Att leda genom andra chefer – så lyckas du i politiskt styrda organisationer

Längd
1 dag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 mars, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
1 dag
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 mars, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 9 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Att leda chefer kräver färdigheter och kompetenser som skiljer sig från att leda medarbetare. Denna utbildning syftar till att stärka dig i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom andra ledare i en politiskt styrd organisation. Du får ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen. Stort fokus ligger på verktyg och metoder som underlättar kommunikation mellan olika roller och chefsuppdrag i syfte att få kraft i ledarskapet på olika nivåer.

Denna utbildning handlar om vad du ska fokusera på för att lyckas i ditt uppdrag att leda genom andra chefer – politisk skicklighet, kommunikativ förmåga, vara förebild, skapa ledarutrymme, processledning och förmåga att navigera på den offentliga scenen. Du får lära dig att delegera uppdrag, följa upp de chefer du leder i deras uppdrag och att arbeta med strategiutveckling i samspel med sidoordnade, underordnade och överordnade chefer.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

13 mars, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Stärkas i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom andra ledare
 • Få verktyg och metoder som underlättar kommunikation mellan olika roller och chefsuppdrag i syfte att få kraft i ledarskapet på olika nivåer
 • Få ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen

Kursinnehåll

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Att leda genom andra chefer

 • Hur ledarskapet skiljer sig åt mellan att leda andra chefer och att direkt leda medarbetare
 • Hur du lyckas i din roll som chef över andra för att styra och leda
 • Hur ledarskapet och organisationens kultur hänger ihop
 • Hur du i din roll som chef kan stärka dina chefer i att skapa tillit, ge förutsättningar för att kunna prioritera samt förenkla styrning och ledning

2. Ledarskap i olika hierarkiska nivåer – teorin Leadership Pipeline
Utifrån Leadership Pipeline och de fyra ledningsnivåerna i offentlig sektor går vi igenom vilka förutsättningar för ledarskap som finns för de olika nivåerna och vad som skapar framgång:

1. Toppchef (utvecklar strategi för hela organisationen och är länk till den politiska nivån
2. Funktionschef (oftast ansvarig för ett stort sammansatt område)
3. Chef för chefer (leder ledare och är chef över dem som gör olika saker och är på olika strategiska nivåer
4. Chef för medarbetare

3. Stabs- och linjelogik: olika ledarfunktioners roller och förutsättningar
Skillnader mellan linjelogik (chef i linjen) och stabslogik (stöd till chefer inom till exempel ekonomi, HR, kommunikation) och hur du kan förebygga konflikter mellan dessa genom dialog.

4. Ditt egna ledarskap och din utvecklingsplan
Under utbildningen arbetar du tillsammans med kursledarna med ditt egna ledarskap och tar fram en utvecklingsplan.

Upplägg

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Incheckning och förberedelseuppgift

 • Din ledningskedja – vad kännetecknas den av?

09.45 Att styra och leda som chef i offentlig sektor

10.15 Kaffe

10.30 Introduktion till teorin Leadership Pipeline i den offentliga sektorn
Fyra ledarnivåer:

 • Toppchef: Utvecklar strategi för hela organisationen och säkerställer att den är konsekvent och inte minst är länken till den politiska nivån
 • Funktionschef: Chefer under toppchefen. Dessa har vanligtvis ansvaret för ett stort sammansatt område med många olika specialiteter
 • Chef för chefer: Leder ledare och är chef över dem som gör olika saker och är på olika strategiska nivåer
 • Chef för medarbetare: Chef över en mångfald av ledare med mycket olika specifika arbetsuppgifter
 • Medarbetare: Här skapas resultaten genom de egna ansträngningarna och i samarbete med andra anställda

 • Faktorer som skapar sammanhängande ledningskedjor i en politiskt styrd organisation
 • Dialog och reflektion

12.00 Lunch

13.00 Linjelogik (chef i linjen) och stabslogik (stöd/service till chefer i linjen)
Detta pass handlar om hur du i dialog mellan linje och stab kan undvika konflikter och frustration och istället hjälpa andra med att lyckas i sina olika uppdrag.

15.00 Fika

15.15 Min utvecklingsplan

 • Det här vill jag utveckla i mitt ledarskap?
 • Coachning - under detta pass får du möjlighet att ta fram din egna utvecklingsplan samt berika och stötta andra deltagare.

16.30 Summering

17.00 Kursen avslutas

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Stärkas i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom andra ledare
 • Få verktyg och metoder som underlättar kommunikation mellan olika roller och chefsuppdrag i syfte att få kraft i ledarskapet på olika nivåer
 • Få ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen

Kursledare

Eva Lagbo Bergqvist
Eva är seniorkonsult på Public Partner och har över 25 års konsulterfarenhet av att stödja kommuner med att utveckla sin styrning och ledning av verksamheten. Hon är utbildad samhällsplanerare och hennes uppdrag är ofta inriktade mot ledningsgruppsutveckling, storgruppsdialoger och förändringsprocesser. Hon stödjer för närvarande flera kommuner i deras utveckling av chefer och ledningsgrupper på olika hierarkiska nivåer för att utveckla den samlade ledningsorganisationen till gagn för medborgare och medarbetare.

Malin Danielsson
Malin är seniorkonsult på Public Partner och utbildad lärare och organisationskonsult Gestaltakademin samt Gestalt Institute of Cleveland. Hon arbetar över hela landet med styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor. Hennes fokusområde handlar om att förädla samarbetsdjupet och öka systemförståelse utifrån olika perspektiv. Malin har lång chefsbakgrund i privat och offentlig sektor och arbetar idag med ledningsgrupper och ledarutveckling för chefer på alla nivåer i såväl öppna som företagsanpassade program.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Att leda genom andra chefer – så lyckas du i politiskt styrda organisationer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Dagens Samhälle Utbildning
105 16 Stockholm

Dagens Samhälle Utbildning

Dagens Samhälle Utbildning är ledande inom utbildningar för dig i offentlig sektor. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ledarskap, strategi, hållbarhet, kommunikation, upphandling, juridik och ekonomi. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och din organisations...

Läs mer om Dagens Samhälle Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights