Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Robust fiber - Personcertifikat Anläggning

NorthLab Networks AB
Kort om utbildningen
2 dagar
8 200 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-06-09 08:30 - Nacka
Nacka
Kommande starter
Nacka
8 200 SEK
2020-06-09

Nacka
8 200 SEK
2020-06-23

Nacka
8 200 SEK
2020-07-14

Nacka
8 200 SEK
2020-09-08

Kursbeskrivning

northlab

NorthLabs utbildning i Robust fiber vänder sig till dig som arbetar med att beställa,
bygga eller besikta fibernät. Du får kunskap och tips om hur du arbetar
fram ett fibernät som är robust och driftsäkert som följer branschens gemensamma
kravställning. ”Tillsammans skapar vi fibernät för nutid och framtid!”

Robust fiber Utbildningsbevis är för dig som arbetar som installatör, anläggningstekniker, schaktentreprenör inom fiberförläggning, inmätare eller söker mer kunskap inom området förläggning av fibernät.

Under utbildningen går vi igenom utvalda delar av
”Anvisningar för robust fiber”.
Utbildningen är förberedande för att du ska klara provet för utbildningsbeviset och följer den kravspecifikation som Robust
fiber tagit fram. Vid provtillfället ska du kunna visa på kunskaper
och färdigheter för de olika minimikraven i Robust fiber. Du ska
även ha kännedom om var du kan hitta olika typer av information i anvisningarna.

Robust fiber

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Personcertifikat är för dig som arbetar som projektör, projektledare, arbetsledare, besiktningsman, materialleverantör, beställare av entreprenadtjänster eller konsult. Utbildningen går på
djupet igenom ”Anvisningar för Robust fiber” och ger dig djup
kunskap om fiberanläggningar med särskilt fokus på kanalisation, förläggning, förläggningsmetoder, siter, noder, dokumentation, besiktning och minimikraven i ”Anvisningar för robust
fiber”.
Utbildningen är förberedande för att du ska klara provet för
personcertifikatet och följer den kravspecifikation som Robust
fiber tagit fram. Vid provtillfället ska du kunna visa på teoretiska
faktakunskaper och känna till orsaken till de olika minimikraven i
Robust fiber. Du ska även ha kännedom om var du kan hitta
olika typer av information i anvisningarna.

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Fiberanläggningsprojekt
 • En orientering – Nät och noder
 • Förberedelser
 • Kanalisation
 • Optokablar
 • Trummor
 • Förläggning
 • Spårbarhet
 • Anslutning och terminering
 • Begrepp och definitioner
 • Nät
 • Förläggningsmetoder
 • Site och Nod
 • Dokumentation
 • Besiktning
 • Utbyte av erfarenheter

Investering

Kostnad för certifikat som utfärdas av Incert tillkommer.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Robust fiber - Personcertifikat Anläggning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

NorthLab Networks AB

NorthLab Networks AB

Behöver du utbilda dig inom fiberoptik? Då är NorthLab Networks AB rätt företag att vända sig till. Vi har utbildningar som lär dig installera, skarva, mäta, rengöra och inspektera fiberoptik. Kurserna är praktiskt orienterade och blandar teori med realistiska övningar...


Läs mer om NorthLab Networks AB och visa alla utbildningar.
Recensioner
Bli den första att recensera Robust fiber - Personcertifikat Anläggning!
Mer inom området

Liknande utbildningar