Föreläsning: Funktionsnedsättningar, anhörigskap och tydliggörande pedagogik.

Quam Utbildning AB, Rikstäckande
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Föreläsning bokas genom att kontakta Quam Utbildning AB se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
Föreläsning bokas genom att kontakta Quam Utbildning AB se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse för hur det som för de flesta av oss är självklart, ofta inte alls är det för en person med funktionsnedsättning. Syftet är också att deltagarna får kunskap om vikten av att anpassa miljön, ett tydliggörande arbetssätt samt ökad förståelse för att tydliggörande pedagogik bidrar till en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro vilket är en förutsättning för välmående.

Vi kombinerar gärna teoretisk föreläsning med film, boktips, reflektion och diskussion. Vår erfarenhet är att när man har varierade former i föreläsningar skapas större förutsättningar för ett aktivt deltagande och inlärningsprocessen blir mer effektiv.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Föreläsning bokas genom att kontakta Quam Utbildning AB

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Varför välja Quam Utbildning AB?

Distansutbildningar

Välj studietakt

Du väljer startdatum

Målgrupp

Vi vänder oss till alla som arbetar i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, till exempel bostad med särskild service, daglig verksamhet eller personlig assistans.

Vi vänder oss också till de som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättningar inom till exempel skola, socialtjänst, arbetsförmedling eller äldreomsorg.

Kursinnehåll

Nedan är ett förslag på upplägg som sträcker sig över två dagar. Vi är flexibla när det gäller upplägg och tid och anpassar oss efter uppdragsgivarens behov och önskemål.

Dag ett: Anne Lundin föreläser om kognitiva funktioner som ofta påverkas hos personer med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar. Vi går igenom central koherens, perceptionsavvikelser, exekutiva funktioner, theory of mind och kommunikation.

Föreläsningen innehåller praktiska beskrivningar av hur ovanstående funktioner kan fungera helt annorlunda hos personer med funktionsnedsättningar. Deltagarna involveras i att fundera över hur merparten av befolkningen fungerar och vad det får för konsekvenser i vardagen om man inte fungerar på samma sätt. Utbildningen ger tips på hur omgivningen kan hjälpa personen att hitta strategier för att kompensera för eventuella svårigheter. Dagen innehåller gruppdiskussioner där deltagarna får diskutera och reflektera över hur de kan arbeta för att göra den fysiska miljön mer anpassad efter de kognitivt annorlunda sättet att fungera.

Dag två: Förmiddagen utgår från Thomas bok ”I dina ögon : en pappas berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp". Boken är en djupgående berättelse om en pappas föräldraskap i förhållande till sitt barn med neuropsykiatrisk diagnos.

Föreläsningen ger en fördjupad kunskap och ett fördjupat perspektiv på anhörigskap, funktionsnedsättningar, attityd, synsätt och värderingar och handlar om att vända svåra erfarenheter till något konstruktivt och problemlösande.

Eftermiddagen ägnas åt tydliggörande pedagogik. Alla människor har behov av en förutsägbar, tydlig och strukturerad verklighet. Det finns starka samband mellan tydliggörande och KASAM (känsla av sammanhang). Enligt KASAM måste saker vara begripliga, hanterbara och meningsfulla för att människor ska må väl.

Hos en person med exempelvis autism är ofta behovet av tydlighet extra stort. Genom att tydligt förklara och utforma miljöer, aktiviteter och vardagsmoment som är anpassade till den enskilde personen tillfredsställs behoven av förutsägbarhet.

Tydliggörande pedagogik handlar om att göra situationer begripliga, hanterbara och meningsfulla. Det handlar bland annat om att ge svar på de sju frågorna: varför, vad, hur, var, när med vem och vad händer sedan? Det kan också handla om att tydliggöra genom sociala berättelse/seriesamtal, informationsblad eller instruktioner. 

Förutom teoretisk föreläsning innehåller dagen en workshop där kursdeltagarna får tips, guidning och hjälp till att själva prova på att skapa och utforma sina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta sker genom övningar i tydliggörande pedagogik.

