Inga recensioner än

SBA – Systematiskt Brandskydds Arbete i SAM

Längd
Heldag (i digitalt klassrum)
Pris
4 900 SEK exkl. moms
Längd
Heldag (i digitalt klassrum)
Pris
4 900 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Tänk efter före! Oavsett om det gäller arbetsmiljö eller specifikt brandskyddet är den bästa metoden att arbeta förebyggande.

Vad innebär det att arbeta systematiskt? Vad är det som ska systematiseras? Vem gör vad i det dagliga arbetet?

Vilka brandrisker har vi? Hur ser brandskyddet ut hos oss? Hur ser vår nödlägesberedskap ut? Finns rutiner och regler för brandskyddet? Gör vi regelbundna kontroller av brandskyddet?

Kursmål

Efter SBA – Systematiskt Brandskydds Arbete i SAM ska deltagarna ha ökad kunskap om vad ett systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete är och hur det ska bedrivas. Du kommer att ha en konkreta handlingsplaner över vad som behöver arbetas vidare med i er verksamhet.

Kursinnehåll

Under utbildningsdagen går vi igenom vad lagstiftningen ställer för krav på det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet. Dagen kommer både att vara teoretisk och praktisk, vilket innebär att vi kommer att ha kunskapsgenomgång som varvas med övningar och diskussioner.

Efter avslutat utbildning har vi gått igenom följande:

 • Brandskyddspolicy
 • Brandskyddsorganisation
 • Riskhantering
 • Regler och Rutiner
 • Nödlägesberedskap
 • Utbildningsplanering
 • Byggnads och verksamhetsbeskrivning
 • Kontrollsystem

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Riskbedömning
 • Utredning av tillbud och olycksfall
 • Uppgiftsfördelning /Roller och ansvar
 • Årlig uppföljning

I kursmaterialet ingår mallar för det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet samt kurskompendium.

Utbildningen genomförs på distans. 

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som i den löpande verksamheten hanterar arbetsmiljö- och/eller brandskyddsfrågor. Den riktar sig till dig som chef, arbetsledare eller skyddsombud som vill få en god inblick både i det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet.

Du vet väl att du kan få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning via afa försäkring upp till 70 % för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud. Gå in på afa försäkring eller hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kursledare

Maria Solfeldt

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om SBA – Systematiskt Brandskydds Arbete i SAM, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
KursHuset i Stockholm AB
Box 17157
104 62 Stockholm

KursHuset i Stockholm AB 

 ”Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga” Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljö området, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara för dig med stöd av våra verktyg och...

Läs mer om KursHuset i Stockholm AB och visa alla utbildningar.

Highlights