Visa utbildning.se som: Mobil
Heta arbeten vs Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten vs Heta Arbeten® – undersökning

Det har gått två år sedan Brandfarliga Arbeten lanserades som ett alternativ till Heta Arbeten®. Under denna tid har flera utbildningsarrangörer börjat erbjuda utbildningar för Brandfarliga Arbeten. Men vilken certifiering väljer företagen?

1990 introducerades Heta Arbeten®  för att minska antalet bränder på arbetsplatser runt om i Sverige. Alla som utför brandfarliga heta arbeten, är brandvakt eller ska utfärda tillstånd måste genomgå utbildningen. 

Sedan införandet har skadekostnaderna minskat med över 75% för bränder orsakade av brandfarliga heta arbeten. Länge var Heta Arbeten® den enda utbildningen som godkändes av försäkringsbolagen. Men 2019 tog SVEBRA, branschorganisationen för Svenska Brandsäkerhetsföretag, och Byggföretagen fram en egen certifiering, Brandfarliga Arbeten, som ett alternativ.

Heta Arbeten® populärast men Brandfarliga Arbeten knappar in

Brandskyddsföreningen uppger att de vanligtvis utfärdar mellan 50 000-70 000 Heta certifikat i Heta Arbeten® årligen. I jämförelse valde 17 396 att certifiera sig med Brandfarliga Arbeten under 2020. Heta Arbeten® är således fortsatt den populäraste certifieringen, men Brandfarliga Arbeten knappar in. 

Mellan 2019 och 2020 ökade certifieringarna i Brandfarliga Arbeten med 200 %. Och enligt Robert Ahlqvist på SVEBRA ser ökningstakten ut att hålla i sig under 2021. Antalet certifieringar för Heta Arbeten® minskade under pandemiåret 2020 men har ökat igen under våren 2021, en trend som enligt Brandskyddsföreningen verkar hålla i sig.

Vilken av certifieringarna som blir mest populär framöver kan bara framtiden utvisa. Men redan nu kan man se att Brandfarliga Arbeten har etablerat sig på marknaden.

Vilka står bakom certifikaten?

Heta Arbeten® togs fram av Brandskyddsföreningen 1990 tillsammans med representanter från utvalda branscher och försäkringsbolag. Sedan starten har hundratusentals hetarbetare certifierats. 

Utbildningar inom Heta Arbeten®

 

Brandfarliga Arbeten togs fram av SVEBRA och Byggföretagen under 2019. Utbildningen togs fram som ett alternativ till Heta Arbeten®.

Utbildning inom Brandfarliga Arbeten

 

Skillnaden mellan Heta Arbeten® och Brandfarliga Arbeten

Utbildningarna i Heta Arbeten® och Brandfarliga arbeten uppfyller bägge försäkringsbolagens krav och genomförs på en dag. Certifikatet för Brandfarliga Arbeten är precis som för Heta Arbeten® giltiga i fem år.

Men utbildningarna är inte självklart helt likvärdiga. Därför pågår just nu ett arbete att ta fram ett övergripande regelverk för brandfarliga heta arbeten och en tydligare oberoende kvalitetssäkring av utbildningen. Med och deltar är en bred grupp experter från alla delar av branschen – försäkringsbolag, bolag inom bygg och industri samt branschorganisationer, utbildningsarrangörer och både Brandskyddsföreningen och SVEBRA. 

Arbetet leds av Brandskyddsföreningen på uppdrag av Svensk Försäkring. Normerna och regelverken är nu ute på remiss och förväntas träda i kraft under 2022. 

Senast uppdaterad: 07 jun 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-12-03

Arbetsmiljöplan – vad, när, hur?

Ska du ta fram en arbetsmiljöplan? I Sverige finns det krav från Arbetsmiljöverket att det vid byggnads- och anläggningsarbete ska finnas en arbetsmiljöplan. Här är reglerna som du behöver ha med i planen.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-28

Topp 20: hetaste kompetenserna för ingenjörer 2018

I mitten av december 2018 granskade vi på utbildning.se 712 annonser för ingenjörer.Utfallet är det sista för årets heta kompetenser serie. Med det sagt har statistikhungriga har inget att frukta, vi är tillbaka igen tidigt nästa år med flera spännande arbetsmarknadsundersökningar. Överst på årets lista har vi kravet om någon form av tekniks examen eller eftergymnasial utbildning.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-29

Instalco värderar vidareutveckling för sin personal

Kompetensutveckling är viktigt! Instalco är med på banan och utbildar flitigt sin personal via ett internt program som ingår i vad de kallar för Instalcoskolan. Programmen är anpassade för de olika rollerna som finns i företaget och öppna för alla anställda.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!