Diplomerad Arbetsmiljösamordnare - SAM och OSA

Längd
3 dagar
Pris
16 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 april, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
3 dagar
Pris
16 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 april, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 16 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Behöver du ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljöfrågorna och inkludera de organisatoriska och sociala frågorna (OSA) i ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? Då är detta rätt för dig och din organisation.

Välkommen att diplomera dig till Arbetsmiljösamordnare och därmed skapa förutsättningar för en friskare och mer lönsam organisation!

Du får en systematisk och konkret genomgång - med flera belysande övningar - av kraven i SAM enligt AFS 2001:1 och OSA enligt AFS 2015:4.

Utbildningen är helt branschoberoende. Vi har haft deltagare från i stort sett alla branscher och det har varit mycket berikande för deltagarna att detta erfarenhetsutbyte i samband med de många konkreta övningarna.

Mål

Det övergripande målet med utbildningens tre dagar är att stärka och vässa dig i din roll som Arbetsmiljösamordnare, vare sig du redan arbetar som det eller om du kommer att axla den rollen framöver.

Vi vill att du efter utbildningen ska ha ha metodik, mod, och engagemang för att kunna leda och utveckla ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar den organisatoriska och sociala dimensionen av arbetsmiljön. Du får också en gedigen jämförelse med kraven i internationella ISO-standarder såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

24 april, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

 • Arbetsmiljöchefer och -samordnare och -ingenjörer
 • Chefer på olika nivåer
 • Skyddsombud
 • HR- och personalmedarbetare
 • KMA-samordnare (kvalitet, miljö och arbetsmiljö)
 • Kvalitetschefer och -samordnare
 • Miljöchefer och -samordnare
 • Interna revisorer
 • Verksamhetsutvecklare

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i och erfarenheter av arbetsmiljöarbete.

Kursinnehåll

Dag 1

Introduktion
Presentation, förväntningar och upplägg

Vad är arbetsmiljö, hälsa och säkerhet?
Fysisk, organisatorisk och social dimension

Varför arbetsmiljö?
Drivkrafter och positiva effekter
Arbetsmiljö och lönsamhet
Övning: våra drivkrafter

Arbetsmiljölagstiftning – en översikt
Vad är huvudsyftet med lagstiftningen?

Översikt SAM AFS 2001:1 och OSA AFS 2015:4
Jämförelse med ISO 45001, ISO 14001 och ISO 9001
Övning: OSA i SAM

SAM - fokus på naturlig del och samverkan
Är det naturligt hos oss?
Har vi samverkan?

SAM – fokus på policy
Har vi uttryckt våra ambitioner?
Övning: vår arbetsmiljöpolicy

SAM – fokus på  dokumentation och kunskap
Har vi lagom dokumentation? Hjälp eller stjälp?
Vad måste vi minst kunna?
Övning: rätt dokumentation

.....................................

Dag 2

SAM – fokus på risker
Vilka är våra viktigaste faror och risker?
Täcker vi alla tre områdena?
Hur ska vi analysera och bedöma på bra sätt?
Övning:  hitta faror och uttryck risker

SAM – fokus på åtgärder och uppföljning
Åtgärdstrappan – vad är mest rätt?
Övning: att minska risker
Varför händer olyckor?
Hur hanterar vi aj och oj?
Övning: hittar vi verkligen grundorsakerna?

Företagskultur och OSA
Företagskulturens nivåer
Att medvetengöra normer kring OSA
Video: Livet som macho

Kunskaper
Vad behöver chefen kunna?
Tidiga och sena tecken på ohälsa

Policy och mål för OSA
Hur bra ska vi vara?
Hur vill vi ha det hos oss?
Övning: formulera OSA-mål

...................................................

Dag 3

Fokus arbetsbelastning
Hur förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning?
Metoder och verktyg
Övning: krav vs resurser

Fokus arbetsinnehåll och arbetstid
Arbetets innehåll – vad ska jag göra och prioritera? Arbetstidens påverkan på hälsan

Svåra situationer
Vad innebär svåra situationer?
Har vi några sådana?

Fokus kränkande särbehandling
Vad menas med kränkande särbehandling?
Uttalande kring kränkande särbehandling
Rutiner för att hantera kränkande särbehandling
Vad innebär diskriminering?
Övning: våra spelregler

Hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer
Främja, förebygga eller åtgärda
Övning: Vilka är våra friskfaktorer?

Avslutande diplomeringsprov

Fortsatta studier

Efter utbildningen kan man fördjupa sig i olika inriktningar:

Fördjupning kvalitet

ISO 9001:2015 - Grundkurs, 2 dagar

Fördjupning miljö

ISO 14001:2015 - Grundkurs, 2 dagar

Fördjupning arbetsmiljö

ISO 45001:2018 - Grundkurs, 2 dagar

Fördjupning KMA och internrevision

Diplomerad KMA-samordnare - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Internrevision ledningssystem - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 3 dagar

Upplägg

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med övningar där deltagarna för träna på att möta de kraven i SAM AFS 2001:1 och OSA 2015:4. 

Deltagarna arbetar med framtagna mallar och exempel. Vissa av övningarna görs i storgrupp, andra i mindre grupper och efteråt redovisar man resultatet av diskussionerna. 

Vi tittar också på en del videoinslag som belyser centrala delar i SAM och OSA. 

En viktig del är att deltagarna får chansen att dela med sig av sina egna erfarenheter och exempel. 

Kursledare

Utbildningen leds av Efforts erfarna konsulter med över 20 års praktisk erfarenhet av KMA, ledningssystem och ISO-standarder. Här är ett par kommentarer från deltagare.  

"Tack för tre mycket givande dagar, hoppas att vi ses i framtiden!"

”Det har varit en mycket bra utbildning och är otroligt tacksam att vi var en liten grupp”.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt diplomeringsprov. Efter rättning och godkänt resultat kommer du att få ett digitalt utbildningsbevis med ditt namn, utbildningens titel och innehåll samt med texten: 

"Har med godkänt resultat genomgått ett skriftligt diplomeringsprov."

Grattis, du är därmed "Diplomerad Arbetsmiljösamordnare - SAM och OSA".

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Arbetsmiljösamordnare - SAM och OSA, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Effort Consulting AB
World Trade Center
Mässans gata 10
412 51 Göteborg

Effort Consulting AB

Vi är managementkonsulter med inriktning på hållbarhet. Vi utvecklar, använder och förmedlar kunskap tillsammans med individer och organisationer som vill driva en hållbar verksamhet och stå som framgångsrika förebilder. Vi har funnits sedan år 2000 och håller företagsanpassade såväl som...

Läs mer om Effort Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights