ID06

ID06-ackrediterade utbildningar

ID06 är ett ID-kort för byggbranschen som ska användas av personer som befinner sig på en byggarbetsplats. Kortet är personligt och loggas med den enskilde anställdes utbildningshistorik och behörigheter. På detta sätt kan platschefen enkelt få en överblick över samtliga medarbetares utbildningsbevis för att säkerställa att särskilda arbetsmoment utförs av personer med lämplig utbildning. För att se utbildningsbevisen loggar platschefen eller arbetsledaren in i ID06-systemet.

För att en utbildning ska loggas på kortet krävs det att utbildningsarrangören är ackrediterad. För att underlätta för dig så har vi markerat samtliga utbildningar som är ackrediterade enligt ID06 med en symbol direkt i sökresultatet och inne på själva utbildningen.

Hur ser jag till att min utbildning registreras?

De enda som kan registrera en utbildning i utbildningsdatabasen är utbildningsföretaget som har hållit i utbildningen. Det är även utbildningsföretaget som är ansvarigt för att säkerställa att utbildningen uppfyller de krav från lagar och branschöverenskommelser som är tillämpliga. Har du gått en utbildning vänder du dig till den arrangör som höll i utbildningen för att erhålla registreringen.

Annonser