Video

Fortsatta studier

I Quam Utbildnings kruskatalog finns flera webbutbildningar om du vill fördjupa dig ytterligare. Där hittar du också onlineföreläsningar av Thomas Nybom och Anne Lundin

Upplägg

Upplägg bestäms i samråd med kund.

Tid & plats

Quam Utbildning AB kan hålla föreläsningar i hela landet. Kontakta oss för att diskutera upplägg.

Investering

Kontakta Quam Utbildning för offert.

Kursens mål

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse för hur det som för de flesta av oss är självklart, ofta inte alls är det för en person med funktionsnedsättning. Syftet är också att deltagarna får kunskap om vikten av att anpassa miljön, ett tydliggörande arbetssätt samt ökad förståelse för att tydliggörande pedagogik bidrar till en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro vilket är en förutsättning för välmående.

Kursledare

Anne Lundin

Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 1979. 15 av de åren har jag arbetat som enhetschef och sedan 1997 har fokus legat på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Jag har arbetat på vårdhem, gruppbostäder, korttidshem, daglig verksamhet och med personlig assistens, anhörigvårdare och ledsagare.

Sedan 2005 arbetar jag som konsult med handledningar och utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom företaget Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB.

Mellan 2010 och 2018 hade jag ett avtal med Norrköpings kommun gällande utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattande sex heldagar och med åtta efterföljande handledningstillfällen. Under de åtta åren genomgick drygt 1 200 personer utbildningen. Från 2019 till 2023 har jag ett avtal med Göteborgs stad gällande en fördjupningsdag om autism med efterföljande tredagars metodutbildning.

Förutom mina uppdrag gällande handledningar och utbildningar arbetar jag extra som personlig assistent åt en kvinna med autism.

När det gäller teoretiska kunskaper är jag från början utbildad vårdare och har drygt tre års högskolestudier inriktade på handledning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Thomas Nybom

I mer än 35 år har jag arbetat med personer med funktionsnedsättningar. I 25 av dessa år har fokus varit personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet och i boendestöd . Jag har även arbetat som handledare inom ämnet neuropsykiatri. År 2009 startade jag lokalföreningen NP- vision, en intresse- och anhörigförening i Norrköping för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

År 2013 släpptes min bok “I dina ögon” som handlar om hur jag tidigt anade något annorlunda hos min dotter. Jag sökte hjälp hos myndigheter i jakten på en lösning men fick i stället kämpa mot det jag minst behövde - skuld.

Med boken som utgångspunkt har jag haft över 100 föreläsningar, handlett och utbildat i ämnet neuropsykiatri kopplat till anhörigskap. Jag har haft flera uppdragsutbildningar för Dalarnas högskola och år 2015 föreläste jag, tillsammans med min dotter Shara, på den nationella autismdagen. Utgångspunkten i alla uppdrag har varit anhörigperspektivet i förhållande till funktionsnedsättningen och det samhälle vi lever i.

Examen, diplom m.m.

Vid önskemål kan intyg om deltagande i föreläsning lämnas.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Föreläsning: Funktionsnedsättningar, anhörigskap och tydliggörande pedagogik., direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Linda
11 feb 2023
Fantastisk, inspirerande föreläsning!

Thomas Nybom är en av få som kan nå ut till sin publik på ett varmt, öppenhjärtligt, ärligt och inspirerande sätt, kan varmt rekommendera denna föreläsning! Tack för en suverän ...

Visa mer
5/5
Angelica
27 okt 2022
Föreläsning i Ljungbyholm

Jag är mycket glad för att jag gick på denna!Tomas fick en att hela tiden känna sig delaktig och man tappade aldrig tråden! Som mamma till flicka med autism adhd fick jag många ...

Visa mer
Quam Utbildning AB
Bråttensby Norensberg
524 91 Herrljunga

Välkommen till Quam Utbildning AB

Quam Utbildning AB erbjuder onlineföreläsningar, fysiska föreläsningar och webbutbildningar om neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar, kognitiva funktioner, samsjuklighet, samverkan och samverkansmodeller. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi också erbjuda onlineföreläsningar och webbutbildningar om LSS, IBIC, medvetet bemötande och anhörigskap. Vi vänder...

Läs mer om Quam Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights