Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Häktning - enligt 24 kap. RB (rättegångsbalken)

JUC, i Stockholm (+1 orter)
Längd
6,5 timmar
Längd
6,5 timmar
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Bland de straffprocessuella tvångsmedel som finns är häktning det mest ingripande och förekommer dessutom i mycket stor utsträckning. Av den anledningen är det av stor vikt för samtliga aktörer inom domstolsväsendet att ha god kännedom om regleringen. Föreläsarna går bl.a. igenom beviskrav, straffskalor, de särskilda häktningsskälen, proportionalitet, ungdomar och häktning vid huvudförhandling och dom och EKMR:s praktiska betydelse.

Syftet med kursen är att ge deltagarna såväl teoretiska som praktiska kunskaper om häktning enlig 24 kap. RB – från ax till limpa. Efter avklarad kurs kommer deltagaren att ha praktisk nytta av sina kunskaper när han eller hon är involverad i brottmål där häktning förekommer, exempelvis vid häktningsförhandling, huvudförhandling eller när andra typer av handläggningsfrågor dyker upp.

Varför välja JUC?

Välrenommerade föreläsare

Godkända som obligatorisk fortbildning

Centralt läge

Program

09.00-10.15 De formella förutsättningarna för häktning
• Sannolika skäl, straffskalor och förväntad påföljd
• De särskilda häktningsskälen och restriktioner
10.15-10.30 Kaffepaus
10.30-11.30 De formella förutsättningarna för häktning, forts.
• Proportionalitet, Ungdomar, Presumtionsregeln
11.30-12.30 Lunch
12.30-14.30 Praktiska domstolsfrågor (inkl. bensträckare)
• Något om utredningshäktning och häktning oberoende av brottets beskaffenhet
• Häktningsframställan
• Häktningsförhandlingen
• Häktningsbeslutet
• Något om sekretess
• Omhäktning 
14.30-14.45 Kaffepaus
14.45-16.30 Praktiska domstolsfrågor, forts. (inkl. bensträckare)
• Häktning vid huvudförhandling och dom
• Överklagande
16.30 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare och domare men kan vara av värde även för poliser, socialsekreterare eller övriga med behov av förståelse för häktning som straffprocessuellt tvångsmedel. Även journalister med behov av att känna till mer om ämnet skulle kunna ha nytta av kursen.

Kursledare

Elias Cansu

Elias är hovrättsassessor från Svea hovrätt med erfarenhet från dels lagstiftningsarbete på Justitiedepartementet, dels arbete som biträdande jurist på affärsjuridisk advokatbyrå. I dag arbetar han som bolagsjurist.

Lars Holmgård

Lars Holmgård är lagman vid Värmlands tingsrätt. Han har tidigare varit rådman vid olika värmländska tingsrätter före sammanslagningen. Dessförinnan arbetade han med lagstiftning i Miljödepartementet och Miljöbalksutredningen. Under senare år har han varit särskild utredare i Miljöprocessutredningen och expert i flera statliga utredningar.

Simon Andersson

Simon Andersson är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat som utredningssekreterare på Justitiedepartementet samt som biträdande jurist på advokatbyrå. \"Skälig misstanke\" är hans doktorsavhandling.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Häktning - enligt 24 kap. RB (rättegångsbalken), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
JUC
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Praktisk inriktad undervisning med professionell nivå 

JUC erbjuder juridisk utbildning av hög facklig kvalitet. Vår starka förankring inom juridisk vidareutbildning började år 2001, och idag är vi stolta över att vara en av skandinaviens främsta leverantör av kurser, nätverk, konferenser och certifieringar skräddarsydda för advokater, jurister,...

Läs mer om JUC och visa alla utbildningar.

Highlights