Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Kortkommandon i Excel – så effektiviserar du ditt arbete

Vill du också spara tid när du jobbar i Excel? Vi har sammanställt alla kortkommandon och genvägar du behöver för att effektivisera din dag. utbildning.se samlar ständigt tips och tricks som underlättar ditt arbete, håll utkik efter fler life hacks! 

 

Text

Dagens datum – CTRL + ;

Tid just nu – CTRL + SKIFT + :

Bekräftar cellen och förflyttar markören en rad nedåt – ENTER

Bekräftar celler och markören stannar kvar i samma cell eller fyller alla markerade celler med samma värde som aktiv cell – CTRL + ENTER

Bekräftar cellen och förflyttar markören ett steg upp – SKIFT + ENTER

Radbryter texten i cellen – ALT + ENTER

Avbryter pågående redigering i en cell eller i Formulärfältet – ESC

eller

Stänger öppen dialogruta eller meddelande fönster – ESC

 

Infoga och radera

Infogar blank (eller kopierade) rader / kolumner eller celler (beroende på markering)  – CTRL + SKIFT + Plus (+)

Raderar blank (eller kopierade) rader / kolumner eller celler (beroende på markering) – CTRL + Minus (-)

Visar Ersätt i dialogrutan “Sök och ersätt” – CTRL + H

 

Klipp och klistra

Klipper ut markerade celler – CTRL + X

Kopierar markerade celler – CTRL + C

Klistrar in innehållet och ersätter markering – CTRL + V

Visa Klistra in special i dialogrutan – CTRL + ALT + V

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen – CTRL + SKIFT + “

Använder Fyll nedåt och kopierar innehåll / formler och format från översta markerade cellen i valt område till alla cellerna i markerat område nedanför – CTRL + D

Använder Fyll höger och kopierar innehåll / formler och format från första markerade cellen i valt område till alla cellerna i markerat område höger – CTRL + R

 

Formler

Lägg till $ i en formel för att skapa en Absolut (fast) referens (tex $A$1) – F4

Stäng aktiv aktivitetsbok – CTRL + F4

Stäng alla aktiva arbetsböcker inklusive Excelfönstret – ALT + F4

Visa dialogrutan "Infoga funktion" – SKIFT + F3

Visa dialogrutan "Gå till" – F5

Återställ fönsterstorleken i aktiv arbetsbok – CTRL + F5

Beräknar alla formler i aktiv arbetsbok – F9

Beräknar alla formler i aktivt blad – SKIFT + F9

 

Annat

Ångrar senaste kommando eller text / siffra / formel – CTRL + Z

Återställer senaste "Ångra" eller "Gör om senaste"-kommando –  CTRL + Y

Redigerar aktiva cellen (från slutet av innehållet i cellen) – F2

Skapar ett diagram av data i aktuellt område i en separat diagramblad – F11

Infoga ett nytt blad i arbetsboken – Skift + F11

Öppna VBA –  ALT + F11

 

Format

Visa dialogrutan Formatera celler – CTRL + 1

Procentformat på tal (utan decimaler) – CTRL + SKIFT + %

Datumformat dag, månad, år – CTRL + SKIFT + #

Talformat med två decimaler och tusentalsavgränsare (minustecken framför negativa tal) – CTRL + SKIFT + !

 

Navigera och markera

Markera hela kolumnen för aktiv cell – CTRL + Mellanslag

Markera hela raden för aktiv cell – SKIFT + Mellanslag

Markera celler (från och med och till och med) – SKIFT + Pil

Förflyttar markören till sista ifyllda cellen i dataområdet – CTRL + Pil

Förflytta till sista / första ifyllda cellen i kolumnen – CTRL + Vänster / Höger

Förflytta till sista / första raden – CTRL + Upp / Ned

Ökar markeringen till sista ifyllda cellen i samma rad / kolumn som den aktiva cellen, eller om nästa cell är tom, ökar markeringen till och med nästa ifyllda cell – CTRL + SKIFT + Pil

Förflytta markören en skärm upp / ned – PAGE UP / DOWN

Förflytta markören en skärm till höger – SKIFT + PAGE UP / DOWN

Markera hela bladet – CTRL + A

Väljer aktuellt område runt den aktiva cellen (dataområdet som omsluts av tomma rader och tomma kolumner) – CTRL + SKIFT + *

Förflyttar markören till första kolumnen i raden (tex A) – HOME

Förflytta markören till första cellen i Bladet (tex A1) – CTRL + HOME

Utöka markeringen till början av bladet – CTRL + SKIFT + HOME

Förflytta markören till sista cellen i bladet – CTRL + END

Utöka markeringen till sista cellen i bladet – CTRL + SKIFT + END

 

Arbetsbok

Förflytta markören en skärm till höger / vänster i ett blad – ALT + PAGE UP / DOWN

Aktiverar nästa blad i en arbetsbok – CTRL + PAGE UP / DOWN

Skapar en ny tom arbetsbok – CTRL + N

Visa dialogrutan Öppna – CTRL + O

Stänger aktiv arbetsbok – CTRL + W

Spara aktiv arbetsbok med samma filnamn, sökväg och filformat – CTRL + S

Visar dialogrutan Spara som – F12

Stänger aktivt fönster – CTRL + F4

Stänger Excel – ALT + F4

Växlar till nästa öppna fönster – CTRL + TAB

Växlar till föregående öppna fönster – CTRL + SKIFT + TAB

  

Hitta grundkurser i Excel

Senast uppdaterad: 08 maj 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-09-03

Topp 20: hetaste kompetenserna för utvecklare 2019

Vi har rotat oss igenom närmare 2 000 annonser för utvecklare och programmerare. Detta gör vi för att kartlägga de hetaste kompetenserna för utvecklare 2019. Det har hänt en hel del i årets lista jämfört med 2018, delvis på grund av att vi förfinat våra parametrar men också för att rollen som utvecklare verkar gradvis förändras.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-14

ABB förbättrar förutsättningarna för fler kvinnor inom teknikbranschen

Tekniska arbetsgivare har ofta svårt att jämna ut klyftan mellan antalet kvinnor och män. Att få fler kvinnor intresserade inom teknikyrken är ett sätt att motarbeta trakasserier och bana vägen för en mer jämställd bransch. Teknikföretaget ABB öppnar dörrar för kvinnor i slutet av sina tekniska utbildningar men i början av sina karriärer. Teknikbranschen anses ofta vara långt ifrån jämställd.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!