Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Kort om utbildningen
4 dagar
3 400 - 7 400 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Med certifiering - Distans
Distans
Kommande starter
Distans
7 400 SEK
Med certifiering

Distans
3 400 SEK
Utan certifiering

Kursbeskrivning

Denna grundkurs ger förståelse för ett hydraulsystems ingående komponenter och enkla systems funktioner

Målet med kursen är att ge deltagaren en bra förståelse för hur hydrauliska system och komponenter fungerar. Kursen ger deltagaren goda förutsättningar att utifrån hydraulikschema förstå ett hydraulsystems funktioner och känna till de vanligaste komponenternas funktion och syfte i systemet.

Kursen ger kunskap om risker förknippade med hydrauliskt arbete. Deltagaren ges möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaperna genom laborationer. Deltagaren ska efter kursen kunna tillämpa grundläggande systemberäkningar.

Denna kurs är anpassad för att motsvara delar av branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 1. Tilläggskurs finns för certifieringsförberedelse.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med hydraulik. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

KOMPONENTKUNSKAP, SYSTEMFUNKTION, SCHEMALÄSNING

  • Hydrauliska grundbegrepp
  • Komponenter - pumpar, motorer, cylindrar, ventiler (arbetsprinciper och uppgifter i hydraulsystemet)
  • Symboler - schemaläsning
  • Fördjupad systemfunktion, systemuppbyggnad
  • Fördjupade praktiska tillämpningar med laboration (ej web)
  • Övningar i schemaläsning och systemförståelse

HYDRAULVÄTSKOR - FILTRERING

  • Hydraulvätskans uppgift
  • Hydraulvätskans sammansättning och krav
  • Filtreringsmetoder och filtermaterial
  • Renhetskrav - Olika typer av föroreningar, föroreningsklasser

FÖRBINDELSEELEMENT

Olika kopplingar, rör och slang

SÄKERHET

Olika riskfaktorer vid underhållsarbete i hydraulsystem

LABORATIONER (ej web)

Fördjupat systemkunnande

Upplägg

Upplägg för klassrumskurs

Kursen varvas med teori i lektionssal och praktiska laborationer i hydraulik-lab.

Upplägg för webbkurs

Allt du behöver för att lösa utbildningen är en dator med internetuppkoppling och ett login som du köper från ITH. Du för även en bok där du har översikt över kursen ges och som du behåller efter utbildningen. Du går igenom lektionerna i egen takt.

Lektionerna är inspelade med ljud och har visuella bilder och exempel för att uppnå en god inlärning. Varje kapitel tar ca 20 minuter och sedan utförs en kunskapskontroll.

Kursen är aktiv i 6 månader för en användare per login. Kursen kan med fördel användas som teoretisk grund för certifiering. Tenta vid certifiering skriver ni på er hemort i samarbete med Högskolan i Dalarna.

Investering

Klassrumskurs

Kurspriset är exkl. moms och inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.

Webbkurs

3 400 kr exkl. moms. Kurs utan certifiering. Läsmaterial ingår.

7 400 kr exkl. moms. Kurs med certifiering. Läsmaterial, övningsbok för certifiering och en tentamensavgift ingår. Vi sköter administration kring tentamen och tillhandahåller ansökningsblankett för certifiering.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundkurs – Hydraulik , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

ITH - Institutet för tillämpad hydraulik

ITH - Institutet för tillämpad hydraulik

1987 grundades ITH med syftet att på alla nivåer öka kunskapen om hydrauliska system i alla dess tillämpningar. ITH står för Institutionen för teknisk hydraulik och precis som vårt namn antyder så är hydralik vår expertis och det är vi excellerar. Vi har...


Läs mer om ITH - Institutet för tillämpad hydraulik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

ITH - Institutet för tillämpad hydraulik

Sörbyvägen 1
89161 Örnsköldsvik

 Visa telefonnummer

Liknande utbildningar