DevOps ® Fundamentals eLearning - (inkl certifiering)

Längd
Egen takt
Pris
5 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
5 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 5 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

DevOps® Fundamentals eLearning -  (inkl certifiering)

VAD ÄR DEVOPS?

DevOps är en kulturell och professionell rörelse som betonar kommunikation, samarbete och integration mellan mjukvaruutvecklare och IT-driftspersonal.

DevOps (en sammansättning av "development" och "operations") är ett arbetssätt för programvaruutveckling som kombinerar programvaruutveckling (Dev) med drift av informationsteknik (Ops). Målet med DevOps är att förkorta livscykeln för systemutveckling och samtidigt leverera programvaruversioner ofta, i nära anslutning till affärsmålen på ett snabbare, bättre och kostnadseffektivt sätt. DevOps arbetssätt bygger på tre kritiska framgångsfaktorer: kulturell förändring, förbättring av metoder och processer samt utnyttjande av automatiseringsteknik.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED DEVOPS?

DevOps strävar efter olika mål samtidigt:

 • Bättre IT-anpassning och bättre affärsrespons.
 • Snabbare, mindre och mer frekventa lanseringar.
 • Förbättrad:
 • Snabbare, snabbare, snabbare och snabbare utgivningar.
 • Kvalitet på kod, produkter och tjänster
 • Produktivitet
 • Kundtillfredsställelse
 • Anställdas tillfredsställelse
 • Mindre slöseri och färre fel
 • Lägre kostnader på lång sikt

Tillämpningen av DevOps kulturförändring, principer, metoder och verktyg gör det möjligt att uppnå flera mål:

 • Att svara på den ökade efterfrågan på kvalitetsprodukter och -tjänster inom programvaruområdet.
 • Att erkänna IT-funktionernas ömsesidiga beroende.
 • Att erkänna behovet av kulturella förbättringar.
 • Stödja och utnyttja agila, lean och IT-tjänsthanteringsmetoder (ITSM).
 • Uppmuntra användningen av automatisering.

UTBILDNINGSVÄG FÖR DEVOPS-CERTIFIERING

PeopleCert har utformat en uppsättning DevOps-behörigheter som återspeglar marknadens behov av att täppa till den kompetensbrist som många organisationer står inför och stödja förverkligandet av deras affärsmål genom att förbättra kommunikation, standardisering, samarbete och automatisering för att leverera mjukvaruprodukter av hög kvalitet bättre, snabbare och till en lägre kostnad.

För att återspegla behovet av detta växande arbetssätt har PeopleCerts DevOps-kvalifikationer strukturerats enligt följande:

DevOps Fundamentals

Kandidaterna får praktisk vägledning om hur man levererar effektiv DevOps genom 15 viktiga metoder.

DevOps Leadership

Kandidaterna får vägledning om hur man leder genomförandet av DevOps-metoder och hur man uppnår en kulturell förändring för bättre samarbete och kommunikation. (OBS: titta på vår DevOps Fundamentals & Leadership Combination-kurs)

DevOps Engineering

Kandidaterna får praktisk vägledning om hur automatiseringsverktyg används och hur dessa verktyg stöder DevOps-kulturen och DevOps-praxis.

PeopleCert DevOps Fundamentals

PeopleCert DevOps Fundamentals hjälper kandidaten att få en förståelse för vikten av kommunikation, samarbete, integration och automatisering i DevOps-rörelsen, som kritiska faktorer som förbättrar arbetsflödet mellan programvaruutvecklare och IT-driftspersonal och stöder organisationer i deras digitala omvandlingsresa.

DETALJER OM PEOPLECERT DEVOPS FUNDAMENTALS ONLINE-KURSEN

 • 120 dagar med tillgång till plattformen.
 • 7 lektioner (5,5 timmars video inspelad av en ackrediterad lärare).
 • Nedladdningsbara PDF-dokument med detaljerat innehåll (bilder, förklaringar) för varje lektion.
 • 1 officiell provskrivning
 • Övningar och lösningar
 • Tillgång dygnet runt

För att fullfölja kursen och få en optimal förberedelse för examen rekommenderar vi att du lägger ner minst 15 timmars studier.

Målsättningar

Innehavare av PeopleCert DevOps Fundamentals-certifieringen kommer att kunna visa sin kunskap, förståelse och praktiska tillämpning av:

 • DevOps historia och behov av DevOps
 • DevOps nyckelbegrepp
 • Affärsvärdet av DevOps
 • Begrepp som ligger till grund för C.A.L.M.S., The Three Ways, kontinuerlig leverans och räckvidden för hela stacken.
 • DevOps-kultur, transformerande ledarskap, DevOps-struktur och teamarbete.
 • Utvecklingen av DevOps-metoderna och de 15 grundläggande metoderna för DevOps.
 • Agil projektledning och Scrum-metodik
 • Nyckelbegrepp för molnteknik och virtualisering, automatisering av distributionspipeline och arkitektur för kontinuerlig leverans.

Vem riktar sig till

PeopleCert DevOps Fundamentals riktar sig till alla som vill bli en effektiv medlem i en DevOps-miljö och kräver att kandidaterna har och visar en gedigen kunskap och förståelse för DevOps-termer, principer, verktyg och metoder, samt visar sina tillämpningsfärdigheter för hur man använder verktyg effektivt och ändamålsenligt.

Innehåll

 • Kursintroduktion och vad är DevOps?
 • Hur brådskande det är att införa DevOps
 • Viktiga DevOps-principer och begrepp
 • Den fullständiga stacken: Människor och kultur
 • Hela stacken: Processer och metoder
 • Hela stacken: Teknik och automatisering
 • Sammanfattning och förberedelser för provet

PEOPLECERT DEVOPS FUNDAMENTALS ONLINE EXAMEN FORMAT

 • Varaktighet 60 minuter (90 minuter för kandidater som avlägger provet på ett annat språk än sitt modersmål).
 • Sluten bok
 • 40 flervalsfrågor
 • Godkänt resultat: 28/40 poäng - 70 %.


OMDÖME / RECENSIONER

"Great support of AVC and excellent interactive presentation, easy to understand, very useful"  Josephine Holm

"Kursen gav mig maximal information mot tentamen. Bra valuta för pengarna!" 

Sara Lindh

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om DevOps ® Fundamentals eLearning - (inkl certifiering), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Toresson
17 nov 2020
Mycket för pengarna

Utbildningen var väldigt givande för mig, effektiv och mycket bra!

Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights