Webbutbildning: Äldreomsorg; Att möta människor med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar.

Längd
20 timmar
Pris
2 595 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Starta när du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Starta när du vill.
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
20 timmar
Pris
2 595 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Starta när du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Starta när du vill.
Utbildningsform
Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar inom äldreomsorgen.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet. Syftet är också att deltagarna ska få en ökad förståelse för hur aktuella funktionsnedsättningar påverkar de kognitiva funktionerna och hur svårigheterna kan bli mer framträdande med ökad ålder. Utbildningen innehåller tips om arbetsmetoder och strategier för att hjälpa individen kompensera för aktuella svårigheter.

Flera av de psykiska och (framför allt) neuropsykiatriska diagnoserna är förhållandevis nya.

Det finns forskning som visar att andelen personer med till exempel autism är lika hög oavsett vilken åldersgrupp man studerar. Det är alltså lika vanligt med funktionsnedsättningen autism hos 70-åringar som hos 10-åringar. Andelen personer med diagnos är dock lägre i den äldre befolkningen. Förutom att många av dessa diagnoser är nya så har samhället förändrats mycket de senaste decennierna. Många äldre personer med funktionsnedsättningar har levt i en miljö och ett sammanhang där det annorlunda sättet att fungera inte har inneburit lika stor svårighet som det gör i dagens samhälle och många har klarat sig helt utan stöd. Många har också lärt sig strategier för att kamouflera sina svårigheter, ofta till en hög kostnad i form av psykisk ohälsa.

När personen med funktionsnedsättning börjar bli äldre och kanske drabbas av en begynnande demens blir svårigheterna ofta tydligare och strategierna för att dölja svårigheterna svagare. Många yttringar av neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar kan då misstolkas som tecken på demens.

I denna utbildning går vi igenom flera av de neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningarna. Vi tittar på forskning gällande varje funktionsnedsättning kopplat till åldrande. Vi tittar på frekvens och vi går igenom hur yttringar av respektive funktionsnedsättning kan misstolkas som tecken på demens. Vi tittar också på hur vissa av de aktuella funktionsnedsättningarna ökar risken för demens.

Vi tar upp de kognitiva funktioner som påverkas när man har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning eller demens.

Utbildningen innehåller 22 lektioner fördelade på 5 kapitel.

Varje kapitel innehåller en eller flera föreläsningar hållna av Anne Lundin eller Camilla Johansson. Totalt är det 19 filmade föreläsningar. Dessa föreläsningar är kompletterade med teoretisk text, fallbeskrivningar, youtubefilmer, boktips med mera.

I slutet på lektionerna finns det övningsfrågor som sedan återkommer i slutprovet. Sist i varje kapitel finns det reflektionsfrågor som är tänkta att ge inspiration till diskussioner i personalgruppen. Reflektionsfrågorna kan förhoppningsvis också inspirera till egna reflektioner om man inte ingår i en personalgrupp.

Vi är övertygade om att bäst utbyte av utbildningen får man om hela personalgruppen går utbildningen samtidigt och får avsatt tid för att reflektera över varje kapitel innan man går vidare. Utbildningen är mycket omfattande. Effektiv tid är ca 20 timmar och använder man utbildningen som studiecirkel i personalgruppen tror vi att det är rimligt att lägga upp den på ett år.

Kursen avslutas med ett mer omfattande test som också kan göras flera gånger. När man klarat det testet kan man skriva ut ett intyg över genomgången utbildning.

Vid köp till fler än en deltagare, kontakta gärna oss på Quam Utbildning AB för en demonstration av utbildningen.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Starta när du vill

  • Onlineutbildning
  • Distans
  • Sista ansökan: Starta när du vill.

Varför välja Quam Utbildning AB?

Distansutbildningar

Välj studietakt

Du väljer startdatum

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom äldreomsorgen.

Förutom grundläggande information om respektive neuropsykiatrisk/psykisk funktionsnedsättning/sjukdom tar utbildningen upp förekomst i den äldre befolkningen, hur symtomen kan skilja sig från hos yngre personer, risken att missa funktionsnedsättningar på grund av att vissa yttringar tolkas som tecken på demens, vilka kognitiva nedsättningar som påverkas vid respektive funktionsnedsättning samt demens, vad man kan tänka på i mötet med människor med de olika funktionsnedsättningarna, anpassningar av miljö och arbetssätt, hjälpmedel med mera.

