Inga recensioner än

Revision och utvärdering av leverantörer

Bureau Veritas, Distans
Längd
2 dagar
Pris
12 500 SEK exkl. moms
Längd
2 dagar
Pris
12 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Fler och fler företag vill skydda sitt varumärke genom att följa upp att deras leverantörer verkligen arbetar efter de kritiker man kommit överens om i ett avtal. Direktiv från EU kommer för att säkerställa hållbarhet i leverantörsledet. "Direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet” fastställer en skyldighet för vissa företag att visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet och i sina värdekedjor i syfte att motverka negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljö

När man ska genomföra leverantörsrevisioner och/eller utvärdering av leverantörer kan uppdraget bestå i att följa upp de krav ni ställt på era leverantörer i avtal, kvalitetsgranskning och bedömning av leverantörers produkter och tjänster samt riskbedömning utifrån produktionsland och leveransmöjlighet.

Vid leverantörsbedömning tittar man på olika parametrar så som produktion, miljö, sociala förhållanden, ekonomi, kvalitet, risk samt leveransmöjlighet eller annat som ni själva, era kunder via avtal eller olika standarder kräver.

Genom att genomföra leverantörsrevisioner och årlig utvärdering får ni tydlig information om hur era leverantörer efterlever de krav ni ställer på dem samt den information leverantören gett till er är korrekt. Att genomföra leverantörsrevisioner på kritiska- och nya leverantörer ger er också trovärdighet gentemot era kunder eller uppdragsgivare.

I denna utbildning kommer vi att gå igenom det ni behöver för att starta ett sådant arbete genom att blanda teori med praktik och förse er med exempel och mallar så ni kan starta arbetet när ni kommer hem.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till er som arbetar inom inköp eller har en god kunskap om inköpsprocessen som tex. interna revisorer, kvalitets/miljö/arbetsmiljö funktioner.

Kursinnehåll

Utbildningsmål

Att deltagarna ska få kunskaper och färdigheter i hur du kan arbeta med leverantörsrevisioner och bedömning i sin verksamhet.

Utbildningen ger dig:

 • Insikt och kunskap om leverantörsavtalet
 • Kunskap om möjliga bedömningsområden
 • Kunskap om upplägg och genomförande av leverantörsrevisioner
 • Kunskap om upplägg och genomförande av leverantörsbedömning
 • Kunskap om viktiga riskbedömningsområden

Upplägg

 • Inköpsavtal - Hur bör det se ut och vad ska det innehålla
 • Grundläggande förutsättningar
 • Revisionsprocessen
 • Metod för utvärdering
 • Process för leverantörsutvärdering, nya och befintliga
 • Riskvärdering

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Revision och utvärdering av leverantörer, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Bureau Veritas
Fabriksgatan 13
41250 Göteborg

Gör dig redo för framtidens utmaningar

Bureau Veritas erbjuder ett brett utbud av kurser inom bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet och automotive. Vårt mål är att säkerställa att du med kurserna alltid är bäst i klassen och ständigt hålls uppdaterad. När du väljer kurser från...

Läs mer om Bureau Veritas och visa alla utbildningar.

Highlights