Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

QMS ISO - 9001:2015 Lead Auditor Training Course

CANEA, i Vara
Längd
5 dagar
Pris
30 200 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2 september, 2024 (+5 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
5 dagar
Pris
30 200 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
2 september, 2024 (+5 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 30 200 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769. Det innebär att utbildningsdeltagare med tillräcklig revisionserfarenhet och ett godkänt resultat kan ansöka om att bli ’IRCA Registered Lead Auditor’.

Utbildningen ska säkerställa att du som deltagare har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra andra och tredjepartsrevisioner. Genom arbete med praktikfall ger utbildningen mycket omfattande träning i hur en revision bör genomföras.

Kommande kursstarter

Välj mellan 5 kursstarter

2 september, 2024

 • Öppen utbildning
 • Vara

18 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Vara

20 januari, 2025

 • Öppen utbildning
 • Vara

24 mars, 2025

 • Öppen utbildning
 • Vara

19 maj, 2025

 • Öppen utbildning
 • Vara

Program

Dag 1
09:00 - 19:15

 • Introduktion
 • Förståelse för ISO 9001
 • Bakgrund till revisioner
 • Praktikfall

Dag 2
08:00 - 19:00

 • Förberedelser
 • Planering
 • Praktikfall

Dag 3
08:00 - 19:20

 • Genomförande av revision
 • Avvikelserapportering
 • Intervjuteknik
 • Praktikfall och rollspel

Dag 4
08:30 - 23:00

 • Rapportering av revisionsresultat
 • Avslutningsmöte
 • Rollspel
 • Övningsprov

Dag 5
08:00 - 15:00

 • Korrigerande åtgärder
 • Uppföljning
 • Prov, avslutning

Referens

Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning! Den ger revisorer en bra och bred bas att stå på och man lär sig på djupare plan hur man bör agera som revisor. Utbildningen ger därför ett mervärde och deltagarna får kunskaper som de sedan kan ta med sig till sina företag för att sedan få fram realistiska förbättringsförslag i verksamheten.

Ann-Charlotte Stridbeck, Global Quality System Manager, Volvo GTT

Målgrupp

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och reviderar kvalitetsledningssystem i företag samt revisorer hos certifieringsorgan. Även personer som arbetar med leverantörsbedömningar och leverantörsutveckling är också vanliga deltagare på denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs

Du ska ha viss förkunskap om innehåll, tillämpning och införande av ISO 9000-serien. Om inte, rekommenderar vi någon av utbildningarna"Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001"eller "ISO 9001 Grundkurs".

Observera att utbildningen endast ger den revisionsutbildning du behöver. Utöver denna ställer IRCA andra krav (exempelvis på revisionserfarenhet) för att du ska kunna registrera dig.

Efter varje utbildningsdag behövs ca 2 h repetition och fördjupningsstudier.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som blivande internrevisor, leverantörsbedömare och certifieringsrevisor tillräcklig revisionsutbildning genom att uppfylla IRCA:s utbildningsmål. Utbildningen ska säkerställa att du som deltagare, som fullföljer utbildningen på ett framgångsrikt sätt,har tillräckliga kunskaper för att utföra andra och tredjepartsrevisioner.

Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769. Det innebär att deltagaren, efter genomgången utbildning med godkänt resultat, har uppfyllt revisionsutbildningskravet för att ansöka om att bli ”IRCA Registered Lead Auditor”inom kvalitet.

Övrig information

Internatmiljö

Utbildningen drivs i internatmiljö på Bjertorp Slott i Kvänum. Helpension (9 500 SEK exkl moms) tillkommer på utbildningsavgiften. Det finns möjlighet att komma redan på söndag kväll (1375 SEK exkl moms).

Hemuppgift och självstudier

Cirka två veckor före utbildningen får du en hemuppgift som ska vara utförd vid utbildningsstart. Beroende på förkunskaper tar den olika lång tid, en ovan deltagare bör räkna med 8-10 timmar, utspridda på ett antal dagar.

Utbildningen ges på svenska.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Kursinnehåll

.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om QMS ISO - 9001:2015 Lead Auditor Training Course, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
CANEA
Packhusgatan 6
411 13 Göteborg

CANEA Partner Group

”Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.” Vi erbjuder utbildning öppet och internt inom områdena: Strategi, Projektledning, Förändringsledning & Ledarskap Lean & Six Sigma Processer & Effektivisering Kvalitet Informationssäkerhet Miljö och Arbetsmiljö. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor...

Läs mer om CANEA och visa alla utbildningar.

Highlights