lagar och regler
 • begränsning av dammnivåer
 • hantering av skyddsutrustning
 • rutiner och dokumentation
 • hälsokontroller.

⏱️ Längd på utbildning: 4–8 timmar

💰 Vad kostar en utbildning om kvartsdamm?
En kvartsdammutbildning kostar mellan 500 och 3 000 kronor. Kostnaden kan variera beroende på hur lång utbildningen är och ifall den ges på plats i klassrum eller online.

✅ Hur lång tid är utbildningen giltig?
Det finns ingen giltighetstid för utbildningen om kvartsdamm. Du behöver alltså inte genomföra en repetitionsutbildning vart femte år, vilket är vanligt för många andra typer av kravutbildningar.

Onlineutbildningar om kvartsdamm

stendamm

💡 Frågor och svar om kvartsdamm


1. Vilka hälsorisker finns det med kvartsdamm?
Kvartsdamm består av små partiklar som kan orsaka skador på lungor och andningsvägar. Vanliga sjukdomar som du kan drabbas av är KOL, stendammslunga och lungcancer. 

Det är i regel lång inkubationstid och det tar ofta mellan 10 och 30 år innan sjukdomen bryter ut. I Sverige dör cirka 10 personer om året på grund av att ha utsatts för kvartsdamm. De flesta av dem som dör är över 65 år.

2. Hur mycket kvartsdamm är farligt?
Att andas in kvartsdamm är aldrig säkert, men Arbetsmiljöverket har tagit fram ett hygieniskt gränsvärde för den högsta tillåtna mängden kvartsdamm i luften som är tillåtet, 0,1 milligram per kubikmeter luft.

Det farligaste är att utsättas för kvartsdamm långvarigt. Men även kortvarig exponering kan vara farlig om kvartshalten i dammet är väldigt hög.

3. Vad säger Arbetsmiljöverket om kvartsdamm?
För att påpeka riskerna och skydda arbetstagare från hälsorisker har Arbetsmiljöverket tagit fram Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (2015:2). I dessa föreskrifter kan du läsa om riskbedömning, mätning och förebyggande åtgärder vid arbete med kvartsdamm, men även vad för sanktionsavgifter företag kan få om de bryter mot reglerna. 

Dessa föreskrifter är uppdaterade och ersätter de tidigare föreskrifterna om kvarts (AFS 1992:16). 

4. Vilken skyddsutrustning krävs vid arbete med kvartsdamm?
Om du arbetar där kvartshaltigt damm kan förekomma ska du använda andningsskydd. Gör du kortvarigt arbete under två timmar kan det räcka med en halvmask med filterklass P3. Ska du arbeta längre tid är det bör du använda en helmask med extern lufttillförsel.

Utöver mask bör du även använda engångsoverall, engångsskoskydd och engångshandskar.

Mathias Flink Rönnols

Mathias Flink Rönnols

VP of Growth (Visa mer)
Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef. (Mindre)

Om

Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef.

Annonser

Du kanske också är intresserad av: