Visa utbildning.se som: Mobil

Strandskydd - Rättssäker och effektiv tillämpning av strandskyddslagstiftningen i praktiken

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-11-26 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Lagstiftningen som reglerar strandskyddet kan upplevas som svår att tolka och tillämpa i praktiken. Under denna kurs får du kunskap om hur du rättssäkert och effektivt tillämpar strandskyddslagstiftningen i ditt dagliga arbete.

Under två kursdagar får du möjlighet att fördjupa dig kring hur du ska tolka och tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet. Vi går igenom vad som är förbjudet inom strandskyddsområden och hur förbudsreglerna ska tolkas i praktiken utifrån gällande rättspraxis.

Det kan vara svårt att avgöra när det är möjligt att ge dispens från strandskyddet. Under kursen går vi därför noga igenom de särskilda skäl som krävs för att bevilja dispens eller upphäva strandskyddet och hur du utvärderar om de särskilda skäl som har angetts verkligen är dispensgrundande.

Ytterligare en utmaning när det gäller strandskyddsärenden är att göra lämpliga tomtplatsavgränsningar. Under kursen får du kunskap om hur du gör korrekta tomtplatsavgränsningar. Vad säger rättspraxis – hur stor får den privata zonen vara och hur stor måste den fria passagen närmast vattnet vara? Kursen avslutas med en genomgång av strandskyddet i relation till andra lagar som PBL, FBL.

Efter avslutad kurs kan du med ökad säkerhet handlägga strandskyddsärenden både rättssäkert och effektivt!

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig arbetar på kommun eller länsstyrelse och kommer i kontakt med strandskyddsfrågor i ditt arbete med plan-, bygglovs- eller miljöfrågor.

Kursledare

Johan Larsson, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting
Johan har en bakgrund som förvaltnings- respektive kommunjurist och har erfarenhet av handläggning av strandskyddsfrågor, plan- och byggfrågor, fastighetsrättsliga frågor, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Boverkets PBL Kompetens. Under ett antal år har han också drivit ett företag med inriktning mot juridisk utbildning för offentliga aktörer.

Henrik Höglund, Biträdande bygglovschef, Haninge kommun
Henrik har över 15 års erfarenhet som handläggare av bygglov och strandskydd från flera olika kommuner. Han har bland annat medverkat i Regeringskansliets utbildningsinsatser inom Strandskyddsdelegationen och Ny PBL – på rätt sätt. För närvarande arbetar Henrik med ett antal frågor inom Boverkets PBL Kompetens.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Strandskydd - Rättssäker och effektiv tillämpning av strandskyddslagstiftningen i praktiken, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer