Visa utbildning.se som: Mobil

Entreprenadjuridik III - Rättsfall

Novo Utbildning AB
Kort om utbildningen
1 dag
5 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-04-21 - Stockholm
Malmö, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2020-04-21  
5 900 SEK
2020-11-04  
5 900 SEK
Malmö
2020-04-28  
5 900 SEK
2020-11-03  
5 900 SEK

Kursbeskrivning

Kursen med intressanta rättfall från entreprenadsektorn.

Målgrupp

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m fl.

Förkunskaper:

Kursen är en fördjupningskurs där deltagarna förutsätts ha grundläggande förståelse för och kunskap om entreprenadjuridik samt standardavtalen AB 04 & ABT 06, exempelvis motsvarande kurserna Entreprenadjuridik I och II.

Kursinnehåll

Den här kursen grundar sig på de senaste rättsfallen från Högsta domstolen och hovrätterna.

Vi fördjupar oss i de tvister som domstolarna avgjort och diskuterar de faktiska och juridiska förutsättningarna samt domskälen, delvis i form av problemlösning vid grupparbete.

Kursen ger en djupare förståelse för de aktuella entreprenadjuridiska frågeställningarna, en övning i granskning och analys av både tvistefrågor och rättsfall samt en god inblick i domstolarnas hantering av tvister inom det entreprenadjuridiska området.

Exempel på frågeställningar och innehåll under kursen:

• Fel i utförande av entreprenad

• Vad anses vara fackmannamässig bedömning?

• Orsakad skada under entreprenadtiden

• Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA - arbeten

• Ansvar för och brister vid projektering

• Utesluter vite skyldighet att ersätta för skada?

• Beställaren skadeståndskyldig för vållande till skada?

 

Investering

5900 kr/deltagare inkl. kursdokumentation exkl. moms.

Kostnad för måltider tillkommer. Deltagare medtar avtalen AB 04 och ABT 06.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 442kr/deltagare.

Klicka här för anmälan

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Entreprenadjuridik III - Rättsfall, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Novo Utbildning AB

Novo Utbildning AB

Novo Utbildning AB

Vi genomför kurser inom arbetsmiljö, bygg, juridik, kontrollansvarig, ekonomi, projektledning m.m. Våra utbildningar genomförs som öppna eller företagsinterna kurser över hela landet.Novo Utbildning har funnits som kursarrangör sedan 1990 och är ett oberoende utbildningsföretag som är flexibelt och handlingskraftigt gentemot marknadens...


Läs mer om Novo Utbildning AB och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Entreprenadjuridik III - Rättsfall!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 15 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar