Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Specialistkurs PBS (Positivt beteendestöd) för barn och unga

Längd
5 dagar
Pris
20 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-02
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
5 dagar
Pris
20 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-09-02
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 20 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Specialistkurs PBS (Positivt beteendestöd) för barn och unga

– Evidensbaserat arbete med insatser för barn och unga

HT 2024 Kurskod: RA10170

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom pedagogisk psykologi, funktionshindrens psykologi, psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk barn- och ungdomspsykologi samt forensisk psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Specialistkurs som fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper i tillämpad beteendeanalys med inriktning på arbete med barn och unga. Utbildningen har ett riktat fokus på att utifrån funktionell kartläggning ta fram beteendeinriktade interventioner och att genomföra dessa på ett verksamt sätt. Positivt beteendestöd skapar bättre förståelse för faktorer som är förknippade med barn och ungdomars beteendemässiga utmaningar hemma, i skolmiljön och inom boendeverksamheter. Genom att identifiera dessa kan vi planera för interventioner som innehåller såväl kontextuella anpassningar som inlärning av nya prosociala färdigheter. Kursen erbjuder kunskap inom evidensbaserade metoder som minskar risk för straffande och andra kontraproduktiva disciplinära metoder.

Kursen omfattar: 

 • Teoretiska kunskaper i inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys, 
 • Färdigheter i kartläggning/datainsamling, funktionell analys, planerande av beteendestödsplan och kunskap kring uppföljning och utvärdering av insatser.
 • Fokus på förebyggande och främjande arbete, 
 • Arbete med etiska frågeställningar.

Målet med utbildningen är att du efter avslutad utbildning ska kunna använda dig av de beteendeanalytiska analys- och interventionsstrategierna i ditt dagliga arbete.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

11 september, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-09-02

Målgrupp

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer.

Utbildare

Malin Angberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare KBT
Malin Angberg är legitimerad psykolog, psykoterapeut och handledarutbildad. Hon har bland annat arbetat med bedömning och behandling av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Malin utbildar och handleder på psykologprogram samt föreläser för personal inom ex habilitering, psykiatri, boendeverksamheter, SiS och skolor kring bemötande, motiverande samtal, Tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd. Malin har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i Tillämpad beteendeanalys och Positivt beteendestöd.

Henrik Domeij, legitimerad psykolog
Henrik arbetar bland annat med föräldrastöd och behandlande insatser till barn och unga med neuropsykiatrisk problematik. En stor del av Henriks arbete består av handledning till olika yrkesprofessioner, bland annat inom skolan och barnpsykiatrin. Henrik utbildar inom anpassningar och bemötande, Positivt beteendestöd och Tillämpad beteendeanalys för personal främst inom skola och omsorg.

Kursens målsättningar

 • Efter avslutad kurs förväntas du som studerande kunna:

 • Identifiera inlärningsteoretiska principer och kunna tillämpa dessa i det psykologiska arbetet med barn och unga och dess nätverk.
 • Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, olika analys- och kartläggningsmetoder och beteendestödsplan samt behandlingsinterventioner.
 • Genomföra datainsamling och funktionell analys.
 • Utforma en plan för en verksamhet/grupp i ett förebyggande syfte eller en beteendestödsplan i åtgärdande syfte. Planera för interventioner med utgångspunkt i den funktionella analysen.
 • Reflektera kring och sammanfatta möjliga slutsatser i analysen samt kunna motivera val av vissa behandlingsinterventioner framför andra med utgångspunkt i etiska och metodmässiga överväganden.
 • Kunna bedöma organisatoriska förutsättningar för implementering av beteendestöd i en verksamhet.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Specialistkurs PBS (Positivt beteendestöd) för barn och unga, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Psykologpartners W & W AB
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Psykologpartners

Psykologpartners har spetskompetens inom psykologi. Inom psykologins alla delar. Vi ger både längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda utifrån organisationers behov. Spetskompetens inom utbildning, handledning och psykologisk behandling med hjälp av Sveriges bästa psykologer. Vi erbjuder Utbildning för dig psykiatri, vård- och...

Läs mer om Psykologpartners W & W AB och visa alla utbildningar.

Highlights