Ny som registrator

SIPU, Distans (+1 orter)
Längd
Egen takt
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
Egen takt
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 6 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Ny som registrator

Förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, GDPR, diarieföring och arkivering – i detta e-kurspaket ingår fem stycken e-kurser för effektivt och flexibelt lärande om de viktigaste regelverken och processerna du behöver känna till för arbete som registrator.

Tre anledningar att ta del av webbpaketet:

 • Känn dig säkrare i din förståelse och kunskap om regelverken och processerna som styr registraturen inom offentlig förvaltning
 • Kompetensutveckla dig flexibelt – när du vill och var du vill
 • Få ett kvitto på dina kunskaper med ett intyg per webbutbildning när du uppnåt godkänt resultat på kunskapstestet

Smidigt förpackad kunskap för dig som arbetar i offentlig tjänst

Ny som registrator är ett webbpaket som ger dig grundläggande kännedom om regelverk och processer som styr offentlig verksamhet och som krävs för att du ska komma igång som registrator – eller för dig som jobbat ett tag men känner att du vill repetera och formalisera vissa kunskaper!

I paketet ingår följande webbutbildningar:

 • Offentlighet och sekretess
 • Förvaltningslagen
 • GDPR
 • Diarieföring
 • Arkivering

För att säkra öppenhet och transparens, men samtidigt skydda individers integritet och bistå till en korrekt ärendehandläggning inom förvaltningen spelar registraturen en nyckelroll. Alla som arbetar inom förvaltningen och med dessa frågor måste kunna den grundläggande förvaltningsrätt som ingår i paketet för att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt – och veta när en fråga behöver eskaleras. 

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Börja när du vill

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

För dig som: arbetar inom registratur och dokumenthantering inom offentlig förvaltning, som administrativ chef, registrator, administratör, assistent eller i annan roll. 

Kursinnehåll

Offentlighet och sekretess

 • Offentlighetsprincipen och handlingsoffentlighet
 • Vad är en handling, allmän handling, inkommen/upprättad handling
 • Undantag – minnesanteckningar, mellanprodukter, säkerhetskopior och privata handlingar
 • Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Sekretessprövning
 • Skadeprövning
 • Undantag från sekretess
 • Diarieföring och sekretess
 • Utlämning av allmän handling
 • Utlämning vid sekretessbelagda uppgifter

GDPR

 • Principerna
 • Informationssäkerhet
 • Viktiga begrepp – Personuppgift, DSO PUA PUB
 • När gäller GDPR?
 • Laglig grund
 • Individens rättigheter
 • Lämna ut information
 • Vad är en incident?
 • GDPR och offentlighetsprincipen
 • Gallring

Diarieföring

 • Ärendehanteringsprocessen (diarieprocessen) - översikt över processens olika delar
 • Varför ska vi diarieföra?
 • Stödja verksamheten: vad gör diariet för verksamheten?
 • Stöd till ledning, handläggare och allmänhet
 • Offentlighetsprincipen
 • Fånga dokumentation: posthantering (post i olika former), expediering, interna handlingar
 • Diarieföra ärenden och händelser: göra urval, alternativ till diarieföringen, vilka uppgifter behövs i diariet?
 • Avslut av ärenden: aktrensning, återöppning av ärenden
 • Arkivering och förvaring av handlingar

Arkivering

 • Vad är arkiv?
 • Författningsöversikt (vilka författningar styr arkiveringen?)
 • Hur skapas arkiv - arkivbildning?
 • Proveniensprincipen
 • Arkivläggning, vad innebär det?
 • Vad får vi kasta - gallring och rensning? Bedömningsgrunder, regelsystem, tillämpning
 • Hur ska arkiven redovisas? Klassificeringsstruktur, arkivförteckning, strategi för bevarande av elektroniska handlingar
 • Skapa hållbara arkiv: arkivsäkerhetsfrågor, digital lagring
 • Verksamhetsbaserad dokumenthantering och utformning av dokumenthanteringsplaner

Upplägg

Webbutbildning på dina villkor – snabbt, smidigt och enkelt

På SIPUs webbutbildningar lär du dig i egen takt och på tider som passar dig, med möjlighet att repetera innehållet.

När du anmält dig får du tillgång till SIPUs lärportal där de fyra utbildningarna ligger upplagda. Webbutbildningarna består av 10-25 korta filmklipp på 2-7 min samt ett antal frågor och kunskapstest för att testa av dina kunskaper. Materialet är tydligt rubricerat vilket gör det enkelt för dig att söka upp de avsnitt som just du behöver. När du har klarat det avslutande kunskapstestet med godkänt betyg, kan du ladda ner ett utbildningsintyg. 

Utbildningarna tar var och en ca 2 timmar att genomföra. När du bokar dig får du en inloggningslänk inom 48 timmar (vardagar). Licensen är personlig och du har tillgång till utbildningarna i 6 månader.

Kursledare

Sofia Donner är jurist med specialisering i offentlig rätt och har varit verksam som jurist på ett flertal myndigheter. Hon föreläser frekvent i offentlig rätt med fokus på förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess.

Erika Malmberg har bland annat arbetat inom Polisen innan hon år 2015 övergick till att på heltid hjälpa organisationer, företag och kommuner att få koll på hur information ska hanteras. Från att informationen samlas in, hur den hanteras under handläggning och slutligen hur den gallras och arkiveras. Erika är utbildad jurist och har jobbat med GDPR och dess relation till offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen sedan år 2016.

Sophia Ulfstedt är diplomerad registrator med erfarenhet att arbeta både inom kommunal och statliga sektorn. Har arbetat som registrator och nämndsekreterare, men är i grunden utbildad ekonom. Hon arbetar idag på statlig myndighet som registrator samt systemansvarig. Sophia är ny som utbildningsledare för SIPU:s utbildningar under området registratur och ärendehantering.

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och tidigare lett diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Ny som registrator, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs som öppna digitala...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights