Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Förvaltningsrätten och Europarätten

VJS – en del av Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
6 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kontakta VJS för mer information - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

FÖRVALTNINGSRÄTTEN OCH EUROPARÄTTEN

Med EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt följer också nya inslag i förvaltningsrätten. EU-rätten innehåller idag ett relativt stort antal krav på medlemsstaternas myndigheter, inte bara vad gäller materiella förvaltningsrättsliga principer, utan också vad gäller krav på handläggning och skydd för enskildas processuella rättigheter.

I EU-rätten är enskildas processuella rättigheter kodifierade i Art. 41 EU-stadgan (bestämmelser som rör god förvaltning). Dessa är minimiregler som är relevanta vid all tillämpning av EU-rätt i medlemsstaterna, liksom när EU-institutionerna själva agerar gentemot enskilda. Vidare ställer de EU-rättsliga kraven på rätten till effektivt rättsmedel och domstolsprövning av förvaltningsbeslut krav även på medlemsstaternas förvaltningar.

Syftet med kursen är att ge en systematisk översikt över de krav som den EU-rättsliga regleringen av processuella rättigheter ställer på nationell förvaltningsrätt, och dess betydelse för svensk rätt.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.

Plats

Centrala Stockholm 

Utdrag från programmet

9.00 - 9.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.30-10.45 Förmiddagens program

Förvaltningsrätten och EU
- Förhållandet mellan EU-rätten och nationell förvaltningsrätt

Olika typer av beslut
- Beslut och deras verkan i tiden

 • Slutliga
 • Interimistiska 


- Beslut och deras effekter 
Gynnande beslut

 • Beslut rörande tillsyn och kontroll
 • Betungande beslut 
 1. Repressiva beslut
 2. Preventiva beslut
 3. Beslut som innebär återkallelse av tillstånd/förmåner etc


Processuella rättigheter och handläggningsregler
- Rätten till god förvaltning
- Rätten till domstolsprövning
- Rätten till effektivt rättsmedel

Ca 10:45 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Förmiddagens pass (fortsättning)


12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:45 Eftermiddagens program:
God förvaltning: omsorg, helhetsperspektiv och objektivitet
- Myndigheternas utredningsskyldighet: bevisbörda: motiveringsskyldighet, rättsmedel
- Kommunikationsskyldigheter vid handläggning
- Rätten att bli hörd
- Rätten till försvar
- Rätten till aktinsyn
- Handläggning inom rimlig tid

Slutliga beslut
Interimistiska beslut
- Kommunikation av beslut
- Myndigheternas motiveringsskyldighet Handläggningsfel
- Effekter av handläggningsfel

Handläggningsfel

 • Effekter av handläggningsfel
 • Ogiltighet
 • Inhibition
 • Skadestånd


Ca 14:45 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:30

Eftermiddagens program (fortsättning)

16:30 - 16:45

Avslutande frågestund

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Förvaltningsrätten och EU
 • Olika typer av beslut
 • Processuella rättigheter och handläggningsregler
 • God förvaltning: omsorg, helhetsperspektiv och objektivitet
 • Handläggningsfel
 • Effekter av handläggningsfel

Investering

7 900 kr exkl. moms.

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Kursledare är Carl Lebeck, jur. kand. Carl har mastersexamina från Oxford University och Harvard Law School. Han är doktorand i statsrätt vid Stockholms Universitet och försteamanuensis (lektor) i rättsvetenskap vid Högskolan i Lillehammer.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förvaltningsrätten och Europarätten, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Alex Ljungvall
(5)
Mkt bra!

VJS – en del av Norstedts Juridik

VJS – en del av Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad kunskap...


Läs mer om VJS – en del av Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS – en del av Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 876 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar