Hållbart Ledarskap - på distans

Längd
6 dagar
Pris
21 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 maj, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
6 dagar
Pris
21 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 maj, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 21 000 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Hållbart ledarskap i en föränderlig omvärld 

Att vara chef idag innebär att ställas inför krav från olika håll, komplexa arbetsuppgifter och ständiga dilemman att hantera – ofta med ett högt tempo och ibland motstridiga förväntningar. Att leda med både gott resultat och bibehållen balans i och utanför arbetet är en utmaning. Vi möter ett stort behov hos chefer att arbeta med strategier för att skapa en balanserad arbetssituation med hållbarhet över tid, vilket ger möjlighet till effektiva ledarbeteenden och nära, engagerat ledarskap. Forskning visar tydligt att chefer som upplever arbetssituationen som hållbar, har stor positiv påverkan på hela organisationens utfall och medarbetarnas motivation, engagemang och välbefinnande.

Med utgångspunkt från modern ledarskaps- och arbetslivsforskning erbjuds du under denna ledarutvecklingsinsats, insikter och verktyg för att hantera de utmaningar som dagens ledarskap innebär. Fokus ligger på att utforska egna utvecklingsområden för ett långsiktigt hållbart ledarskap och hitta nya strategier för att hantera inre och yttre krav på prestation på ett balanserat sätt. Hur kan vi leda effektivt för bra resultat och samtidigt bibehålla arbetsglädje, hälsa och välbefinnande hos oss själva och dem vi leder? Hur kan vi skapa ett ledarskap som är stimulerande och hållbart över tid? Hur kan vi dra nytta av att skifta perspektiv från fokus på stress till fokus på återhämtning och resiliens? Vad säger forskningen och vad får det för betydelse i praktiken för mig som chef? Dessa frågor utforskas i små grupper där teori varvas med reflektion, erfarenhetsutbyte och upplevelsebaserade praktiska moment. 

Att utbyta erfarenheter, insikter och strategier med andra chefer i ett tryggt sammanhang, brukar vid utvärdering tas upp som en av de saker som bidragit mest under ledarutvecklingsinsatsen, också av de deltagare som inledningsvis var tveksamma till gruppformatet och därför övervägde individuell chefscoaching. Hållbart Ledarskap kan genomföras som en öppen ledarutvecklingsinsats med chefer från olika organisationer och branscher eller skräddarsys för en grupp chefer från en och samma organisation. 

Hållbart Ledarskap leds av organisationspsykologer, leg. psykolog, som är specialiserande i organisation och ledarskap vilket innebär en unik kompetens vad gäller förståelsen för mänskliga beteenden i det organisatoriska sammanhang som ledaren verkar i.

5 tillfällen termin kl. 9:00-12:00 (samma tid samtliga datum)

Uppföljning efter ca 5 månader för uppföljning av handlingsplan, återkoppling och vidmakthållandeplan.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

15 maj, 2024

  • Onlineutbildning
  • Distans

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef eller har arbetsledande uppgifter, samt upplever ett behov av att förändra eller hjälp att vidmakthålla en balanserad arbetssituation. Kursen är öppen för chefer på olika nivåer samt med olika grad av erfarenhet.

Kursledare

Sofie Gedda, Leg psykolog/Organisationspsykolog
Sofie är erfaren organisationspsykolog, med specialistkunskap inom arbets- och organisationspsykologi, som arbetar med att stärka och utveckla ledare, grupper och organisationer att nå sina mål.
Har du frågor om kursen, ring Sofie på: 070-998 96 97

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Hållbart Ledarskap - på distans, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Psykologpartners W & W AB
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Psykologpartners

Psykologpartners har spetskompetens inom psykologi. Inom psykologins alla delar. Vi ger både längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda utifrån organisationers behov. Spetskompetens inom utbildning, handledning och psykologisk behandling med hjälp av Sveriges bästa psykologer. Vi erbjuder Utbildning för dig psykiatri, vård- och...

Läs mer om Psykologpartners W & W AB och visa alla utbildningar.

Highlights