Dagvatten och skyfall i detaljplanering - Från dagvattenutredning till genomförande och drift av hållbara dagvattenlösningar

Studia, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
10 990 - 12 990 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 april, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
2 dagar
Pris
10 990 - 12 990 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
16 april, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 10 990 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

I alla detaljplaner som tas fram idag behöver vi planera för ökade vattenflöden och för att uppnå god vattenstatus i recipienten. Det ställer nya krav på kunskap om både juridik och teknik för att rätt anpassade dagvattenlösningar ska komma på plats, som både kan fördröja och rena dagvattnet.

Dagvattenhanteringen är en svår fråga att hantera i de flesta detaljplaneprocesser, eftersom den ökade mängden rinnande vatten påverkar såväl planområdet som omgivningen och recipienten. Finns inte dagvattenlösningar på plats som är rätt dimensionerade, riskerar fastigheter att översvämmas och vattenkvaliteten att försämras i recipienten. Dagvatten innehåller alltid föroreningar, och det ställs nu högre krav kring fördröjning och rening av dagvattnet vid exploatering, på grund av ökade flöden och skärpta vattenkvalitetsmål.

Under denna kurs ökar du din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa dagvattenfrågan i detaljplaneprocesser, så dagvattenlösningarna verkligen genomförs i byggprojektet och att driften av dagvattenanläggningarna säkerställs.

Ur kursens innehåll:

 • Genomgång av lagstiftningen som reglerar dagvattenfrågor vid planering och exploatering
 • Vad är en miljökvalitetsnorm för vatten? Hur påverkar detta dagvattenhanteringen i fysisk planering och detaljplanearbetet?
 • Lagliga och lämpliga planbestämmelser för att hantera dagvattenfrågor i plankartan
 • Hur lösa dagvattenhanteringen vid detaljplanering och säkra förvaltningen av dagvattenanläggningarna – i praktiken?
 • Dagvattenutredning vid detaljplanering – vad bör utredningen innehålla för att bli ett bra beslutsunderlag?
 • Välfungerande öppna gröna dagvattenlösningar – hur ska de dimensioneras, anläggas och förvaltas?
 • Hur arbeta i detaljplaneskedet för att klimatanpassa bebyggelse utifrån risker för skyfall och översvämningar?
 • Hur säkerställer du genomförandet och driften av dagvattenlösningen vid planens genomförande?

Efter kursen har du ökat din kunskap om hur du kan arbeta för att lösa frågan om dagvatten i detaljplaneprocesser, så att fastigheter inte riskerar att översvämmas och vattendragen inte belastas av exploateringen.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

16 april, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

16 april, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Varför välja Studia?

Distansutbildningar

Nöjd kund-garanti

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med hantering av dagvattenfrågor vid detaljplanering, som till exempel VA-ingenjör, utredningsingenjör, projektingenjör/projektledare, planarkitekt, klimatanpassnings- eller miljöstrateg. Även andra som arbetar inom kommunen, på länsstyrelsen eller som konsult är välkomna till kursen.

Kursledare

Jonas Christensen
Jurist, Ekolagen Miljöjuridik AB

Irina Persson
Utredningsingenjör dagvatten, Uppsala vatten

Hannes Öckerman
Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och miljökonsult, WRS

Daniel Lundqvist
Civilingenjör inom naturresursteknik, SWECO

Thomas Blomqvist
Landskapsarkitekt och projektledare inom anläggning, Forma Landskap

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Dagvatten och skyfall i detaljplanering - Från dagvattenutredning till genomförande och drift av hållbara dagvattenlösningar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...

Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Highlights