MiLprogrammet för nya chefer

MiL Institute
Kort om utbildningen
10 dagar
78 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-10-11 - Malmö
Göteborg, Malmö, Stockholm
Öppen utbildning

Kommande starter
Göteborg
78 000 SEK
2023-10-11

Malmö
78 000 SEK
2023-10-11

Stockholm
78 000 SEK
2023-10-11

Kursbeskrivning

Ny som chef?

milprogrammet för nya cheferMiLprogrammet för nya chefer vänder sig till dig som är i början av din chefskarriär. Du söker inspiration och verktyg för att utveckla dig själv, ditt ledarskap och det team eller projekt du är ansvarig för.

Programmet syftar även till att öka din förmåga att coacha och kommunicera, att driva förändringar och få inblick i strategi- och organisationsutveckling.

Här får du också möjlighet utveckla ett nätverk av chefskollegor från andra organisationer och på så sätt få inblick i hur andra chefer tänker och hanterar sina utmaningar.

Ur innehållet

MiLprogrammet för nya chefer – överblick

Personligt ledarskap

 • Ökad självinsikt och handlingskraft genom ett personligt grundat ledarskap.
 • Större förståelse för dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden.
 • Kompetens att coacha och stärka dig själv och dina medarbetare.
 • Reflektion och feedback kring din person, ledarroll, livssituation och livsambition.

Team och kommunikation

 • Ökad förståelse för effektivt arbete i grupper utifrån människors olikheter och kompetens.
 • Kunskap om teamfenomen och hur du utvecklar väl fungerande team.
 • Insikt om beslutsprocesser och hur man skapar ökad delaktighet och ansvarstagande i team.
 • Kompetens att skapa och genomföra bra samtal och möten.
 • Träning och verktyg för framgångsrik kommunikation i ditt ledarskap.

Kultur och värderingar

 • Ökad förståelse för ledarskapet i relation till att förändra och befästa organisationens kultur.
 • Ökad medvetenhet om din värderingsgrund och om dina antaganden om verkligheten.
 • Praktiskt arbete och ökad insikt om etiskt ledarskap.
 • Insikt om ditt mandat som ledare, hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig.

Strategi och förändringsledning

 • Ökad förmåga att driva förändringar på ett effektivt sätt.
 • Modeller och verktyg för strategiutveckling och organisationsutveckling.
 • Tid för arbete med dina egna strategiska utmaningar.

Livslångt lärande och utveckling

 • Lärande och utveckling för ett hållbart ledarskap.
 • Reflektioner och handlingsplan för ditt fortsatta ledarskap.
 • Erfarenhetsutbyte och nätverk

 

Ett program som gör skillnad för dig och din verksamhet

Vår lärfilosofi – Action Reflection Learning®

Syftet med programmet är att du som deltagare ska kunna omsätta ditt lärande konkret i din ledarroll. Detta sker genom träning utifrån teorier, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte enligt MiL Institutes lärfilosofi Action Reflection Learning.

 • Action – att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.
 • Reflection – att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.
 • Learning – att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till handling!

Referenser

“MUC är ett utmärkt program som har gett mig många verktyg för att förbättra min roll som ledare i den utmanande miljö där jag befinner mig. En otroligt värdefull paus för reflektion och feedback i en tämligen kaotisk och krävande arbetssituation.”

Kajsa Johansson, Programchef, Kooperation Utan Gränser, MiLprogrammet för nya chefer

“Ett superbra program med kompetenta ledare, som har givit mig massor med modeller, nya erfarenheter, nya insikter och ett fantastisk nätverk för framtiden.”

Solbritt Svanberg, Controller, Knauf Danogips GmbH, MiLprogrammet för nya chefer

“Stort tack för en härlig tid och en otroligt givande utbildning. Jag har utvecklats starkt som person och har redan haft användning av verktygen i mitt dagliga ledarskap. Kunde inte haft det bättre!!”

Tobias Gustafsson, IT Projektledare, Skandiabanken, MiLprogrammet för nya chefer

“Jag har blivit tryggare och säkrare i min ledarroll, vilket lett till att jag blivit modigare och tydligare. Jag har lättare att ta ett kliv tillbaka och låta mina medarbetare träda fram.”

Cecilia Nordman Mardell, Projektledare, Sveriges Television, MiLprogrammet för nya chefer

”Det bästa jag någonsin upplevt och som kommer att sätta avtryck och påverka mig resten av livet. Helt fantastiskt.”

