Visar 1-5 av 5 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-5 av 5 träffar

En kurs i Brandfarliga arbeten, eller Hot Works som den heter på engelska, är en brandsäkerhetsutbildning som minimerar riskerna för brand. Konceptet togs fram av Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbranschen under 1990-talet för att minska de många skador som uppkom i samband med Brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Sedan det infördes har bränderna minskat med 80 %. Det visar på vilken väl värd investering det är att utbilda sig själv och sin personal.

Vad är Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten är ett samlingsbegrepp för arbeten som involverar uppvärmning eller gnistbildning som kan riskera att starta en brand. Exempel på arbetsmoment är svetsning eller lödning men även arbeten med snabbroterande verktyg som motorsåg eller slip.

De flesta stora försäkringsbolag ställer krav på att personalen som utför dessa arbetsmoment har utbildats i Brandfarliga arbeten. Det kallas även certifierade Brandfarligarbetare. Ett utfärdat certifikat för Brandfarliga arbeten gäller i fem år. När certifikatet går ut måste ny utbildning genomföras. Certifikat som utfärdats i våra grannländer Norge, Finland och Danmark är giltiga även i Sverige. Det finns dock en del skillnader mellan certifikaten som kan vara bra att känna till, mer finns att läsa på Brandskyddsföreningens hemsida.

Hot Works

Hot works is a loss prevention concept, developed by Brandskyddsföreningen and insurance companies in the 90’s. Hot works compose of work tasks involving heating or formation of sparks and is mandated by most insurance companies. Work tasks involves welding, weed burning, cutting and sawing among many others.

Both the person carrying out the hot work as well as the fire guard and permit issuer needs to have a valid certificate. To be awarded the certification, you need to complete a mandatory training and pass an exam. The certificate is then valid for 5 years, after which you need to redo the training and exam.

A Hot Works training course covers topics such as preemptive actions, firefighting techniques, roles and responsibilities and flammable goods.

Vem bör gå en kurs i Brandfarliga arbeten på engelska?

Krav på certifiering gäller såväl svenska som utländska arbetare. För personer som inte har svenska som modersmål är en Brandfarliga arbeten utbildning på engelska att rekommendera. Det finns även utbildningar på andra språk som exempelvis Brandfarliga arbeten på polska.

Det är inte enbart de personer som ska utföra Brandfarlig arbetet som ska ha genomgått utbildningen. Även arbetsledare och brandvakter behöver ha genomfört en utbildning. Arbetsledaren är beställarens representant och den som tillsammans med Brandfarligarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand. Arbetsledaren kallas i detta fall för tillståndsgivare. Brandvakten ser till att brand inte uppstår under eller efter arbetet och ser till att efterbevakning av arbetet utförs, så att inte en brand uppstår när Brandfarligarbetaren lämnar arbetsplatsen.

Vanligt innehåll i en Hot works course

En kurs i Brandfarliga arbeten på engelska skiljer sig inte från en kurs på svenska. Du får kunskap om hur bränder uppstår, vilka arbetsmoment som kan orsaka brand och hur du arbetar för att minimera riskerna för brand. Vanliga moment i en kurs är:

  • Brandsläckning och utrustning för släckning
  • Förebyggande arbete
  • Brandskyddsorganisation
  • Allmänt om brandfara vid Brandfarliga arbeten
  • Ansvar och säkerhetsregler
  • Brandfarliga varor och tätskiktsarbete
  • Prov och praktik
Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Vad är heta arbeten?
Brandskyddsföreningen

Tydliga exempel på heta arbeten är svets- och skärarbeten med gasolbrännare eller snabbgående verktyg som vinkel­slip och kapmaskiner eftersom de tidigare har orsakat många bränder. Andra exempel är inte lika självklara.

Läs mer