Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 september, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Genom användningen av molntjänster kan den offentliga sektorn få ett kraftfullt och kostnadseffektivt verksamhetsstöd. Men molntjänster måste givetvis används på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning, t.ex. regler om dataskydd, offentlighet- och sekretess och upphovsrätt. Riskerna med molntjänster måste hanteras t.ex. genom val av lämplig leverantör, genom beslut om vilka data som ska placeras i tjänsten och genom utformningen av avtalet.

Kursen anlägger ett praktiskt juridiskt perspektiv på användningen av molntjänster. De rättsliga ramarna för användningen av molntjänster analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen. Dessutom diskuteras olika avtalsregleringar på området. Särskilt fokus riktas mot hanteringen av säkerhetskrav vid användning av molntjänster.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

13 september, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

13 mars, 2025

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till verksamma i den offentliga sektorn och jurister som kommer i kontakt dessa frågor. Den är även lämplig för IT-chefer, upphandlare m.fl. som måste förhålla sig till juridiken inför en eventuell migrering till molnet.

Kursinnehåll

 • Terminologi och teknik
 • Olika typer av molntjänster
 • Karaktäristiska drag
 • Drivkrafter för molntjänster
 • Skillnad mot traditionell drift / outsourcing
 • Hybridlösningar
 • Risker och problem som måste hanteras
 • Molntjänstavtalet – typisk reglering och risker
 • ”Rätten till data”
 • Servicenivåer och ansvarsreglering
 • Går det att förhandla om villkoren?
 • Molntjänster som en del av ett driftavtal
 • Tolkning av relevant lagstiftning
 • Dataskyddslagstiftningens tillämpning på molntjänster
 • Krav på personuppgiftsbiträden som måste mötas
 • Hur säkerställs att det inte är fråga om utlämnade av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig?
 • Överföring till tredje land – standardavtalsklausulerna och EU-US Data Privacy Framework
 • Offentlighet- och sekretesslagstiftningen – hur ska den tillämpas?
 • När blir handlingar som hanteras i molnet allmänna?
 • När hindrar sekretessregleringen användning av molntjänster?
 • Den nya sekretessbrytande bestämmelsen för utkontraktering
 • Relevant teknisk och organisatorisk utformning som påverkar bedömningen
 • Kopplingen till Cloud Act, FISA och annan internationell lagstiftning
 • Upphovsrätten i molnet – licenser och ansvarsfrågor
 • Särskilda säkerhetsregler, t.ex. NIS/NIS II och säkerhetsskyddslagen
 • Praktiska åtgärder innan användning av molntjänster
 • Risk- och sårbarhetsanalys

Föreläsare

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Hans expertområden är bl.a. upphovsrätt, dataskydd, yttrandefrihet och ansvar på nätet, regleringen av myndighetsinformation samt IT-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare samt som forskare i rättsinformatik. Han har skrivit böcker samt många artiklar om IT- och medierätt samt varit expert i många statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen, Mediegrundlagskommittén och Digitaliseringskommissionen.

Andreas Dahlqvist arbetar som rådgivare på Certezza med inriktning på säkerhetsjuridik, informationssäkerhet och it-säkerhet samt lagstiftning om elektronisk kommunikation. Han har omfattande erfarenhet av it- och säkerhetsrelaterade frågor inom offentlig sektor, bland annat från flera departement i Regeringskansliet. Han har anlitats som expert och sakkunnig i flera utredningar samt varit huvudsekreterare för betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92).

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls på begäran efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights