Visa utbildning.se som: Mobil

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Kort om utbildningen
4 dagar
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert har utvecklats speciellt för att förse marknaden med en utbildning på expertnivå inom maskinsäkerhet och för att möjliggöra att de som slutför utbildningen skall kunna påvisa sina färdigheter genom en oberoende certifiering.

“CMSE®  är en globalt erkänd certifieringsutbildning, som erbjuder en varaktig 360°-överblick över maskinsäkerhetsområdet.

Ett världsomspännande partnerskap inom maskinsäkerhetsområdet

Samarbetet mellan Pilz och TÜV NORD säkerställer en internationellt standardiserat kvalitet på kvalifikationen CMSE® - Certified Machinery Safety Expert. Alla områden från riskanalys via framtagning av säkerhetskoncept till korrekt "drifttagning"av maskiner och anläggningar täcks in inom ramen för detta expertforum under fyra dagar. Kursledarna har omfattande erfarenhet inom maskinsäkerhetsområdet. De förmedlar de nödvändiga kunskaperna med hjälp av projektexempel, för att du på seminariet även skall få praktisk förståelse utöver teoretiska kunskaper.

Kompetensbevis för att främja din karriär

Med titeln CMSE® - Certified Machinery Safety Expert kan du styrka din kompetens för maskinsäkerhetens hela livscykel. När du har klarat slutprovet med godkänt resultat, får du ett av TÜV NORD utfärdat certifikat, som är internationellt accepterat.

Målgrupp

Kursen vänder sig deltagare med dokumenterad erfarenhet kring maskinsäkerhetsområdet. Dessutom riktar den sig till personer som är ansvariga för maskinsäkerhet, som t.ex.:

 • konstruktörer (mekanik och el)
 • projektledare
 • ansvariga för dokumentation och överensstämmelse
 • systemintegrerare
 • säkerhetsansvariga
 • alla som deltar i CE-processen
 • skyddsombud

Kursinnehåll

 • Säkerhetslagstiftning
 • Krav på maskinsäkerhet
 • Riskbedömning
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (arbetsmiljö)
 • Säkerhetssystem och elektrisk säkerhet
 • Functional Safety: Styrsystem, Pneumatiska och Hydrauliska system

Övrig info

Bli expert på alla faserna i en maskins livscykel

Utbildningen Certified Machinery Safety Expert ger dig kompetens för att säkert övervaka maskiner och anläggningar. Du kommer att få omfattande kunskaper om en maskins livscykel, från riskbedömning till utarbetandet av säkerhetskoncept och tillämpning av principerna för funktionell säkerhet som leder till det konkreta genomförandet av strategier för överenskommelse. 

CMSE är en globalt erkänd merit som ger en 360° överblick på maskinsäkerhetsområdet.

Eftersom CMSE är en internationell utbildning, sker föreläsningar och examination på engelska. Givetvis är även kurslitteraturen på engelska.

Förutsättning

Då utbildningen CMSE (Certified Machinery Safety Expert) är certifierad av TÜV NORD, ställs det särskilda krav på deltagarna. Intresserade ska fylla i en anmälningsblankett i vilken arbetslivserfarenhet, yrkeskunskaper och relevanta kvalifikationer anges.

Innehåll

Modul 1: introduktion till säkerhet

 • introduktion till relevanta säkerhetsföreskrifter
 • behörighets- och ansvarsområden
 • introduktion till säkerhetshanteringssystem

Modul 2: maskinsäkerhet

 • lagstiftning gällande konstruktion, tillverkning och underhåll av maskiner och arbetsutrustning
 • krav och förfaranden för överensstämmelse för att släppa ut maskiner på marknaden
 • bestämmelser för arbetsutrustning och arbetsplats
 • hänsyn till arbetsskydd när det kommer till maskiner, inkl. ergonomi, buller, vibrationer och kemiska substanser

Modul 3: riskbedömning

 • riskbedömning enligt EN ISO 12100 och dess tillämpning
 • metoder för riskbedömning med hjälp av konkreta exempel
 • genomförande av riskbedömningen, steg för steg
 • tillämpning och användning av ytterligare relevanta maskindirektiv under riskbedömningsprocessen
 • kort översikt över riskreduceringen när riskbedömningen har avslutats

Modul 4: mekaniska skyddsanordningar

 • internationella krav i standarderna gällande mekaniska skyddsanordningar
 • skyddsanordningar: definition, typer och tillämpningsexempel
 • beräkning av säkerhetsavstånden enligt EN ISO 13857

Säkerhetskomponenter och -tekniker

 • översikt över säkerhetskomponenter, krav och användning
 • specifikation och användning, för- och nackdelar (t.ex. förreglingsanordningar, ljusridåer, tvåhandsdon)
 • tekniska och kompletterande skyddsåtgärder (t.ex. skyddsstaket, ljusstråleskydd, nödstoppsmanöverdon)
 • säkerhetsrelevanta tillämpningar för styrsystem

Elektrotekniska säkerhetskrav

 • detaljerad granskning av EN 60204-1: elektrisk utrustning för maskiner och anläggningar
 • granskning av den elektriska konstruktionen från inmatningen till korrekt verifiering
 • säker drift och underhåll för eldrivna maskiner

Modul 5: styrsystemens funktionella säkerhet

 • detaljerad granskning av kraven i EN ISO 13849
 • specifikation, utformning och validering för funktionella säkerhetsstyrningssystem
 • fastställande av Performance Level (PL) och Safety Integrity Level (SIL) för säkerhetsfunktioner
 • val av arkitektur med hjälp av praktiska exempel för implementering av kategorier
 • programvarulivscykel: krav och tillämpning
 • verifierings- och valideringsförfaranden
 • introduktion till EN IEC 62061
 • praktiska övningar rörande PL- och SIL-valideringar

Funktionell säkerhet för fluidteknik

 • krav i EN ISO 4413 (hydraulik) och EN ISO 4414 (pneumatik)
 • nödvändiga åtgärder för en säker användning av hydrauliska och pneumatiska system
 • särskilda egenskaper hos hydrauliska och pneumatiska komponenter
 • konstruktion av säkerhetsrelevanta delar inom fluidteknik enligt EN ISO 13849-1

Investering

Pris: 22 365 kr exkl. moms. Kursmaterial, kursbevis, lunch, kaffe/te i pauserna och dryck under kurse ingår.

Examen, diplom m.m.

På utbildningens sista dag fastställs deltagarens kunskapsnivå kring de fem modulerna genom ett flervalsprov. För att erhålla godkänt resultat (80%) på slutprovet, vilket krävs för att uppnå certifiering, är en fördjupad kunskap och förståelse om utbildningens innehåll nödvändig.

Baserat på provresultatet kommer deltagare som klarat slutprovet tilldelas ett TÜV NORD-certifikat . Deltagare som inte klarat provet har möjlighet att göra ett nytt prov vid ett senare tillfälle.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om CMSE® – Certified Machinery Safety Expert, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial

  Dra nytta av vår kunskap och sätt ihop ett individuellt utbildningsprogram för dig och dina medarbetare.  Med vårt kvalificeringskoncept kan du bygga upp dina kunskaper successivt och utbilda dig upp till önskad kvalificeringsgrad. Våra utbildningar är därför indelade i...


Läs mer om Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial

Smörhålevägen 3
43442 Kungsbacka

 Visa telefonnummer
www.pilz.com

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera CMSE® – Certified Machinery Safety Expert!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 10 recensioner.
Alla recensioner för arrangören