Nariman Askarieh, Manager China Sourcing, Tetra Pak Carton Ambient AB, Shanghai, MiLprogrammet för nya chefer

“Jag har fått större självinsikt, ett bättre självförtroende samt bidrar mer på ledningsgruppsmöten. Hela ledarskapsprogrammet känns väldigt genomarbetat och har givit en mängd impulser, idéer och modeller som jag kommer att ha mycket stor nytta av.”

Anders Lantz, Area Sales Manager, Sunstrip AB, Finspång, MiLprogrammet för nya chefer

Ledarutveckling baserad på din verklighet

MiLprogrammet för nya chefer utgår från din ledarsituation. Det är deltagarnas verklighet som är navet i programmet och till detta kopplas aktuella teorier och verktyg. Programmet består av en rad olika kreativa och effektiva utvecklingsformer för att säkra verklig och påtaglig skillnad för dig och din verksamhet.

Målgrupp

MiLprogrammet för nya chefer vänder sig till dig som är i början av ditt ledarskap. Du har något eller några års erfarenhet som formell chef eller en annan ledarroll. Du har ambitioner att utvecklas som människa och ledare. Du söker ett ledarskapsprogram som både ger dig tillfälle att reflektera över ditt sätt att arbeta samt verktyg och träning i att coacha, påverka, förändra, bygga team, samtala, inspirera och engagera. Att leda med andra ord.

Upplägg

Programmet består av 10 dagar fördelade på tre fysiska internat (3+3+3 dagar) och två digitala moduler (2 halvdagar online). Internaten genomförs på MiLgårdarna i Klippan som är en inspirerande, hållbar och effektiv mötesplats i natursköna omgivningar. Vi har en gård för oss själva för fokuserat arbete, med hemkänsla och egen värd.

Tid & plats

Internat 1: 11-13 oktober 2023 (MiLgårdarna i Klippan)
Digital modul: 10 november 2023 (kl. 9-12)
Internat 2: 6-8 december 2023 (MiLgårdarna i Klippan)
Digital modul: 26 januari 2024 (kl. 9-12)
Internat 3: 6-8 mars 2024 (MiLgårdarna i Klippan)

Investering

SEK 78 000

SEK 73 000 för medlemsföretag

Kost & Logi tillkommer
Beräknat till cirka SEK 15 000

Priser exklusive moms.

Kursledare

MiLprogrammet för nya chefer vilar på 40 års erfarenhet av ledar- och verksamhetsutveckling, samtidigt som den är nyskapande och innehåller laborativa element. Programledningen har lång erfarenhet av ledarutveckling. Några har arbetat som chefer i näringslivet, andra forskar inom ledarskap. De är handplockade för att med sin samlade kompetens och drivkraft skapa det mest intressanta och kvalificerade program för nya chefer som finns i Sverige idag.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om MiLprogrammet för nya chefer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 35 recensioner.

Jonas, Länsförsäkringar

Programmet har betytt väldigt mycket för mig. Jag har på ett nytt sätt kunnat belysa mitt ledarskap utifrån den person jag är och vilka värderingar jag vill leda utifrån. Samtidigt har gruppen betytt oerhört mycket, och har gett mig infallsvinklar som lyft förståelsen för människor och kontexter.

Jenny, IKEA

Jag har insett hur stort inflytande jag har på företagets framgång i min roll som ledare och chef.

ÅA, Malmö Stad

Välavvägd blandning av teori och reflektion i inspirerande program som bidragit till min utveckling som chef och ledare.

MiL Institute

MiL Institute – Kvalificerad ledar- och verksamhetsutveckling

MiL Institute är ett internationellt managementinstitut och nätverk som erbjuder: Öppna ledarskapsprogram Verksamhetsutveckling Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram Ledningsgruppsutveckling Coachning MiLs lärfilosofi, Action Reflection Learning® (ARL) är vårt varumärke. Vi arbetar med utveckling och förändring som leder både till mer effektiva och mer...


Läs mer om MiL Institute och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

MiL Institute

Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö

Tel: 040-10 50 00
Mobil 070-222 29 90

Recensioner
Kursrecensioner
(4,7)
Baseras på 35 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 129 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen MiLprogrammet för nya chefer från MiL Institute, fyll i dina uppgifter: