Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Diplomerad Bygg- och projektledare

Byggakademin, Rikstäckande
Längd
16 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
16 dagar
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Diplomerad bygg- och projektledare

Diplomerad Bygg- och projektledare

Diplomerad Bygg- och projektledare är utbildningsprogrammet för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom bygg- och projektledning. Programmet ger dig de färdigheter du behöver i rollen som kundens bygg- och projektledare med fokus på bygg- och projektledning, arbetsmiljö, teknik och juridik. Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad bygg- och projektledare från Byggakademin. Du ska då känna dig trygg i att ha rätt kunskaper för att bli en bra bygg- och projektledare.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningsprogrammet vänder sig till dig som är projektledare eller byggledare på beställarsidan med minst två års arbetslivserfarenhet och till dig som avser att bli beställare.

Kursinnehåll

Bygg- och projektledning i praktiken– kravkurs

 • Att vara kundens projektledare eller byggledare är en helt annan roll än att vara platschef hos entreprenören. Du ska ta tillvara beställarens intressen ur ett ekonomiskt perspektiv och förstås se till att du får rätt kvalitet i slutprodukten.
 • Utbildningen behandlar de specifika frågeställningar som det innebär att vara byggledare hos beställare.

Entreprenadjuridik grundkurs –kravkurs

 • Du lär dig tolka kontraktshandlingar och du lär dig mer om ersättningsformer. En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter är att du kan spelreglerna.
 • Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.

ABK 09 –kravkurs

 • ABK 09 är en kurs i konsulträtt som ger dig kunskap om beställarens och konsultens rättigheter och skyldigheter.
 • ABK009 är tillämplig från idéstadiet till avslutande detaljprojektering samt i utredningar, projektledning, byggledning och besiktning.
 • Genom att gå kursen och lära dig att upprätta korrekta konsultavtal kommer du att spara både tid och pengar.

AMA Anläggning 23 grundkurs –kravkurs

 • Vi går på en grundläggande nivå igenom AMA:s bakgrund, dess struktur med koder och rubriker samt hur den bör användas med avseende både på de regler som finns, till exempel pyramidregeln och på den beskrivningsteknik som rekommenderas.
 • Vi går igenom AMA:s roll i byggprocessen och studerar samordningen av olika aktörer. Vi tar upp gällande regler, avtal och hjälpmedel i byggprocessen som är bra att känna till.

AMA AF 21 –kravkurs

 • AMA är ett verktyg där beställaren på ett tydligt och kalkylerbart sätt kan beskriva vad som ska produceras och ställa krav på utförande, material och kontroll.
 • AMA är även ett verktyg som hjälper entreprenörerna att förstå vad de ska räkna på i sina anbud.
 • Kursen AMA AF 21 går igenom AMA´s uppbyggnad och hur AMA AF används. Kursen berör även generellt AMA´s roll och koppling till projekthandlingar såsom tekniska beskrivningar och mängdförteckningar.

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare –kravkurs

 • Du får kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbets-miljö.
 • Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
 • BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en bygg-arbetsmiljösamordnare.
 • Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för BAS-P och BAS-U enligt kraven AFS 1999:3, AFS 2020:1 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen –kravkurs

 • Kursen Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen vänder sig till företag i bygg- och anläggningsbranschen och ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.

BIM Projektering grundkurs

 • Jobbar du med projekteringsledning eller byggledning men känner att du inte behärskar de digitala verktygen?
 • Kursen ger dig en introduktion till digital hantering av modeller samt kunskap om hur information hanteras med BIM.
 • Hur bör man samarbeta i projekten för att få ut mesta möjliga av projektet och av kommande förvaltningsskede? Vad betyder de olika begreppen?

Geoteknik grundkurs

 • På Grundkurs Geoteknik lär du dig grundläggande geologi och jordartskännedom.
 • Grundkursen i Geoteknik tar upp tekniska egenskaper hos svenska jordar men också de metoder som finns för att kunna hantera schakter, utfyllnader och grundläggningsarbeten.

Förhandlingsteknik

 • Kursen ger dig grunderna inom förhandlingsteknik.
 • Under kursen går vi igenom olika faser i en förhandling och vad du ska tänka på i respektive fas.

Projekteringsledning

 • Projekteringsledning handlar mycket om ledarskap – att leda, styra, inspirera och samordna alla projektörers arbete mot ställda mål – och att kunna kommunicera.
 • Det är under projekteringsfasen man har störst chans att påverka byggnadens form och funktion och som projekteringsledare har du stor påverkan på det slutgiltiga resultatet.

Ritningsläsning grundkurs

 • För att riva eller bygga rätt och kostnadseffektivt måste du kunna läsa och förstå ritningar och kunna omsätta ritningarna till verkligheten.
 • Det är också viktigt att veta vad skillnaden är mellan olika handlingar såsom beskrivning, arkitektritningar, konstruktionsritningar, installationsritningar, PM men även gällande begrepp inom PBL, AMA, BBR och branschregler.

Kontrollansvarig enligt PBL

 • Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt.
 • Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften.

AMA Anläggning 23 & MER 23 fördjupning

 • Kursen riktar sig till dig som är beställare, projektör eller entreprenör och som redan har gått kurser i AMA och MER och/ eller har arbetat med systemen under en längre tid och behöver fördjupa dina kunskaper.
 • På kursen kommer vi att utgå från kontraktshandlingarna för att vi sedan borrar oss ned i respektive regelverk.

AMA Hus 24 

 • När du ska ta fram eller tolka upphandlingsunderlag och tekniska beskrivningar för husbyggnadsarbeten behöver du förstå hur referensverket AMA Hus är uppbyggd.
 • Kursen AMA Hus 24 fördjupning fokuserar på AMA Hus´s struktur och viktiga punkter med tydliga kopplingar till konkreta exempel som förklarar hur den skall användas i det dagliga arbetet.

LOU – offentlig upphandling för byggsektorn

 • Kursen LOU – offentlig upphandling för byggsektorn hjälper dig förstå lagens uppbyggnad, ger dig verktyg samt exempel från rättspraxis vilket kommer ge dig goda grundläggande kunskaper för att genomföra optimala upphandlingar och bli en vinnare både som upphandlare och entreprenör. På kursen blandar vi alltid teori med praktiska exempel och övningar.

Entreprenadjuridik fördjupning

 • Entreprenadjuridik fördjupning är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs som vi anpassar fortlöpande efter de senaste rättsfallen. På kursen lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06 och tar upp exempel från verkliga rättsfall och problem från entreprenörer.

Praktiskt ledarskap I

 • Vad skiljer jobbet som medarbetare från jobbet att vara platschef? Målstyrning genom att sätta mål och välja det viktigaste för verksamheten är en väsentlig del av ledarrollen. Tydliga mål i arbetet för-enklar för medarbetarna att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter. En bra ledare ska kunna hantera delegering och prioritering för att uppnå personlig effektivitet och få balans i livet.

Diplomutdelning

Efter genomfört utbildningsprogram utexamineras du och blir Diplomerad Bygg- och projektledare från Byggakademin. Du får ett inramat diplom som bevis på dina kunskaper.

Video

Upplägg

Agenda

Utbildningsprogrammet omfattar minst 16 kursdagar varav 7 kurser är kravkurser som måste ingå i programmet. Därutöver gör du din egen anpassning utifrån ytterligare 9 kurser som finns att välja bland i programinnehållet. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. När du har genomfört alla kursdagar får du ett inramat Diplom som bevis på dina kunskaper.

Praktisk information

Utbildningsstarten är flexibel för Diplomutbildningen. Om du redan har delar av utbildningen anpassar vi utbildningen efter dina behov. Du har också möjlighet att inom utbildningen komplettera med vissa kurser. Kursdagarna genomförs på våra öppna kurser i valfri takt. Kontakta en av våra utbildningsrådgivare så hjälper vi dig att skräddarsy ett utbildningspaket som passar dig.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad Bygg- och projektledare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Byggakademin
Vikingavägen 17c
133 33 Saltsjöbaden

Vi utbildar alla i byggsektorn. 

Byggakademin är ett utbildningsföretag för alla i byggsektorn med målet att ge bästa kompetensutveckling av högsta kvalitét. Utbildning är alltid en god investering och på Byggakademins kurser får du kunskap och verktyg som är praktiska och tillämpningsbara redan från första...

Läs mer om Byggakademin och visa alla utbildningar.

Highlights