5 anledningar att satsa på internkommunikation

Kommunikation är minst lika viktig internt som externt. Stark internkommunikation leder till en fokuserad och effektiv organisation som anställda vill stanna kvar på.

Vill du ha engagerade medarbetare som känner sig trygga och inkluderade? Då är internkommunikation ett viktigt verktyg att utveckla inom er organisation. För att behålla viktig kompetens på företaget bör ni satsa på medarbetarens upplevelse så att de känner sig hörda och vill utvecklas inom organisationen.  

Vad är internkommunikation? 

Enkelt kan man beskriva internkommunikation som den kommunikation som sker internt inom en verksamhet. Ska ni anställa en ny chef? Internkommunikation innefattar hur ni förmedlar den information på ett effektivt sätt så att ingen på företaget känner sig förd bakom ljuset. Målet med internkommunikation är att alla medarbetare ska ha stor förståelse för verksamheten och känna sig inkluderade i diskussioner.

Utbilda dig inom internkommunikation

Internkommunikation är extra viktigt i dessa tider då många anställda arbetar en majoritet av sin tid hemifrån. För att undvika att anställda blir isolerade bör ni som företagsledare utveckla er internkommunikation så att företaget blir ett team med högt engagemang istället för en uppdelad organisation där missnöje råder bland de anställda. 

Därför ska ni satsa på internkommunikation 

1. Tydlig vision 

Varför finns företaget och vad gör ni för nytta? Generellt vill människor, speciellt den yngre generationen, arbeta med ett högre syfte och bidra till positiv förändring. Skapa en tydlig vision för ert företag och låt det genomsyra allt ni gör för att engagera era medarbetare. 

2. Värna om kompetensen! 

En stor anledning till varför ni bör satsa på internkommunikation är att det leder till nöjda medarbetare, och nöjda medarbetare stannar kvar på företaget. Det är hög konkurrens om kompetens och anställda som har arbetat på företaget under en längre tid är en tillgång som är värd att värna om. Om ni är öppna med kommande förändringar inom organisationen upplevs det med större sannolikhet som något positivt, om det istället hålls hemligt kan förändringar bli negativa upplevelser som leder till missnöje.  

3. Varumärkesbyggande 

Genom att aktivt arbeta med internkommunikation skapar ni en tydlig bild över vilka ni är även externt. Vilka är ni och vad står ni för? Hur är er företagskultur? Stark sammanhållning leder till ett tydligt budskap. Att anställda är nöjda och har en tydlig förståelse för företaget leder även till att de talar positivt om arbetsplatsen i sitt privatliv, något som kan locka andra till verksamheten.  

4. Gemensamma mål 

Om ni har tydliga mål som involverar hela företaget, snarare än mindre separata mål, skapas samhörighet och driv. När ni involverar så många som möjligt ökar även förståelsen för företaget, varför ni arbetar på det sättet ni gör och vad det förhoppningsvis ska leda till. Se även till att fira milstolpar och lyfta arbetet som bidrar till företagets gemensamma mål.  

5. Tvåvägskommunikation 

En ofantligt viktig anledning att satsa på internkommunikation är att ha öppna dialoger med era anställda. Detta leder till flera positiva konsekvenser, anställda känner sig mer säkra och hörda. Feedback och diskussioner blir en större del av arbetet och ni som arbetsgivare får mer information om hur era anställda upplever arbetet och arbetsmiljön. Att ha dörren öppen för dialog är bara positivt, se till att era anställda känner sig bekväma med att uttrycka sina åsikter.  

Se alla utbildningar inom kommunikation 

Gabrielle Längbo

Gabrielle Längbo

Digital Content Specialist (Visa mer)
Gabrielle har en bakgrund inom journalistik och arbetar nu som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Hon är utbildad inom journalistik och har även tagit flera kurser efter sin examen inom historia och franska. Hon skriver gärna om kompetensutveckling och om vikten av att aldrig sluta lära sig nya saker. Hon är född och uppvuxen i Stockholm men har bott i Paris under två år. Intressen inkluderar yoga, musik, film och historia. (Mindre)

Om

Gabrielle har en bakgrund inom journalistik och arbetar nu som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Hon är utbildad inom journalistik och har även tagit flera kurser efter sin examen inom historia och franska. Hon skriver gärna om kompetensutveckling och om vikten av att aldrig sluta lära sig nya saker. Hon är född och uppvuxen i Stockholm men har bott i Paris under två år. Intressen inkluderar yoga, musik, film och historia.

Annonser