Kvartsdamm utbildning
13 jul 2023

Den kompletta guiden till utbildning om kvartsdamm och stendamm

I den här guiden får du lära dig allt du behöver veta om arbete med kvartshaltiga material. Att andas in kvartsdamm kan orsaka stora skador och därför behöver du ha rätt kunskaper för att både du och dina kollegor ska vara säkra.  

Kvarts är en beståndsdel av våra vanligaste bergarter, exempelvis granit, gnejs och sandsten. När man krossar eller sågar i dessa material så bildas det kvartsdamm. Det är ett fint stendamm som kan nå långt ner i lungorna och orsaka skador. Det är därför viktigt att du som arbetar på ställen där kvartshaltigt material används har rätt utbildning. 

Till kvartsdammutbildningar

Var finns kvartsdamm?

Eftersom kvarts är en så pass vanlig mineral så återfinns det på många olika arbetsplatser. Det bildas framförallt vid krossning, sågning och borrning. Särskilt utsatt är du som arbetar som håltagare och rivningsarbetare. Men du kan även utsättas för kvartsdamm om du arbetar med bland annat:

 • hantering, brytning eller krossning av sten
 • bilning, borrning eller slipning av tegel, puts, murbruk och betong
 • gjutning på stålverk eller gjuteri
 • blästra sand
 • anlägga sten
 • rivning
 • anlägga tunnlar.

kvartsdamm

Vilken utbildning krävs vid arbete med kvartsdamm?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 ska du som leder eller arbetar med kvartshaltigt material ha gått en utbildning om kvartsdamm. Under utbildningen får du kunskaper om hälsorisker med kvartsdamm och hur du ska arbeta för att minska riskerna för dig själv och dina kollegor. 

Under utbildningen får du bland annat lära dig: 

 • vad kvartsdamm är och var det finns
 • riskhantering och förebyggande åtgärder
 • mätningsteknik
 • hälsorisker
 • lagar och regler
 • begränsning av dammnivåer
 • hantering av skyddsutrustning
 • rutiner och dokumentation
 • hälsokontroller.

Utbildningens längd: 4–8 timmar

Vad kostar en utbildning om kvartsdamm?

En kvartsdammutbildning kostar mellan 500 och 3 000 kronor. Kostnaden kan variera beroende på hur lång utbildningen är och ifall den ges på plats i klassrum eller online.

Hur länge är utbildningen giltig?

Det finns ingen giltighetstid för utbildningen om kvartsdamm. Du behöver alltså inte genomföra en repetitionsutbildning vart femte år, vilket är vanligt för många andra typer av kravutbildningar.

Onlineutbildningar om kvartsdamm

stendamm

Vilka hälsorisker finns det med kvartsdamm?

Kvartsdamm består av små partiklar som kan orsaka skador på lungor och andningsvägar. Vanliga sjukdomar som du kan drabbas av är KOL, stendammslunga och lungcancer. 

Det är i regel lång inkubationstid och det tar ofta mellan 10 och 30 år innan sjukdomen bryter ut. I Sverige dör cirka 10 personer om året på grund av att ha utsatts för kvartsdamm. De flesta av dem som dör är över 65 år.

Hur mycket kvartsdamm är farligt?

Att andas in kvartsdamm är aldrig säkert, men Arbetsmiljöverket har tagit fram ett hygieniskt gränsvärde för den högsta tillåtna mängden kvartsdamm i luften som är tillåtet, 0,1 milligram per kubikmeter luft.

Det farligaste är att utsättas för kvartsdamm långvarigt. Men även kortvarig exponering kan vara farlig om kvartshalten i dammet är väldigt hög.

Vad säger Arbetsmiljöverket om kvartsdamm?

För att påpeka riskerna och skydda arbetstagare från hälsorisker har Arbetsmiljöverket tagit fram Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (2015:2). I dessa föreskrifter kan du läsa om riskbedömning, mätning och förebyggande åtgärder vid arbete med kvartsdamm, men även vad för sanktionsavgifter företag kan få om de bryter mot reglerna. 

Dessa föreskrifter är uppdaterade och ersätter de tidigare föreskrifterna om kvarts (AFS 1992:16). 

Vilken skyddsutrustning krävs vid arbete med kvartsdamm?

Om du arbetar där kvartshaltigt damm kan förekomma ska du använda andningsskydd. Gör du kortvarigt arbete under två timmar kan det räcka med en halvmask med filterklass P3. Ska du arbeta längre tid är det bör du använda en helmask med extern lufttillförsel.

Utöver mask bör du även använda engångsoverall, engångsskoskydd och engångshandskar.

Senast uppdaterad: 13 jul 2023

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2022-11-10

Vad är Elsäkerhetsanvisningarna ESA? – utbildning.se reder ut begreppen

Har du svårt att fatta grepp om ESA? Vi förstår dig. ESA står för Elsäkerhetsanvisningarna, vilket låter med komplicerat än vad det är. ESA är det regelverk för elsäkerhet som gäller för dig som arbetar som installatör eller montör. Svårare än så, är det inte! Den senaste revideringen av ESA, kallas ESA 14, mynnade ut i två nya publikationer: ESA Grund och ESA Arbete.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-07-01

Vad är BAS-P / BAS-U och vilken utbildning behöver du?

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-09-15

Topp 10 inom bygg

Jobbar du eller vill du jobba inom bygg och anläggning och vill utveckla din kompetenser? Vi har samlat de 10 mest populära utbildningarna inom bygg!

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