Inga recensioner än

Affärsretorik

Längd
2 dagar
Pris
8 900 - 9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
2 dagar
Pris
8 900 - 9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
11 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 8 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Affärsretorik – Hur vi argumenterar effektivt i affärssammanhang

Syftet med kursen Affärsretorik är att ge kunskaper och praktiska färdigheter i retorik och argumentation på ett sådant sätt att du blir mer effektiv i din affärskommunikation. Kursen tar ett bredare grepp än kurser i ”presentationsteknik” som ofta har ett snävt fokus på formella tal. Affärsretorik fokuserar på de retoriska utmaningar som uppstår i samband med affärsplanering, projektmöten, kund- och leverantörskontakter, sälj­coaching, förändringskommunikation och andra affärskritiska aktiviteter. Med andra ord, kursen handlar om vår vardag på jobbet, och hur vi kan argumentera bättre i denna vardag. Det gör vi bl a genom att analysera olika retoriska situationer, vilka personer vi möter direkt och indirekt, vilka argument som är effektivast samt hur dessa argument ska formas och framföras i vardagskommunikation. Som stöd har vi både den klassiska retoriken och den moderna forskningen om affärsretorik, till vilken kursledaren Tomas Nilsson själv nyligen bidragit genom sin doktorsavhandling ”Rhetorical Business”.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

11 oktober, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen riktar sig till följande yrkeskategorier:

 • Försäljare
 • Marknadsförare
 • Inköpare
 • Företagsledare
 • Kommunikatörer
 • Journalister

Kursinnehåll

Mål med kursen

Kursen vänder sig till chefer, konsulter, projektledare, inköpare, marknadsförare, säljare och andra vars vardag präglas av en mängd affärskritisk möten och situationer.

Målet med kursen är att förmedla kunskaper om retoriska strategier, utveckla nya färdigheter i affärskritisk argumentation samt att skapa förståelse för den egna ”kommunikationsstilen”. Utgångspunkten är just de affärssammanhang – de retoriska situationer – som är relevanta för respektive deltagare. Det gör att kursinnehållet kan appliceras direkt i vardagen efter avslutad kurs.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till det presentationsmaterial som används på kursen samt kursledarens doktorsavhandling ”Rhetorical business – A study of marketing work in the spirit of contradiction” från 2015.

Kursupplägg

Kursen Affärsretorik är en intensiv tvådagars kurs på akademisk nivå, anpassad för yrkesverksamma. Båda kursdagarna består av föreläsningar varvade med diskussioner, övningar och presentationer. På så sätt skapas många möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Upplägg

Dag 1     Kl. 9.30 - 16.30

 • Vardagens affärsutmaningar i helt nytt perspektiv
 • Retoriska utmaningar inom marknadsföring, försäljning och inköp
 • Logos, ethos och pathos – att hitta de bästa argumenten
 • Att övertyga en person, som i sin tur ska övertyga någon annan
 • Myten om formell och informell kommunikation
 • Affärskommunikation i sociala medier
 • Värdebaserad kommunikation
 • Vad säljare och inköpare kan lära av varandra för att kommunicera mer effektivt

Dag 2     Kl. 9.00 - 16.00

 • Ju svårare publik och budskap, desto mer genomtänkt disposition
 • Hur ska jag tänka för att välja rätt språk?
 • Varför rådet ”var dig själv” är meningslöst när vi förbereder en viktig presentation
 • Sanningens ögonblick, när jag står öga mot öga med min publik
 • Att tolka och förstå icke-verbal kommunikation
 • Hur förstå och hantera mina styrkor och svagheter som retoriker
 • Hur vi kan använda ”storytelling” för att nå långsiktiga kommunikationseffekter

Att ge och få retorisk coaching

Mat & logi

Kursavgiften inkluderar följande:

 • Kursdokumentation
 • Fika och lunch varje dag
 • En timmes individuell rådgivning efter kursen

Kursledare

Kursen leds av fil dr Tomas Nilsson. Tomas Nilsson är universitetslektor och forskare inom marknadsföring, försäljning, ledarskap och retorik. Han har även lång erfarenhet av att etablera och leda kunskapsintensiva verksamheter. Som föreläsare är Tomas känd för att kunna förmedla avancerade forskningsrön på ett lättillgängligt sätt, med mängder av belysande – och ofta dråpliga – exempel från sin långa karriär som konsult och entreprenör.

Examen, diplom m.m.

Utbildningsintyg

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Affärsretorik, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Nordic Supply Chain Advice
Orrvägen 3
Växjö

Nordic Supply Chain Advice erbjuder öppna och företagsinterna utbildningar inom inköp, logistik och supply chain management. Våra specialområden är inköp, lagerstyrning och distributionslösningar Vårt koncept bygger på ett nätverk av konsulter och utbildare som handplockas för att passa varje uppdrags profil....

Läs mer om Nordic Supply Chain Advice och visa alla utbildningar.

Highlights