Dagvatten och skyfall i gaturummet

Studia, Distans
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Hur gaturummet förvaltas och utvecklas är centralt för att klara uppgiften att hantera mer dagvatten och förhindra översvämning vid skyfall på kommunens gator. Under denna kurs får du ökad kunskap om hur du kan arbeta med olika praktiska verktyg och metoder för effektiv avvattning av gaturummet i ett förändrat klimat.

Med de klimatförändringar vi ser redan idag, behöver vi öka möjligheterna att omhänderta mer vatten i gaturummen. Detta är ofta utmanande eftersom vi arbetar i miljöer med en befintlig infrastruktur, många hårdgjorda ytor och en ofta ganska begränsad budget.

Du som förvaltar kommunens gatuinfrastruktur vet att det finns ett stort behov av att utveckla våra gator så att vi kan hantera den ökade mängden vatten på ett bättre sätt. De flesta kommuner har tagit fram en dagvattenstrategi och skyfallsplan, och det ligger nu på väghållaren att uppfylla sina delar av planerna.

Vatten i vår stadsmiljö behöver inte vara något negativt. När vattnet leds till rätt plats förebygger vi översvämningar, samtidigt som vi kan använda vattnet för att till exempel minska konsekvenserna vid torka eller värmeböljor. Dessutom skapar vi bättre förutsättningar för att kunna rena större mängder av dagvattnet.

Under kursen får du ta del av många olika praktiska exempel och lärdomar från lösningar och åtgärder som andra kommuner har arbetat med, för att kunna hantera en ökad mängd vatten i gaturummet och undvika översvämningar vid skyfall.

Flera av landets kunniga experter föreläser, och du kommer även få många möjligheter till diskussion kring aktuella frågor med både föreläsare och kollegor från andra kommuner runt om i landet.

Ur kursens innehåll:

  • Skyfallshantering – hur utvecklar vi gaturummet för att kunna hantera stora mängder vatten?
  • Skyfalls- och översvämningskartering – hur får vi kunskap om var vattnet rinner och samlas?
  • Blågröngrå system – hur fungerar BGG-systemet i gatumiljön?
  • Anläggning, drift och underhåll av innovativa dagvattenlösningar
  • Bärighet och vatten – hur påverkas konstruktionen?
  • Ombyggnation i befintlig gatuinfrastruktur för ökad avvattning – vad ska vi satsa på?
  • Dagvattenflöde – hur kan du göra enklare beräkningar?
  • Drift och underhåll av gaturummet i ett förändrat klimat – hur planera för nya behov?

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

15 november, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Varför välja Studia?

Distansutbildningar

Nöjd kund-garanti

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att förvalta kommunens gaturum, till exempel som gatuförvaltare, gatuingenjör, driftingenjör, projektledare och gatuchef. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen.

Kursledare

Johan Kjellin 
Specialist vattenströmning och klimatanpassning, Tyréns AB

Kent Fridell
Landskapsingenjör och specialist inom Blågröngrå infrastruktur, Edge

Erik Simonsen
Senior utvecklingsledare, Ph.D/MSc, Heidelberg Materials Cement Sverige

Thomas Blomqvist
Landskapsarkitekt och projektledare inom anläggning, Forma Landskap

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Dagvatten och skyfall i gaturummet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...

Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Highlights