Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

AI for Executives – ta kontroll över AI-resan i din organisation

Längd
6 dagar
Pris
67 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
6 dagar
Pris
67 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

AI for Executives – ta kontroll över AI-resan i din organisation

Ledningens engagemang i frågan om hur man ska arbeta med AI är nödvändigt och kunskapen om potentialen i AI behöver finnas där de strategiska besluten fattas. AI for Executives är ett sex dagar långt program som ger kunskap om och verktyg för att leda transformationen eller implementeringen av AI i din organisation.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

17 september, 2024

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Målgrupp

Ledare som behöver utveckla sina kunskaper om och förståelse för strategisk AI och vill få verktyg för att leda implementeringen av AI i sina organisationer.

Kursinnehåll

Artificiell intelligens, AI, är på väg att revolutionera vårt sätt att göra affärer och tillhandahålla tjänster, privata och offentliga. Ledningens engagemang i frågan om hur man ska arbeta med AI är nödvändigt och kunskapen om potentialen i AI behöver finnas där de strategiska besluten fattas.

Programmet har utvecklats och ges av uppdragsutbildningsverksamheterna vid Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet i samarbete med AI for Sweden.

Programmet ger bland annat:

 • Förståelse för beredskapen och potentialen för AI i din organisation inklusive medvetenhet om kompetensluckor och utmaningar
 • Förståelse för grunderna i AI och förmåga att kommunicera med viktiga aktörer i frågan
 • Förståelse för hur AI används globalt inklusive många konkreta exempel på tillämpningar

AI for Executives är indelat i fyra moduler.

De tre första modulerna (sammanlagt 5 heldagar under 3-4 månader) levereras i regionala programomgångar vid vardera av de tre universiteten. Den avslutande heldagen levereras av AI Sweden.

Du hittar allt om programmet på aiforexecutives.se

Upplägg

MODUL 1, AI OCH VERKSAMHETEN

 • Möjligheter och begränsningar
 • Exempel på tillämpningar
 • Organisatoriska processer
 • Strategiska val

MODUL 2, STRATEGISK AI

 • Möjligheter och hinder i min organisation
 • AI:s påverkan på organisationens design och förändringsarbete
 • Förmågor som krävs och hur de kan utvecklas

MODUL 3, AI-TRANSFORMATION

 • Utveckling av förutsättningar och förmågor för AI-transformation
 • Behov av resurser för AI-transformation
 • Lagstiftning
 • Personlig och yrkesmässig etik

MODUL 4, HELDAG ARRANGERAD AV AI SWEDEN

Tid & plats

17-18 sep, 14-15 okt, 20-21 nov 2024 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt 19 mars (i Sthlm el. Gbg, att tillkännages)

Investering

67 500 SEK (exkl. moms), läs om kampanjer och rabatter på aiforexecutives.se

Kursledare

Programledare: Viktor Elliot

Viktor Elliot är programledare för de moduler av AI for Executives som ges vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han är doktor i företagsekonomi med inriktning mot bland annat Supply Chain Finance, Ekonomistyrning och Performance Management. Viktor Elliot är också föreståndare för Business IT Lab – en hub som stöttar Företagsekonomiska institutionen i digitaliseringsarbetet. För närvarande inkluderar hans forskning:

 • Sustainable Finance (BIOPATH, EcoComp, Transportsystemets omställning)
 • Future payments (krypto, correspondent banking, international finance)
 • Use of machine learning for decision making in practice

AI for Executives samlar en rad tankeledande talare, såväl forskare som praktiker. Föreläsarna varierar mellan orterna. Nedan presenteras de medverkande i Göteborg.

Sandor Albrecht

Sandor Albrecht är ansvarig för proof of concept vid Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och driver Wallenberg Launchpad (WALP) som ger stöd till akademiska forskare att utveckla innovationer som gör avtryck i samhället. Han är också biträdande projektledare för WASP Research Arena Media and Language samt rådgivare till AI Sweden.

Sandor Albrecht erhöll sin M.Sc.E.E. liksom sin Ph.D. vid Budapest University of Technology and Economics. Han har också en M.A.Sc. från UBC, Vancouver, Canada samt en MBA från CEU Business School, Budapest, Ungern.

Albrecht har tidigare varit chef för Swedish Institute of Computer Science (SICS) på RISE och under 20 år haft ledande befattningar inom produktutveckling och forskning på Ericsson där han bland annat grundade Ericsson Garage, företagets globala innovations- och inkubationsplattform.

Matilda Arvidsson

Matilda Arvidsson är docent i internationell rätt och biträdande lektor i allmän rättslära på Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon forskar interdisciplinärt inom AI och rätten, rättsfilosofi, internationell rätt samt om hur framtidens lagar kan reglera interaktionen mellan människa, djur, natur och teknik.

Hon driver ett större forskningsprojekt om AI, samhälls-kontraktet och demokrati och har publicerat en rad artiklar inom AI-området.

Matilda Arvidsson är medlem av redaktionen för tidskrifternaFrontiers in Artificial Intelligence: Law & TechnologyochLaw, Technology and Humans. Hon är också redaktör förAI, Law and Politics– en bokserie för innovativ forskning inom AI, rätten och samhället som ges ut av förlaget Routledge.

