Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – fördjupning

SIPU, Distans (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
2 dagar
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
12 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Från 11 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – fördjupning

I denna utbildning i tillsyn djupdyker vi i processer, svårbedömda exempel och ofta återkommande rättsfall för exempelvis ovårdade tomter, förfallna fastigheter och svartbyggen. Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hantera komplexa tillsynsärenden.

Därför ska du gå utbildningen:

 • Tillsynsverksamhet är komplex och konfliktfylld; lär dig hantera tillsyn odramatiskt och rättssäkert
 • Fatta rätt beslut och leda processer framåt mot mål, även om handläggningen tar tid
 • Bli tryggare i din roll för din och motpartens skull
 • Få fördjupad kunskap om komplicerade fall
 • Få exempel på framgångsrika metoder för svåra tillsynsärenden
 • Diskutera rättsfall och övningar i att skriva rättssäkert

En utbildning för dig som vill lära dig mer om tillsynshandläggning inom PBL och att hantera komplexa ärenden inom tillsyn

Inom tillsynsarbetet uppstår det ofta komplicerade situationer och svårbedömda fall där det är lätt att köra fast. På den här utbildningen djupdyker vi därför i komplicerade och svårbedömda exempel och efterföljande processer. Vi diskuterar även ofta återkommande överträdelser, exempelvis ovårdade tomter, förfallna fastigheter och svartbyggen.

Utbildningen är workshopbaserad vilket innebär att ditt eget bidrag och deltagande är en viktig del. Vi går även igenom rättssäkert skrivna beslut och analyserar svårare rättsfall för att du ska få verktyg att bli tryggare i din roll. Du lär dig även att fatta rätt beslut och hantera enskilda fall med bättre resultat både för tillsynsmyndigheten och berörda fastighetsägare.

Denna utbildning vänder sig till dig som har god kännedom om PBL och ett par års erfarenhet av tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde. För dig som är ny eller vill uppdatera dig på grunderna erbjuder vi även den mer grundläggande utbildningen Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – grund.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

12 november, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kontakta oss för mer information

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen är för dig som:

främst har arbetat ett par år med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområde och vill fördjupa dina kunskaper så som bygglovshandläggare, bygglovsinspektör, byggnadsingenjör, tillsynshandläggare, tillsynskoordinator, jurist, bygglovskoordinaor, handläggare, bygglovsarkitekt eller strandskyddshandläggare.

Kursinnehåll

Metod och psykologi vid tillsyn inom PBL

 • Identifiera sakfrågan, lösning och strategi tidigt för en effektiv tillsyn
 • Lägg upp en handlingsplan för ärendet?
 • Lägg upp en preliminär tidsplan och driv processen framåt för bästa resultat
 • Vad krävs för att fatta rätt beslut?
 • Vad är syftet med tillsyn – intäkt  eller resultat?

Korrekt hantering av tillsynsarbetet

 • Självrättelse, föreläggande eller byggsanktionsavgift?
 • Bevisbörda och preskription
 • Så arbetar du effektivt med utredning och dokumentation
 • Uppföljning, verkställande och särskild handräckning

Ovårdade tomter

 • Diskussion och rättsfall
 • Fastighetsägare som är typiska »samlare«
 • Är tomten ovårdad? Betydelse av  läge och omgivning

Förfallna byggnader

 • Fördjupande diskussion utifrån 8 kap. 14 § PBL gällande underhåll och varsamhet
 • När anses en byggnad vara förfallen?
 • Hur långt bör underhållet anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets särskilda ärenden?

Olovlig byggnation/svartbyggen

 • Hur hanterar du svartbyggen som ligger i gränslandet?
 • Preskriptionstid och bygglov i efterhand

Korrekt formalia

 • Rättssäkra föreläggande?
 • Delgivning – »vanlig« och förenklad delgivning, i utlandet, av dödsbo, när mottagaren ej nås

Upplägg

Tid:

kl. 09.00 – 16:00

Digitalt klassrum – med känslan av att du är på plats

Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter.

Gå en hel utbildning och tillgodogör dig viktig kompetensutveckling utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett digitalt klassrum där du följer föreläsningar, kan ställa frågor och diskutera med utbildningsledare och andra deltagare.

Vi på SIPU visar dig vägen till det digitala klassrummet och hjälper dig med eventuella ljud/bild-inställningar för att du ska kunna vara med på bästa sätt. I våra digitala klassrum har du självklart lika bra möjlighet att delta interaktivt som i fysiska klassrum. Du kommer att kunna ställa dina frågor till våra ledande experter och och andra deltagare via både chat-funktion och mikrofon.

Kursledare

Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner.

Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde – fördjupning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
SIPU
Convendum
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

SIPU

Vi skapar utbildningar för dig inom offentlig och privat sektor – utifrån ditt behov av kompetensutveckling. Med en omfattande utbildningskatalog, framförallt för offentlig sektor, genomför vi cirka 300 utbildningar om året. Vi har över 45 års erfarenhet som utbildningsleverantör. Utbildningarna genomförs...

Läs mer om SIPU och visa alla utbildningar.

Highlights