Nyckeln till en lyckad exportsatsning

Är ditt företag på väg att göra en satsning inom export och import? Att vara dåligt förberedd kan få dyra och allvarliga konsekvenser. Vi reder ut vad du bör ha koll på, vilka vanliga misstag du ska undvika och delar med oss av expertens 5 bäst tips!

Kvinna som administrerar varor på lager

Är ditt företag på väg att göra en satsning inom export och import? Då är det viktigt att du har koll på de rätta förberedelserna. Att vara dåligt förberedd kan få dyra och allvarliga konsekvenser.

Att vara väl förberedd inför en exportaffär minskar risken för otrevliga överraskningar som att varorna fastnar i den utländska tullen eller att betalningen sker för sent alternativt uteblir helt. I förberedelserna av en lyckad exportsatsning finns en rad exporttekniska frågor att ta hänsyn till.

Förberedelser att tänka på

Några av de förberedelser du bör tänka på inför en exportsatsning är hur dokumentationen ska skötas och vilka villkor som finns för leverans, försäkring, betalning och tull.

Dokumentation

Exporterande och importerande företag kommer i kontakt med många olika typer av dokument. Genom kunskap om dokumentens funktion och utformning kan du minska kostnaderna och hantera krav från företagets affärspartner. Hantering av dokumentation involverar både obligatoriska och frivilliga dokument som fakturor, proformafakturor, packlistor, innehållsdeklarationer och intyg. I hanteringen ingår också arkivering av dokumenten och inte minst kunskap om hur de ska fyllas i och hur de samspelar med varandra.

Villkor för leverans, försäkring och betalning

Leverans-, försäkrings- och betalningsvillkor påverkar företagens affärer och lönsamhet på många sätt. Det finns till exempel leveransvillkor som reglerar fördelningen av kostnad och risk mellan säljare och köpare. Betalningsvillkor innefattar bland annat valutarisker och hantering av remburser, inkasso och bankgarantier. Utifall skador uppstår på exporterade eller importerade varor gäller det att ha koll på försäkringsvillkoren. Dessa inrymmer bland annat skyldigheter och ansvar hos olika aktörer, reklamationer, försäkringsvärde och friskrivningsregler.

Tullhantering

Om det finns brister inom tullhanteringen kan det leda till oönskade kostnader som felaktigt betald tull eller straffavgifter efter tullrevision. En snabb och säker tullhantering innebär en bra och uppdaterad tillämpning av det senaste regelverket. Korrekt klassificering och beräkning av tullvärde är också centrala delar av en bra tullhantering.

Utbildningstips – gå en utbildning online

Gå en utbildning online för att få stenkoll på hur du förbereder dig bäst inför en exportsatsning på dina egna villkor. Genom en onlineutbildning får du flexibilitet i ditt lärande och kan genomgå utbildningen hemifrån med med samma kvalitet och tillgång till kursmaterial. Onlineutbildningar för export:

Experten tipsar – misstagen du kan undvika

Peter Hellman

utbildning.se har intervjuat Peter Hellman från Västsvenska Handelskammaren, föreläsare och expert inom internationell handel, tull, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor samt effektiva processer för import och export. Vi frågade Peter om de vanligaste misstagen och de bästa tipsen inför en satsning på exportaffärer.

Vilka är de vanligaste misstagen inför en exportsatsning och vilka konsekvenser leder de till?

– De vanligaste misstagen som svenska exportörer gör är att man gör inte ”hemläxan” innan man går in i en affär. Detta leder ofta till situationer som innebär att affären riskerar att gå om intet, vilket i sin tur innebär att säljaren många gånger måste acceptera ökande kostnader som försämrar resultatet av affären. Jag har ett antal exempel som många gånger leder till bekymmer:

  • Man tänker inte på att välja en leveransregel (Incoterms) som harmonierar med det valda betalningsvillkoret.

  • Säljaren låter köparen ta hand om transporten när remburs (Letter of Credit) används som betalningssätt.

  • Säljaren tar inte reda på om det finns villkor eller restriktioner för varan i importlandet.

Peter Hellmans 5 bästa tips inför en exportaffär

  1. Ta reda på vad som gäller för er vara i importlandet, dvs. vilka tullregler och övriga villkor som gäller för varan.

  2. Säkerställ att betalningen kan ske utan problem, prata gärna med banken och fråga hur de ser på landet som sådant. Stäm också av med er bank hur de ser på er motparts bank, vill er bank hantera betalning från denna bank?

  3. Ta reda på vad som gäller för transporten av godset. Detta inbegriper transportsätt, samt transportkostnad från dörr till dörr. Detta oavsett vem som i slutändan kommer ta hand om transporten.

  4. Lita inte på någon annan, varken transportörer, speditörer och i synnerhet inte på köparen.

  5. Se till att allt som ni kommer överens med er motpart dokumenteras i ett juridiskt avtal, som ni kan luta er emot om motparten skulle ha annan åsikt än vad som är överenskommet.

Annonser