Praktisk arbetsmetod för genomförandet av civilrättsliga tvister – för engagerade och engagerande processjurister

BG Institute, i Stockholm (+1 orter)
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
Heldag
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
8 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Hur vi som jurister faktiskt praktiserar vårt yrke – och särskilt hanteringen av ”tvisten” – är kanske inte något vi dagligen överväger. Det finns dock goda skäl att fundera över hur vi kan utveckla vår arbetsmetod för att höja kvaliteten på vårt arbete med analys, utförande och presentation av talan i syfte att öka chanserna till ett framgångsrikt utfall i domstolsprocessen.

Under kursen presenteras ett antal riktlinjer för arbetet som ombud/rådgivare till klienter involverade i tvister– oavsett storlek, karaktär och rättslig ram – för att i största möjliga mån ge dig som processjurist förutsättningar att kunna utföra ett högkvalitativt arbete. Riktlinjerna konkretiseras i en praktiskt genomförbar arbetsmetod som ger det eftersträvade resultatet, dels för klienten, dels för oss själva. Med avstamp i ett ”klassiskt”, reaktivt synsätt på hur tvistefrågorna brukar behandlas lägger kursen fram ett alternativt synsätt som syftar till en mer proaktiv arbetsmetod.

Efterföljandet av dessa riktlinjer ökar chanserna för klienten att på ett tydligt och effektivt sätt nå framgång med sin talan, och därmed också möjligheten för din huvudman nå ett så bra ekonomiskt nettoresultat av tvisten som möjligt.

Riktlinjerna för arbetet i tvister är
 • Noggrannhet
 • Tydlighet
 • Kreativitet
 • Öppenhet
Kursen behandlar vidare hur du som processjurist kan presentera en beskrivning och förklarande bakgrund till tvisten – tvistens ”röda tråd” – som kan bli avgörande för utgången av tvisten. Detta har inslag av ”storytelling”, dvs. en kärnfull och trovärdig historia som fångar läsarens uppmärksamhet och som besvarar varför en viss utgång av tvisten framstår som den mest riktiga (”rättvisa”).

I övrigt innehåller kursen konkreta förslag på metoder, tips och rekommendationer för hur skriftliga och muntliga delar av talan kan struktureras och utformas. Därtill ligger stort fokus på hur processjuristen bör arbeta för att insamla, hantera och analysera information mot bakgrund av de påståenden som klienten eller motsidan för fram.

Kursen är uppdelad utifrån riktlinjerna för arbetsmetod med tyngdpunkt på praktiska exempel och övningar utifrån vanligt förekommande situationer och scenarion i en civilrättslig tvist.

Som deltagare får du kunskap om
 • Hur en beskrivande och övertygande bakgrund till den uppkomna tvisten kan läggas fram.
 • Hur den skriftliga delen av domstolsprocessen kan struktureras och utformas (t.ex. med hjälp av bilder, sammanställningar och andra hjälpmedel).
 • Vilken ton och språk som bör användas dels muntligen, dels i skriftväxlingen, för att lägga fram ens talan på ett s.k. ”sakligt partiskt” sätt.
 • De processuella verktygen till hands för att uppfylla riktlinjerna i föreslagen arbetsmetod.
 • Hur arbetet i processer kan projektledas (i mindre som större tvister).
Målgrupp:

Processjurister – advokater och biträdande jurister verksamma inom civilrätten som arbetar med tvistemålsprocess i domstol

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om civil- och processrätt

Syfte med utbildningen

Att få ökade kunskaper om hur processjurister bör och kan arbeta vid genomförandet av civilrättsliga tvister, och därmed också öka chanserna för ett framgångsrikt utfall av domstolsprocessen.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

8 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

8 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Praktisk arbetsmetod för genomförandet av civilrättsliga tvister – för engagerade och engagerande processjurister, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
BG Institute
Humlegårdsgatan 14
114 46 Stockholm

BG Institute – Sveriges ledande leverantör av juridiska utbildningar!

BG Institute har Sveriges största utbud av juridiska kurser för flera branscher och anlitar de främsta föreläsarna. Vi riktar oss till dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar och genomför kontinuerligt omfattande kundundersökningar för att alltid erbjuda det bästa...

Läs mer om BG Institute och visa alla utbildningar.

Highlights