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö är rådgivare till företagsledningar och politiker i Europa och Nordamerika inom strategiska AI-frågor. Han är tidigare serieentreprenör inom AI och har många års erfarenhet av styrelsearbete och uppdrag i advisory boards liksom från Regeringskansliet där han arbetat med styrningsfrågor inom digitalisering och AI.

Göran Lindsjö har nyligen flyttat hem till Sverige efter att under många år, med Washington DC som bas, varit aktiv i omställningen av flera nordamerikanska organisationer. Han är också senior rådgivare till AI Sweden.

Johan Magnusson

Johan Magnusson är professor i informatik vid Göteborgs universitet och föreståndare för Swedish Center for Digital Innovation, SCDI. Hans forskning handlar om hur digital teknik förändrar grundläggande aspekter av organisationer och samhälle, och hur digital transformation bör ledas. I syfte att sprida och öka nyttiggörandet av forskningsresultat är han aktiv i den offentliga debatten och syns ofta i media inom ett brett spektrum av frågor som rör digital innovation och transformation.

Johan Magnusson ingår i Tech 50 (de 50 mest inflytelserika personerna inom teknik i Sverige) och är erkänd som en av de tre mest inflytelserika personerna när det gäller den digitala omvandlingen av den offentliga sektorn. Han är också engagerad i näringslivet, bland annat som styrelseledamot och uppskattad föreläsare.

Johan Ripgården

Johan Ripgården har 25 års erfarenhet av arbete som konsult inom verksamhetsnära IT-lösningar. Hans profil präglas av hans tidiga engagemang för att vidga perspektiven i kunduppdragen genom att utgå ifrån önskade verksamhetsnyttor och integrera människor och processer som centrala perspektiv i ofta alltför teknikfokuserade IT-projekt.

Johan Ripgården har arbetat nära en mängd organisationer inom både privat och offentlig sektor och är idag senior rådgivare inom områdena analytics och AI på Atea Sverige. Han är ansvarig för affärsutvecklingen inom dessa områden och har tagit fram de rådgivningskoncept som Atea erbjuder sina kunder. Koncepten är till för organisationer som antingen vill påbörja sin resa inom AI eller är redo för att, med en bred ansats, utveckla sin verksamhet med hjälp av AI.

Miroslaw Staron

Miroslaw Staron är professor i Software Engineering på IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. Han forskar om utveckling av mjukvara för fordonsapplikationer, mjukvarueffektivitet, datalager och profilering av prestanda för produkter och organisationer.

Under de senaste åren har Miroslaw Staron också arbetat med användning av AI för förbättring av programvara för testning, kodgranskning och programmering med fokus på deep learning och GPT-tekniken, liksom med användning av AI i sjukvården för hantering av stora mängder patientdata.

Professor Staron har skrivit tre böcker om mjukvaruarkitektur, mätningar och samarbetet med industrin. Han är en erfaren och uppskattad föreläsare på uppdragsutbildningar och korta program för chefer och ledare inom privat och offentlig sektor.

Robin Teigland

Robin Teigland är professor iStrategy and Digitalizationpå avdelningenEntrepreneurship and Strategyvid Chalmers i Göteborg, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), chef för Ocean Data Factory Sweden och ledamot av Finansdepartementets produktivitetskommission.

Robin Teiglands forskning rör skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap. Hon är särskilt intresserad av att utforska hur ny teknik utmanar de antaganden om samhällets värdeskapande som idag tas för givna och är medförfattare till fler än 100 artiklar och böcker inom området. Hon är också medgrundare av Peniche Ocean Watch – ett initiativ inom havsinnovation som använder digital teknik för en blå cirkulär ekonomi.

Professor Teigland intervjuas ofta i svensk och internationell media, är en internationellt efterfrågad talare och har vid flera tillfällen listats som en av Global Top 50 Business Professors på Twitter.

Pontus Wärnestål

Pontus Wärnestål, biträdande professor vid Högskolan i Halmstad, är prisbelönt forskare och designer som har arbetat med design av digitala tjänster och människocentrerad AI i över tjugo år. Han är författare till drygt 40 vetenskapliga publikationer och boken ”Design av AI-drivna tjänster”.

Som Head of Design & Innovation på den svenska AI-byrån eghed förenar Wärnestål designstrategi med AI, med fokus på att utforma människocentrerade lösningar som både är meningsfulla och gör skillnad. Hans dubbla roller skapar en unik synergi mellan banbrytande forskning och innovation med ansvarsfull tillämpning och inspirerande lärande.

Pontus Wärnestål är kognitionsvetare och har disputerat i datalingvistik med inriktning på design och utveckling av adaptiva AI-drivna taltjänster. Hans forskning är internationellt uppmärksammad och han är en uppskattad föreläsare både nationellt och internationellt.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om AI for Executives – ta kontroll över AI-resan i din organisation, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - GU Executive Education
Box 609
405 30 Göteborg

GU Executive Education - a part of The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg - delivers an Executive MBA programme with a global focus, and custom programmes for the private and public sectors. Deliveries take...

Läs mer om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - GU Executive Education och visa alla utbildningar.

Highlights