Kortkommandon i Excel – så effektiviserar du ditt arbete

Vill du också spara tid när du jobbar i Excel? Vi har samlat alla kortkommandon och genvägar du behöver för att effektivisera din dag. 

Kortkommandon och genvägar kan spara dig massor av tid och energi när du jobbar mycket i Excel. Här har vi listat kortkommandon för text, formler, format, navigation och mer!

Hitta utbildningar i Excel

Text

Dagens datum – CTRL + ;

Tid just nu – CTRL + SKIFT + :

Bekräftar cellen och förflyttar markören en rad nedåt – ENTER

Bekräftar celler och markören stannar kvar i samma cell eller fyller alla markerade celler med samma värde som aktiv cell – CTRL + ENTER

Bekräftar cellen och förflyttar markören ett steg upp – SKIFT + ENTER

Radbryter texten i cellen – ALT + ENTER

Avbryter pågående redigering i en cell eller i Formulärfältet – ESC

eller

Stänger öppen dialogruta eller meddelande fönster – ESC

Infoga och radera

Infogar blank (eller kopierade) rader / kolumner eller celler (beroende på markering)  – CTRL + SKIFT + Plus (+)

Raderar blank (eller kopierade) rader / kolumner eller celler (beroende på markering) – CTRL + Minus (-)

Visar Ersätt i dialogrutan “Sök och ersätt” – CTRL + H

Klipp och klistra

Klipper ut markerade celler – CTRL + X

Kopierar markerade celler – CTRL + C

Klistrar in innehållet och ersätter markering – CTRL + V

Visa Klistra in special i dialogrutan – CTRL + ALT + V

Kopierar värdet från cellen ovanför den aktiva cellen – CTRL + SKIFT + “

Använder Fyll nedåt och kopierar innehåll / formler och format från översta markerade cellen i valt område till alla cellerna i markerat område nedanför – CTRL + D

Använder Fyll höger och kopierar innehåll / formler och format från första markerade cellen i valt område till alla cellerna i markerat område höger – CTRL + R

Formler

Lägg till $ i en formel för att skapa en Absolut (fast) referens (tex $A$1) – F4

Stäng aktiv aktivitetsbok – CTRL + F4

Stäng alla aktiva arbetsböcker inklusive Excelfönstret – ALT + F4

Visa dialogrutan "Infoga funktion" – SKIFT + F3

Visa dialogrutan "Gå till" – F5

Återställ fönsterstorleken i aktiv arbetsbok – CTRL + F5

Beräknar alla formler i aktiv arbetsbok – F9

Beräknar alla formler i aktivt blad – SKIFT + F9

Annat

Ångrar senaste kommando eller text / siffra / formel – CTRL + Z

Återställer senaste "Ångra" eller "Gör om senaste"-kommando –  CTRL + Y

Redigerar aktiva cellen (från slutet av innehållet i cellen) – F2

Skapar ett diagram av data i aktuellt område i en separat diagramblad – F11

Infoga ett nytt blad i arbetsboken – Skift + F11

Öppna VBA –  ALT + F11

Format

Visa dialogrutan Formatera celler – CTRL + 1

Procentformat på tal (utan decimaler) – CTRL + SKIFT + %

Datumformat dag, månad, år – CTRL + SKIFT + #

Talformat med två decimaler och tusentalsavgränsare (minustecken framför negativa tal) – CTRL + SKIFT + !

Navigera och markera

Markera hela kolumnen för aktiv cell – CTRL + Mellanslag

Markera hela raden för aktiv cell – SKIFT + Mellanslag

Markera celler (från och med och till och med) – SKIFT + Pil

Förflyttar markören till sista ifyllda cellen i dataområdet – CTRL + Pil

Förflytta till sista / första ifyllda cellen i kolumnen – CTRL + Vänster / Höger

Förflytta till sista / första raden – CTRL + Upp / Ned

Ökar markeringen till sista ifyllda cellen i samma rad / kolumn som den aktiva cellen, eller om nästa cell är tom, ökar markeringen till och med nästa ifyllda cell – CTRL + SKIFT + Pil

Förflytta markören en skärm upp / ned – PAGE UP / DOWN

Förflytta markören en skärm till höger – SKIFT + PAGE UP / DOWN

Markera hela bladet – CTRL + A

Väljer aktuellt område runt den aktiva cellen (dataområdet som omsluts av tomma rader och tomma kolumner) – CTRL + SKIFT + *

Förflyttar markören till första kolumnen i raden (tex A) – HOME

Förflytta markören till första cellen i Bladet (tex A1) – CTRL + HOME

Utöka markeringen till början av bladet – CTRL + SKIFT + HOME

Förflytta markören till sista cellen i bladet – CTRL + END

Utöka markeringen till sista cellen i bladet – CTRL + SKIFT + END

Arbetsbok

Förflytta markören en skärm till höger / vänster i ett blad – ALT + PAGE UP / DOWN

Aktiverar nästa blad i en arbetsbok – CTRL + PAGE UP / DOWN

Skapar en ny tom arbetsbok – CTRL + N

Visa dialogrutan Öppna – CTRL + O

Stänger aktiv arbetsbok – CTRL + W

Spara aktiv arbetsbok med samma filnamn, sökväg och filformat – CTRL + S

Visar dialogrutan Spara som – F12

Stänger aktivt fönster – CTRL + F4

Stänger Excel – ALT + F4

Växlar till nästa öppna fönster – CTRL + TAB

Växlar till föregående öppna fönster – CTRL + SKIFT + TAB

Hitta grundkurser i Excel


Annonser