Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Partnering

Novo Utbildning AB, i Stockholm (+1 orter)
Längd
1 dag
Pris
7 400 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Pris
7 400 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
13 november, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Ett samverkansprojekt kan på många sätt liknas vid att utveckla ett företag, med den skillnaden att det företag tillåts uppnå under år ska ett projekt uppnå på månader.
Projektets framgång avgörs ofta av hur snabbt man lyckas etablera de relationer och kontaktytor som krävs för att skapa ett gemensamt effektivt arbetssätt och tydlig kommunikation.

Arbetsformen partnering/samverkan är ett effektivt arbetssätt för att säkerställa att målen uppfylls i bygg- och anläggningsprojekt.
Arbetssättet handlar om att coacha och stötta projektets beslutsfattare och ledning i att leda och driva effektiva projekt.

I traditionella arbetsformer, får entreprenören i uppdrag att utifrån färdiga handlingar genomföra projekt där tid- och kostnadsreglering redan är färdigt enligt AB/ABT. Arbetsformen partnering har utvecklats för att öka produktiviteten och måluppfyllnad i beställarens projekt, genom att beställare, entreprenör och underentreprenörer/leverantörer är delaktig genom hela processen.

Skillnaden blir när samtliga berörda parter är med löpande genom projektet för att öka förståelsen för slutprodukten och säkerställa att de värden som projektet ska uppnå bevaras, snarare än att följa AB/ABT:s förutbestämda enkelspårighet. Arbetsformen partnering och samverkan är inspirerad av den senaste forskningen och rönen inom ledarskap. Filosofin inom arbetsformen är att involvera varje individ och projektmedlem i projektets mål och slutresultat så att de kan bidra med sin kompetens och erfarenhet i rätt skede av projektet, snarare än de massproduktions och ackordsbaserade arbetssätt traditionella arbetsformer syftar till.

Program / Innehåll:

Introduktion

 • Grundläggande om partnering som samverkansform
 • Filosofin bakom partnering
 • Förväntade mervärden av arbetsmetoden och hållbar samhällsbyggnad
 • Vilka förutsättningar behöver parterna i en partnering, när lämpar sig partnering?

Hur startar man ett partneringprojekt?

 • Från mål till start
 • Hur organiserar man ”Projektet AB”?
 • Gemensam vision, mål, organisation, ekonomi och rutiner
 • Partneringdeklaration

Exempel på metoder och verktyg att använda sig av i ett partneringprojekt.

Grundläggande arvoderings- och upphandlingsformer i partneringprojekt.

Övningsuppgift - case

Exempel från verkliga projekt

 • Hur utarbetades mål och fokusområden
 • Hur styrdes och leddes projekten mot uppställda mål
 • Chefs- och ledarskapets betydelse i projekten

Kursmål:
Kursen ger dig en inblick i arbetssättets grundläggande syfte. Du kommer få lyssna och diskutera de positiva effekter som arbetssättet syftar till. Du kommer också få insikt i hur du ska tänka och vilket angreppssätt du bör ha om du vill använda dig av arbetssättet i projekt.

Kursen leds av erfarna samverkansledare med lång erfarenhet.
Utbildningsdagen varvas med föreläsningar och diskussioner.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

13 november, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

På förfrågan

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot personer i nyckelbefattningar hos beställare, entreprenörer, underentreprenörer och konsulter:
Till exempel: Byggledare, Projektledare, Platschefer, Arbetsledare, Handläggare m.fl.

Tid & plats

Kurstider:
08.30-16.00

Investering

7400 kr inkl. kursdokumentation exkl. moms.
Kostnad för måltider tillkommer.

Anmäl 4 betala för 3, vilket ger 5550 kr/deltagare vid 4.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Partnering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Highlights