Kursinnehåll

I kapitlet Diagnosmanualerna DSM och ICD pratar vi om Socialstyrelsens definition på funktionsnedsättning och funktionshinder samt om de diagnosmanualer som är aktuella när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

I kapitlet om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går vi igenom autism, ADHD, Tourette syndrom och tvångssyndrom. Vi pratar också om intellektuell funktionsnedsättning. Varje lektion avslutas med ett avsnitt om respektive funktionsnedsättning kopplat till åldrande. Kapitlet avslutas med en lektion med rubriken Samsjuklighet och åldrande.

I kapitlet om Psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar går vi igenom psykossjukdomar, bipolär sjukdom, ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom och personlighetssyndrom. Varje lektion avslutas med ett avsnitt om respektive funktionsnedsättning kopplat till åldrande. Kapitlet avslutas med en lektion med rubriken Samsjuklighet och åldrande.

I kapitlet Kognitiva funktioner och strategier pratar vi om några områden där personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar ofta fungerar annorlunda än personer utan funktionsnedsättningar.

Vi går igenom central koherens, perceptionsavvikelser, exekutiva funktioner, theory of mind och kommunikation.

I varje lektion tar vi också upp strategier för att kompensera för det kognitivt annorlunda sättet att fungera.

Det sista kapitlet Stress handlar om stress kopplat till funktionsnedsättningar och åldrande. Vi går igenom kartläggningsmaterial och strategier för att minska stressen.

Video

Upplägg

När fler än en utbildningsplats köps utser köparen en administratör inom den egna organisationen.

På Quam Utbildning AB:s utbildningsplattform skapas en utbildningsgrupp som får tilldelat sig köpt kurs och det antal platser man betalt för. Köparens administratör ansvarar för att fördela platserna genom att bjuda in de deltagare som ska gå kursen.

Kunden har tillgång till utbildningen under ett år. Det är möjligt att genomgå de olika avsnitten i vilken ordning man vill och man kan också besöka varje lektion flera gånger.

Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att kunden mottagit bekräftelsemejlet, förutsatt att distansutbildningen inte är påbörjad. När kursen är startad i Quams utbildningsplattform upphör ångerrätten att gälla

Investering

En plats kostar 2 595:-. Vid köp av fler platser ges rabatt enligt följande:

5-9 deltagare 5% rabatt
10-19 deltagare 10% rabatt
20-49 deltagare 20% rabatt
50-99 deltagare 30% rabatt
Vid köp av 100 platser eller fler, kontakta Quam Utbildning för offert

Kursens mål

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet. Syftet är också att deltagarna ska få en ökad förståelse för hur aktuella funktionsnedsättningar påverkar de kognitiva funktionerna. Utbildningen innehåller tips om arbetsmetoder och strategier för att hjälpa individen kompensera för aktuella svårigheter.

Kursledare

Anne Lundin: Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 1979 och 15 av dessa år har jag arbetat som enhetschef. Jag har arbetat på vårdhem, gruppbostäder, korttidshem, daglig verksamhet och med personlig assistans och ledsagare. De senaste 15 åren har jag arbetat med handledning och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När det gäller teoretiska kunskaper är jag från början utbildad vårdare och har drygt tre års högskolestudier inriktade på handledning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Camilla Johansson: Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 2005, främst som boendestödjare, samordnare, metodutvecklare och enhetschef inom områdena neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Sedan 2015 arbetar jag som enhetschef för bostäder med särskild service enligt SOL och boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet. Genom åren har jag bland annat hållit föreläsningar på stödpedagogutbildningen i Göteborg samt för personalgrupper inom socialpsykiatrin i rollen som metodutvecklare.Jag är utbildad beteendevetare med inriktning psykologi och har kompletterat med universitetsstudier om autism.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen avslutas med ett prov. När provet är godkänt kan ett diplom skrivas ut.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Webbutbildning: Äldreomsorg; Att möta människor med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar. , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner
Skriv en recension
5/5
Karin Jonsson, Undersköterska äldreboende
23 sep 2021
Väldigt givande

Hela personalgruppen har gått utbildningen som en studiecirkel och det har gett jättemycket! Mycket ny kunskap som vi har saknat tidigare, framför allt avsnitten om neuropsykiat...

Visa mer
5/5
Carl D
22 sep 2021
Tydligt och informativt

En adekvat utbildning som tar upp ämnen som vi inom äldreomsorgen behöver mer kunskap om. Bra och varierat.

Quam Utbildning AB
Bråttensby Norensberg
524 91 Herrljunga

Välkommen till Quam Utbildning AB

Quam Utbildning AB erbjuder onlineföreläsningar, fysiska föreläsningar och webbutbildningar om neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, kognitiva funktioner, samsjuklighet, samverkan och samverkansmodeller. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi också erbjuda onlineföreläsningar och webbutbildningar om LSS, IBIC, medvetet bemötande och anhörigskap. Vi vänder...

Läs mer om Quam Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights